Lehdistötiedote

Meri-Porin voimalaitoksella tutkitaan lentotuhkan hyötykäyttöä betoniteollisuuden raaka-aineena

30 maaliskuu 2010, 13:04

Fortum Power and Heat Oy Lehdistötiedote 30.3.2010

Meri-Porin voimalaitoksella tutkitaan lentotuhkan hyötykäyttöä
betoniteollisuuden raaka-aineena 
   
Fortumin ja Teollisuuden Voiman omistamalla Meri-Porin voimalaitoksella
ryhdytään tutkimaan uutta menetelmää kivihiilen polton sivutuotteena syntyvän
lentotuhkan jalostamiseen betoniteollisuuden raaka-aineeksi. 

CT Heikkinen Oy rakentaa tätä varten koelaitoksen voimalaitoksen tuhkasiilon
yhteyteen. Uuden koelaitoksen tarkoituksena on jatkojalostaa kivihiilen
lentotuhkasta uutta tuotetta, erittäin hienoa lentotuhkaa (Ultra Fine Fly Ash,
UFFA), joka on tarkoitettu betoniteollisuuden raaka-aineeksi. Tuotteen
sopivuutta raaka-aineeksi on tutkittu vuosia ja sen on todettu parantavan
betonin lujuutta, työstettävyyttä ja pitkäaikaiskestävyyttä. 
 
Meri-Porin lauhdevoimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on 565 megawattia.
Kivihiilen poltossa sivutuotteena syntyvän lentotuhkan määrä vaihtelee
vuosittain voimalaitoksen käyttötarpeen mukaan. Jo tähän asti kaikki
voimalaitoksen lentotuhka on saatu hyötykäytettyä maanrakennuksessa sekä
betoni- ja asfalttiteollisuudessa. 

Jalostettu lentotuhka on yksi tapa lisätä voimalaitoksessa syntyvien
sivutuotteiden ympärivuotista hyötykäyttöä. Samalla sillä voidaan välillisesti
vaikuttaa betoniteollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. 


Fortum Power and Heat Oy 
Viestintä


Lisätietoja: 

Sampsa Holmberg, Fortum, voimalaitospäällikkö, p. 040 709 5711
Aino Heikkinen-Mustonen, CT Heikkinen Oy, p. 040 869 0762,
aino [piste] heikkinen [ät] ctheikkinen [piste] fi 


CT Heikkinen Oy on kansainvälisesti toimiva korjausrakentamiseen erikoistunut
yritys, joka tekee myös monipuolista betoniteknologian tuotekehitystä. Yhtiö on
ollut mukana useissa kansainvälisissä tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa,
joissa on selvitetty mm. betonin mikro- ja nanorakenteen vaikutusta betonin
pitkäaikaiskestävyyteen ja jalostetun lentotuhkan vaikutusta betonin
ominaisuuksiin. Näiden tutkimusten ja koekäytön perusteella on päätetty
aloittaa lentotuhkan jalostaminen Meri-Porin voimalaitoksen yhteydessä.