Lehdistötiedote

Fortum investoi uuteen jätettä hyödyntävään voimalaitokseen Liettuassa

23 helmikuu 2010, 12:15

Fortum Oyj Lehdistötiedote 23.2.2010

Fortum investoi uuteen jätettä hyödyntävään voimalaitokseen Liettuassa     

Fortum rakentaa uuden sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (CHP) Klaipedan 
kaupunkiin, Liettuaan. Investoinnin suuruus on noin 140 miljoonaa euroa.    
Sopimukset päälaitetoimittajien kanssa on nyt tehty ja voimalaitoksen on    
suunniteltu valmistuvan tuotantoon vuoden 2013 tammikuuhun mennessä. 
     
Fortumin uusi voimalaitos käyttää polttoaineinaan yhteiskunta- ja        
teollisuusjätettä ja biopolttoaineita. Voimalaitoksen lämmöntuotannon      
kapasiteetti on noin 50 megawattia (MW) ja sähköntuotantokapasiteetti noin 20  
MW. Tuotettu kaukolämpö myydään Klaipedos Energija-yhtiölle ja sähkö myydään  
valtakunnan verkkoon Liettuassa.  
                       
Uudella voimalaitoksella tuotettu kaukolämpö korvaa Klaipedos Energijan vanhaa 
maakaasuun perustuvaa erillistä lämmöntuotantoa. Siirtyminen lämmön ja sähkön  
yhteistuotantoon lisää energiantuotannon tehokkuutta merkittävästi aiempaan   
verrattuna. Lisäksi lämmöntuotannon CO2-päästöt alueella alenevat tuntuvasti. 
 
Fortumin uusi yhteistuotantolaitos on ensimmäinen jätettä polttoaineena     
hyödyntävä voimalaitos koko Baltian maiden alueella. Sillä tulee olemaan    
olennainen rooli Klaipedan kaupungin alueen jätehuollossa ja sen ansiosta    
jätteiden kaatopaikkasijoitusta alueella voidaan vähentää merkittävästi. 
   
"Nyt tehty investointi on tärkeä osa strategiaamme sähkön ja lämmön      
yhteistuonnon lisäämiseksi ja askel eteenpäin kasvussamme Itämeren alueella.  
Fortum on yksi johtavista yrityksistä ympäristömyötäisessä ja korkean      
hyötysuhteen omaavassa lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Olemme myös     
pohjoismaiden johtava jätteen hyötykäyttäjä energiantuotannossa. Olemme erittäin
tyytyväisiä, että voimme nyt hyödyntää näitä osaamisalueitamme myös
Liettuassa", sanoo Fortumin lämpöliiketoiminnan Baltian aluejohtaja Jaakko
Vähä-Piikkiö. 

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä  
                              
Lisätiedot:                                   
Jaakko Vähä-Piikkiö, Baltian aluejohtaja, Fortum Heat-divisioona, 
puh. 050 453 2009