Lehdistötiedote

Fortumin ja Metsähallituksen Kuolavaara-Keulakkopään tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma on valmistunut

20 huhtikuu 2010, 12:21

Fortum Power and Heat Oy Lehdistötiedote 20.4.2010

Fortumin ja Metsähallituksen Kuolavaara-Keulakkopään tuulivoimahankkeen     
YVA-ohjelma on valmistunut 
                           
Fortum ja Metsähallitus kehittävät yhdessä tuulivoimahanketta          
Kuolavaara-Keulakkopäässä, joka sijaitsee Kittilän ja Sodankylän kuntien    
alueella. 
                                   
Hankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA) on       
valmistunut ja jätetty Lapin Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskukselle   
(ELY-keskus). Osapuolet toteuttavat tuulipuiston ympäristövaikutusten arvioinnin
ohjelman mukaisesti loppuvuoden aikana. Keskeisiä arvioitavia asioita ovat muun 
muassa tuulivoimarakentamisen vaikutukset maankäyttöön, linnustoon ja maisemaan 
sekä meluvaikutukset. Tavoitteena on jättää arvioinnin tuloksena syntyvä    
YVA-selostus ELY-keskukselle vuoden lopulla.   
                
Kuolavaara-Keulakkopäähän voi alustavan arvion mukaan rakentaa enintään 20
kappaletta 2-3 megawatin tuulivoimalaitoksia, jotka tuottaisivat vuodessa
100-125 gigawattituntia sähköä. Mikäli hanke osoittautuu toteutuskelpoiseksi,
voisi tuulivoimatuotanto alkaa aikaisintaan vuonna 2013. 
                          
Syksyllä Kuolavaara-Keulakkopäässä aloitetaan myös noin vuoden kestävät
tuulimittaukset. 
                     
Hankkeen YVA-ohjelma on luettavissa www.laatumaa.com/tuulivoima sekä
yhteysviranomaisen internet-sivuilta www.ymparisto.fi/lap/yva. 
                          
YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudet:                      
Sodankylän kunnanvirastossa 27.4.2010 klo 18.00 
Kittilän kunnanvirastossa 28.4.2010 klo 18.00

Fortum Power and Heat Oy
Viestintä

Lisätiedot:                                   
Tuulivoimapäällikkö Jouni Tolonen, Fortum, puhelin 050 594 2261,        
etunimi [piste] sukunimi [ät] fortum [piste] com                           
Tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari, Metsähallitus                
Laatumaa, puhelin 040 809 6840,  etunimi [piste] sukunimi [ät] metsa [piste] fi