Pörssitiedote

Hallituksen iltakoulusta kielteinen periaatepäätös Fortumin ydinvoimalupahakemukselle

21 huhtikuu 2010, 19:15

Fortum Oyj
Pörssitiedote
21.4.2010 klo 19.15 EET

Hallituksen iltakoulusta kielteinen periaatepäätös Fortumin ydinvoimalupahakemukselle Hallitus on iltakoulussaan 21.4.2010 päättänyt antaa kielteisen periaatepäätöksen Fortumin hakemukseen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Hästholmenin saarelle Loviisaan. Muodollisesti päätös tehdään toukokuun alkupuolella. Fortum pitää hallituksen päätöstä erittäin valitettavana. Loviisa 3 -hanke olisi ollut Suomen kokonaisedun kannalta kiistatta paras ja tarvinnut luvan nyt. Hästholmenin saarella on Fortumin kaksi ydinvoimalaitosyksikköä, joiden käyttöluvat päättyvät 2020-luvun loppupuolella. Fortumin strategiana on kasvattaa päästötöntä sähköntuotantoa ja yhtiö jatkaa strategiansa toteuttamista nyt tehdystä päätöksestä huolimatta. Fortum tarvitsee liiketoimintansa kehittämiseksi uutta päästötöntä kapasiteettia korvaamaan käytöstä poistuvia voimalaitoksia ja vastaamaan kysynnän kasvuun. Ydinvoiman rooli on kielteisestä periaatepäätöksestä huolimatta merkittävä Fortumille tulevaisuudessa. Fortumin vahvaa ydinvoimaosaamista tarvitaan Ruotsin ydinvoimalaitosten modernisointihankkeissa sekä Loviisan nykyisten yksiköiden turvallisen ja luotettavan käynnin turvaamiseen. Osaamiselle on kysyntää myös useissa uusissa laitoshankkeissa. Fortumin halukkuutta osallistua ulkomaisiin ydinvoimahankkeisiin on tiedusteltu ja näitä mahdollisuuksia selvitetään. Loviisa 3 -hanketta varten tehty valmistelutyö voidaan hyödyntää näissä tulevissa hankkeissa. Hallituksen kielteisellä periaatepäätöksellä ei ole henkilöstövaikutuksia Fortumissa. Osaavalle henkilöstölle on tarvetta uusien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa nyt ja pitkälle tulevaisuuteen. Fortum Oyj Anne Brunila johtaja, konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys Lisätietoja: Tapio Kuula, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 4112 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.fortum.fi