Pörssitiedote

Fortum Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

03 helmikuu 2010, 09:00

Fortum Oyj
Pörssitiedote
3.2.2010 klo 9.00 EET

Fortum Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa 25.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ää ja 18 §:ää muutettaisiin siten, että hallintoneuvoston varsinaiselle yhtiökokoukselle antama lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi koskisi myös toimintakertomusta, ja että yhtiöjärjestyksen 14 §:ää muutettaisiin siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluisi seuraavasti: ”Hallintoneuvoston tehtävänä on: - valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa; - antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintakastuskertomuksen johdosta; - käsitellä hallituksen ehdotuksia asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka organisaation olennaista muuttamista. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.” Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 14 § kuuluisi seuraavasti: ”Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää." Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 18 § kuuluisi seuraavasti: ”Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä: 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus; 3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta; päätettävä: 4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; 5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 6. vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen mahdolliselle sijaiselleen; 7. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; 8. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä; 9. hallituksen jäsenten lukumäärästä; valittava: 10. hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; 11. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; ja 12. tilintarkastaja; sekä käsiteltävä: 13. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat." Espoossa 2.2.2010 Fortum Oyj Hallitus Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.fortum.fi