Pörssitiedote

Hallituksen iltakoulusta kielteinen periaatepäätös Fortumin ydinvoimalupahakemukselle

21 huhtikuu 2010, 19:15

Fortum Oyj Pörssitiedote 21.4.2010 klo 19.15 EET

Hallituksen iltakoulusta kielteinen periaatepäätös Fortumin
ydinvoimalupahakemukselle 

Hallitus on iltakoulussaan 21.4.2010 päättänyt antaa kielteisen
periaatepäätöksen Fortumin hakemukseen uuden ydinvoimalaitosyksikön
rakentamiseksi Hästholmenin saarelle Loviisaan. Muodollisesti päätös tehdään
toukokuun alkupuolella. Fortum pitää hallituksen päätöstä erittäin
valitettavana. Loviisa 3 -hanke olisi ollut Suomen kokonaisedun kannalta
kiistatta paras ja tarvinnut luvan nyt. Hästholmenin saarella on Fortumin kaksi
ydinvoimalaitosyksikköä, joiden käyttöluvat päättyvät 2020-luvun loppupuolella. 

Fortumin strategiana on kasvattaa päästötöntä sähköntuotantoa ja yhtiö jatkaa
strategiansa toteuttamista nyt tehdystä päätöksestä huolimatta. Fortum
tarvitsee liiketoimintansa kehittämiseksi uutta päästötöntä kapasiteettia
korvaamaan käytöstä poistuvia voimalaitoksia ja vastaamaan kysynnän kasvuun. 

Ydinvoiman rooli on kielteisestä periaatepäätöksestä huolimatta merkittävä
Fortumille tulevaisuudessa. Fortumin vahvaa ydinvoimaosaamista tarvitaan
Ruotsin ydinvoimalaitosten modernisointihankkeissa sekä Loviisan nykyisten
yksiköiden turvallisen ja luotettavan käynnin turvaamiseen. Osaamiselle on
kysyntää myös useissa uusissa laitoshankkeissa. Fortumin halukkuutta osallistua
ulkomaisiin ydinvoimahankkeisiin on tiedusteltu ja näitä mahdollisuuksia
selvitetään. 

Loviisa 3 -hanketta varten tehty valmistelutyö voidaan hyödyntää näissä
tulevissa hankkeissa. Hallituksen kielteisellä periaatepäätöksellä ei ole
henkilöstövaikutuksia Fortumissa. Osaavalle henkilöstölle on tarvetta uusien
hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa nyt ja pitkälle tulevaisuuteen. 


Fortum Oyj
Anne Brunila
johtaja, konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys 

Lisätietoja:
Tapio Kuula, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 4112


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi