Lehdistötiedote

Fortum ja Skanska hyödyntävät älykästä sähköverkkoa energiatehokkaaseen kaupunkiasumiseen

27 toukokuu 2010, 10:00

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
27.5.2010

Fortum ja Skanska hyödyntävät älykästä sähköverkkoa energiatehokkaaseen
kaupunkiasumiseen 

Fortum ja Skanska ovat kehittäneet uuden kaupunkiasumisen konseptin, jossa
älykkäiden sähköverkkojen (Smart Grid) uudet ratkaisut tuodaan kattavasti
kuluttajien saataville. Pilottihanke Espoon Mäkkylässä keskittyy
kerrostaloasumiseen, joka on yleisin asumismuoto kaupungeissa. 

"Älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvä uusi teknologia antaa As. Oy Espoon
Adjutantin asukkaille entistä paremmat mahdollisuudet seurata ja tehostaa omaa
energiankulutustaan sekä pienentää omaa hiilijalanjälkeään", sanoo Fortumin
kehityspäällikkö Vesa Koivisto. 

 "Skanskan, Fortumin ja ABB:n Sustainable Urban Living -konsepti tähtää
kaupunkiasumiseen, jossa talojen nettoenergiankulutus on hyvin vähäistä tai
jopa olematonta", sanoo Skanskan projektipäällikkö Roy Antink. 

Aurinkoenergialla kulkeva sähköauto asukkaiden yhteiskäyttöön 

As. Oy Espoon Adjutanttiin rakennetaan talon katolle mittava
aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa sähköä noin 15.000 kWh vuodessa.
Aurinkopaneelien tuottamaa sähköä käytetään muun muassa talon asukkaiden
yhteiskäyttöön tulevan sähköauton lataamiseen ja talon porraskäytävien
valaistukseen. Jos kennojen energiantuotanto ylittää talon oman kulutuksen,
syötetään ylimääräinen sähkö Fortumin sähköverkkoon. Kun osa talon vaatimasta
sähköstä tuotetaan uusiutuvan aurinkoenergian avulla, talon
ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin tavallisen vastaavan kerrostalon. 

Asukkaille monipuoliset mahdollisuudet seurata ja vaikuttaa omaan
energiankulutukseensa 

Talon kaikkiin huoneistoihin asennetaan kattavat energianmittaus ja 
-seurantajärjestelmät. Asukkaat voivat internetin kautta seurata huoneistonsa
sähkön, lämpöenergian ja veden kulutusta lähes reaaliajassa. Sen myötä asukkaat
voivat konkreettisesti nähdä käyttötottumustensa muutosten vaikutukset
energiankulutuksessaan ja energialaskussaan. Lisäksi huoneistoihin asennetaan
ABB:n taloautomaatioratkaisu, jonka avulla kotoa poistuttaessa voidaan
vaivattomasti kytkeä vahingossa päälle jääneet sähkölaitteet automaattisesti
pois päältä ja laskea huoneiston lämpötilaa muutamalla asteella energian
säästämiseksi. 

Fortum ja Skanska testasivat samankaltaista energiaratkaisua Tukholmassa vuosi
sitten. 
”Adjutantissa on jo menty pidemmälle kuin Ruotsin projektissamme, sillä
aurinkopaneeleja tulee olemaan enemmän ja asukkaille tarjotaan kattavammat
energiankulutuksen seurantamahdollisuudet”, kertoo kehityspäällikkö Vesa
Koivisto. 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Fortum Oyj, kehityspäällikkö Vesa Koivisto, vesa [piste] koivisto [ät] fortum [piste] com, puh. 050
453 6322 
Skanska Oy, Sustainability Manager Kaisa Kekki, kaisa [piste] kekki [ät] skanska [piste] fi, puh.
020 719 5610 
ABB Oy, liiketoimintayksikön johtaja Paavo Tammisto, paavo [piste] tammisto [ät] fi [piste] abb [piste] com,
puh. 050 33 54 245 


Älykäs sähköverkko (Smart Grid) yhdistää tuottajat ja sähkönkäyttäjät toisiinsa
nykyistä energia- ja kustannustehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Älykäs
verkko on vuorovaikutteinen, pystyy reagoimaan nopeasti vikoihin ja
hyödyntämään ns. aktiivisia resursseja kuten esimerkiksi sähköautot, uusiutuvan
energian hajautettu suur- ja pientuotanto, kuormanohjaus sekä sähkövarastot. 

Asiakas hyötyy älykkäästä sähköverkosta monin tavoin - nykyistä lyhyemmät
sähkönjakelun keskeytykset vikatilanteissa, parempi sähkön laatu ja
mahdollisuus oman tuotannon myymiseen ulkopuolisille. Asiakkaalle voidaan myös
tarjota entistä paremmat mahdollisuudet seurata ja siten tehostaa omaa
energiankulutustaan. Kuormanohjauksen avulla asiakas voi halutessaan sekä
siirtää kulutusta päivän halvimmille tunneille että vähentää sähköverkon
lisäkapasiteetin tarvetta.