Lehdistötiedote

Selvitys: Fortumin ydinkaukolämpö kustannustehokkain vaihtoehto alentaa pääkaupunkiseudun päästöjä vuosina 2020-2080

18 tammikuu 2010, 10:30

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
18.1.2010

Selvitys: Fortumin ydinkaukolämpö kustannustehokkain vaihtoehto         
alentaa pääkaupunkiseudun päästöjä vuosina 2020-2080 

Pöyry on toteuttanut Fortumin toimeksiantona selvityksen ydinkaukolämmön    
ympäristövaikutuksista, teknisestä toteutettavuudesta ja kannattavuudesta    
pääkaupunkiseudulla. Kaukolämpö tuotettaisiin Loviisa 3             
-ydinvoimalaitosyksikössä ja siirrettäisiin pääkaupunkiseudulle. Selvitys    
osoittaa, että ydinkaukolämpö on kustannustehokkain keino vähentää       
pääkaupunkiseudun sähkön- ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 
jälkeen.                                    

Pöyryn selvityksessä verrattiin kolmea vaihtoehtoista skenaariota        
pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuottamiseksi. Vertailussa olivat mukana nykyisen 
tuotantorakenteen mukainen hiiliskenaario, biomassaan perustuva bioskenaario  
sekä ydinkaukolämpöskenaario.                          

Ydinkaukolämpöskenaariossa on valittu tarkastelutapa, jossa Loviisa 3      
-ydinvoimalaitosyksikkö on toteutettu mankala-periaatteella eli yhtiönä, joka  
myy tuottamansa sähkön ja lämmön osakkailleen omakustannushintaan. Kaukolämpö  
siirretään pääkaupunkiseudulle noin 100 kilometriä pitkässä siirtoputkessa ja  
lämpö jaetaan pääkaupunkiseudun kaukolämpöverkkoon useassa eri         
liityntäpisteessä. Putkilinjaston rakentaminen kestää noin viisi vuotta ja   
ajoittuu vuosille 2014-2019.                          

Ydinkaukolämpövaihtoehto kustannustehokkain ja ympäristöystävällisin      

Pöyryn selvitys osoittaa, että hiilidioksidipäästöt alenisivat eniten      
ydinkaukolämpö-vaihtoehdossa. Ydinkaukolämpöskenaariossa pääkaupunkiseudun   
energiantuotannon hiilidioksidipäästöt olisivat vuoden 2020 jälkeen noin 60-75 %
pienemmät kuin vuonna 1990 ja myös muut pääkaupunkiseudun päästöt vähenisivät  
oleellisesti. Ydinkaukolämpöratkaisun toteutuessa koko Suomen          
hiilidioksidipäästöt alenisivat noin 4,0-4,5 miljoonalla tonnilla vuodessa eli 
noin 6-7 prosentilla.                              

Selvityksessä ydinkaukolämpöskenaario todettiin myös taloudellisesti      
kannattavimmaksi vaihtoehdoksi. Lämmöntuotannon tuotantokustannukset      
tarvittavine infrastruktuuri-investointeineen alenevat bioskenaariossa 7 EUR/MWh
ja ydinlämpöskenaariossa 18-26 EUR/MWh hiiliskenaarioon verrattuna.       

”Hyödyntämällä Loviisa 3:n tuottaman kaukolämmön Suomi voi välttää 4 miljoonan 
tonnin hiilidioksidipäästöt vuodessa ja kattaa ison osan            
päästövähennysvelvoitteistaan ilman yhteiskunnan tukea. Pääkaupunkiseudun    
toimijoilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus ratkaista energia- ja      
ilmastohaasteensa kannattavasti”, Fortum Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Kuula   
sanoo.                                     

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja: 
                                 
Sasu Valkamo, johtaja, Loviisa 3 -hanke, Fortum, puh. 050 453 2232       
Heli Antila, Energiakonsultoinnin johtaja, Pöyry, puh. 040 571 7188       

Taustaa:                                    

Ydinkaukolämmön tuottaminen                           

Kaukolämmön tuottamista varten ydinvoimalaitoksessa luodaan erillinen, suljettu 
kaukolämpöpiiri, jossa kaukolämpövesi lämmitetään turbiinista otettavalla    
höyryllä noin 120-asteiseksi. Kaukolämpöpiirissä ei käytetä ydinvoimalaitoksen 
jäähdytysvettä. Vesi siirretään pumppaamalla pääkaupunkiseudulle, jossa     
kaukolämpöpiiri on kytketty paikalliseen kaukolämpöverkkoon. Pääkaupunkiseudulta
vesi palautuu voimalaitokselle noin 60-asteisena, jonka jälkeen prosessi alkaa 
alusta. Kaukolämpöpiiri on eristetty reaktoripiiristä kahdella fyysisellä    
esteellä. Kaukolämpöratkaisu voidaan toteuttaa sekä painevesi- että       
kiehutusvesilaitoksessa.                            

Lisätietoa ydinkaukolämpövaihtoehdosta:                     
http://www.loviisa3.fi/fi/loviisa_3/mahdollisuus_kaukolampoon/?id=86