Pörssitiedote

Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2010

02 helmikuu 2010, 09:00

Fortum Oyj Pörssitiedote 2.2.2010 klo 9.00 EET

Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2010              

Fortum Oyj:n yhtiökokous päätti 7.4.2009 asettaa kolmen suurimman        
osakkeenomistajan edustajista koostuvan osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan  
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset  
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta
on 1.2.2010 pidetyssä kokouksessa päättänyt ehdottaa Fortum Oyj:n varsinaiselle 
yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettävän 25.3.2010, että hallitus    
koostuu seitsemästä jäsenestä ja ehdottaa tulevaksi toimikaudeksi seuraavia   
hallituksen jäseniä:                              

Uudelleen valittaviksi:                             
Matti Lehti, puheenjohtajaksi                          
Sari Baldauf, varapuheenjohtajaksi                       
Esko Aho, jäseneksi                               
Ilona Ervasti-Vaintola, jäseneksi                        
Birgitta Johansson-Hedberg, jäseneksi                      
Christian Ramm-Schmidt, jäseneksi                        

Uudeksi jäseneksi:                               
Joshua Larson, jäseneksi                            

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta päätti esittää Fortum Oyj:n  
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät    
samoina kuin vuonna 2009, ja ovat seuraavat:  
                 
Puheenjohtajalle, 66 000 euroa/vuosi                      
Varapuheenjohtajalle, 49 200 euroa/vuosi                    
Jäsenille, 35 400 euroa/vuosi                          
Kokouspalkkio, 600 euroa/kokous                         

Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista, ja se maksetaan     
kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuvalle ja kolminkertaisena  
muualla Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle.           
Lisäksi korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 
                 
Fortum Oyj                                   
Anne Brunila                                  
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys                 

Lisätietoja:                                  
Pekka Timonen, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, 
puh. 09 1602 3000

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi                                  

Liite: CV                                    

Joshua Larson                                  

s. 1966                                     

Koulutus:                                    
Kansainvälisten suhteiden maisteri (Columbia University in the City of New   
York), Venäjän kielen kandidaatti (The University of Texas at Austin)      

Päätehtävä:                                   
Yksityinen sijoittaja ja konsultti                       

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
IFC Alemar, CEO, Senior Managing Director                    
The Carlyle Group, Managing Director, Moskova                  
Morgan Stanley, Executive Director, Venäjän toimintojen johtaja, Moskova    
Goldman Sachs International, johtaja, Co-Head of Russian Business, Lontoo ja  
Moskova