Lehdistötiedote

Fortum ja Seabased Industry saivat Ruotsin energiaviranomaiselta myönteisen investointitukipäätöksen aaltoenergiahankkeelleen

11 helmikuu 2010, 16:35

Fortum Oyj Lehdistötiedote 11.2.2010

Fortum ja Seabased Industry saivat Ruotsin energiaviranomaiselta myönteisen   
investointitukipäätöksen aaltoenergiahankkeelleen                

Ruotsin energiaviranomainen Energimyndigheten on tänään myöntänyt        
investointituen täysimittaiselle aaltovoimalaitokselle, joka on suunniteltu   
rakennettavaksi Sotenäsin kunnassa sijaitsevan Smögenin edustalle. Päätöksen  
mukaan energiaviranomainen avustaa 139 miljoonalla kruunulla (noin 14
miljoonaa euroa) investointihanketta, jonka kokonaisbudjetti on noin 25
miljoonaa euroa. Valtion tuki on tervetullut, jotta uutta tekniikkaa voidaan
kehittää kohti sen kaupallistamista. Esittelyhankkeen myötä Fortum voi kehittää
aaltovoimaa merkittäväksi energiamuodoksi Euroopassa. 

Toukokuussa 2009 Seabased Industry teki yhteistyössä Fortumin kanssa Ruotsin  
energiaviranomaiselle investointitukihakemuksen voidakseen osallistua      
uusiutuvien energianlähteiden kehittämisohjelmaan.               

”Otamme tyytyväisinä vastaan energiaviranomaisen tänään ilmoittaman myönteisen 
päätöksen. Tulevaisuus näyttää lupaavalta, jos tekniikkaa päästään kehittämään 
luotettavaksi ja kilpailukykyiseksi ratkaisuksi. Jatkamme suunnittelua ja    
odotamme nyt lupia ympäristötuomioistuimelta ja EU:lta. Aloitamme        
sähköverkkoyhteyksien ja toimilupahakemusten suunnittelun, ja toivomme lupien  
myöntämisprosessin sujuvan nopeasti”, sanoo Senior Advisor Göran Hult      
Fortumista.                                   

Lyhyesti hankkeesta                               

Suunnitellusta, vielä kaupallistamattomaan tekniikkaan perustuvasta       
aaltovoimapuistosta tulee lajissaan maailman suurin täysimittainen laitos, kun 
sen 420 erillistä aggregaattia liitetään yhteen. Laitoksen tehoksi tulee noin 10
MW.                                       

Ympäristövaikutusten arviointiselvitys on jätetty yhdessä lupahakemuksen kanssa.
EU:n suorittama arviointi ratkaisee, saako Fortum hyödyntää sille myönnetyn   
investointituen. Suunniteltu investointi edellyttää vielä Fortumin tekemää   
investointipäätöstä.                              

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja antaa:                               
Sebastian Johansen, Fortum, Power-divisioona, puh. 040 354 3683 

Tausta                                     
Ruotsin energiaviranomaisen (Energimyndigheten) tehtävänä on tukea ja      
edistää kaupallisesti kannattavan uusiutuvan energiantuotannon kehittämistä   
jakamalla investointitukia. Virasto on aiemmin tehnyt päätökset neljästä    
hankkeesta. Fortumin ja Seabased Industryn hanke on tämän ohjelman viides ja  
viimeinen.                                   

Seabased Industry AB on Uppsalassa sijaitseva yhtiö, joka kehittää uutta    
tekniikkaa meren aaltoenergian käyttöönottamiseksi. Yhtiö toimii läheisessä   
yhteistyössä Uppsalan yliopistossa tehtävän aaltovoiman tutkimuksen kanssa.   

Fortum on myös osakkaana suomalaisessa AW Energy -aaltovoimayrityksessä, jolla 
on koelaitos Portugalin rannikolla.