Pörssitiedote

Fortum Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

03 helmikuu 2010, 09:00

Fortum Oyj Pörssitiedote 3.2.2010 klo 9.00 EET

Fortum Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi        

Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa 25.3.2010 pidettävälle varsinaiselle       
yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ää ja 18 §:ää muutettaisiin siten, 
että hallintoneuvoston varsinaiselle yhtiökokoukselle antama lausunto      
tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi koskisi myös        
toimintakertomusta, ja että yhtiöjärjestyksen 14 §:ää muutettaisiin siten, että 
yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään  
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää  
ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen   
täsmäytyspäivää.                                

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluisi seuraavasti:          

”Hallintoneuvoston tehtävänä on:                        
- valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa;       
- antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen,       
toimintakertomuksen ja tilintakastuskertomuksen johdosta;            
- käsitellä hallituksen ehdotuksia asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan  
huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka organisaation olennaista   
muuttamista.                                  

Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat      
laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.”                

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 14 § kuuluisi seuraavasti:         

”Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on      
toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen  
yhtiökokousta julkaisemalla kutsu kahdessa hallituksen määräämässä       
sanomalehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän  
päivää ennen 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen       
täsmäytyspäivää."                                

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 18 § kuuluisi seuraavasti:         

”Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:                       

esitettävä:                                   
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;   
2. tilintarkastuskertomus;                           
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä,                 
toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta;              

päätettävä:                                   
4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;          
5. taseen                                    
osoittaman voiton käyttämisestä;                        
6. vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja                    
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen mahdolliselle      
sijaiselleen;                                  
7. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan        
palkkioista;                                  
8. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä;                   
9. hallituksen jäsenten                             
lukumäärästä;                                  

valittava:                                   
10. hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet;       
11. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; ja 
12. tilintarkastaja; sekä 

käsiteltävä:                                  
13. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat."                

Espoossa 2.2.2010                                

Fortum Oyj                                   
Hallitus                                    

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi