Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella ennätyksellinen tuotantovuosi 2009

04 tammikuu 2010, 14:31

Fortum Power and Heat Oy Lehdistötiedote 4.1.2010

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella ennätyksellinen tuotantovuosi 2009
    
Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen tuotantovuosi 2009 oli eri turvallisuus- ja
tuotantomittareilla mitattuna käyttöhistorian parhaita. Vuoden aikana ei    
tapahtunut yhtään kansainväliseen INES- luokitukseen noussutta tapahtumaa.   
Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella tuotettiin sähköä 8,15 terawattituntia, 
ja voimalaitoksen tuotantoa kuvaava käyttökerroin oli 95,7 prosenttia. Molemmat 
luvut ovat voimalaitoksen käyttöhistorian parhaita.               

Laitoksen käyttö ollut lähes häiriötöntä
                    
Laitoksen käyttö oli lähes häiriötöntä vuonna 2009. Laitoksen häiriötön toiminta
kertoo osaltaan laitteiden laadukkaasta huolto- ja käyttötoiminnasta. Ainut   
mainittava tapahtuma oli Loviisa 2:lla alkuvuonna sattunut yhden pääkiertopumpun
moottorin öljyvuoto. Tapahtuma aiheutti hetkellisen tuotannon menetyksen, mutta 
ei vaikuttanut laitoksen turvallisuuteen. Molempien yksiköitten vuosihuollot  
syksyllä onnistuivat hyvin ja kestivät likimain suunnitelmien mukaiset 17 ja 18 
vuorokautta. Loviisa 2:lla vuosihuollossa poistettiin reaktorista yksi     
vuotoindikaatioita antanut polttoainenippu.                   

Voimalaitosautomaation uusinta etenee
                      
Digitaalisen automaation käyttö Loviisan voimalaitosprosessin ohjauksessa ja  
valvonnassa jatkui, kun automaation uusinnan ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön
myös kakkosyksiköllä vuoden 2009 aikana. Vastaava muutos oli tehty       
ykkösyksiköllä vuotta aiemmin. Valmistelut tulevien vuosien automaatioasennuksia
varten jatkuvat.                                

Turvallisuustaso on säilynyt hyvänä
                       
Voimalaitoksella ei sattunut vuonna 2009 yhtään tapahtumaa, joka olisi noussut 
kansainvälisen ydinlaitostapahtumien vakavuutta kuvaavalle asteikolle (INES).  
Laitoksella on edelleen jatkettu työtä tapaturmien ja henkilöstön        
säteilyannosten vähentämiseksi. Omalle henkilöstölle ja urakoitsijoille sattui 
viisi poissaoloihin johtanutta tapaturmaa, mikä on vähemmän kuin aikaisempina  
vuosina. Henkilöstön saamat säteilyannokset vähentyivät edelleen hieman pitkän 
aikavälin seurannassa. Voimalaitoksella jatkettiin pitkäjänteistä työtä     
turvallisuuden kehittämiseksi.                         

Kaksikymmentä uutta henkilöä rekrytoitiin 
                   
Loviisan voimalaitoksella meneillään oleva sukupolvenvaihdos jatkuu. Laitokselle
rekrytoitiin vuonna 2009 noin 20 uutta henkilöä. Kaikkiaan laitos työllistää  
jatkuvasti noin 490 fortumlaista ja sata muissa yrityksissä työskentelevää   
henkilöä. Vuosihuoltojen aikana laitoksella työskentelevien ulkopuolisten    
henkilöiden määrä nousee yleensä noin tuhanteen.                

Loviisa 3 -hankkeen valmistelutyöt jatkuvat
                   
Loviisa 3 -hankkeen tekniset valmistelutyöt etenivät hyvin vuoden aikana. Fortum
jätti 5.2.2009 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen uuden         
ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi. Periaatepäätöstä odotetaan vuoden 2010  
aikana.                                     

------------------------------                         

Kansainvälisessä ydinvoimalaitosvertailussa Loviisan voimalaitoksen       
käyttökertoimet ovat maailman kärkitasoa. Käyttökertoimella kuvataan laitosten 
tuottoa tietyllä aikavälillä nimellistehoon verrattuna.
             
Fortum on Euroopan puhtaimpia sähköntuottajia. Yhtiön pohjoismaisesta      
sähköntuotannosta noin 90 prosenttia on hiilidioksidipäästötöntä ja noin 40   
prosenttia tehdään uusiutuvilla energialähteillä.                

Fortum Power and Heat Oy                            
Loviisan voimalaitos                              
Viestintä                                    

Lisätietoja:                                  
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 45 54010 tai 050 45 54010    
Markku Tiitinen, voimalaitoksen apulaisjohtaja, puh. 010 45 54012 tai 040 8311 
418
Magnus Halin, ryhmäpäällikkö, puh. 010 45 53700 tai 050 45 53700