Lehdistötiedote

Fortum ja Tšeljabinskin alueen hallinto Venäjällä laajamittaiseen yhteistyöhön energiatehokkuuden parantamiseksi

29 tammikuu 2010, 09:06

Fortum Oyj Lehdistötiedote 29.1.2010

Fortum ja Tšeljabinskin alueen hallinto Venäjällä laajamittaiseen yhteistyöhön 
energiatehokkuuden parantamiseksi                        

Fortumin venäläinen tytäryhtiö OAO Fortum ja Tšeljabinskin aluehallinto ovat  
sopineet mittavan energiatehokkuusyhteistyön käynnistämisestä. Venäjän     
energiaministeri Sergei Šhmatkon Helsingin vierailun yhteydessä 28.1.2010    
allekirjoitetun aiesopimuksen mukaan osapuolet toteuttavat Tšeljabinskissa   
vuosina 2010-2012 energiatehokkuustoimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään  
energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksia ja edistämään voimavarojen  
tehokasta käyttöä.                               

Ohjelman mittavin toimenpide on Tšeljabinskin kaukolämpöjärjestelmän automaatio-
ja perusparannusprojekti, jonka tuloksena energian hävikki alueella laskee yli 
30 prosenttia ja polttoaineen käyttö sekä päästöt vähenevät merkittävästi. Hanke
on mittaluokassaan ainutlaatuinen Venäjällä ja se rahoitetaan osin korottamalla 
aluehallinnon säätelemiä kaukolämpötariffeja. Parannusten myötä kuluttajille  
voidaan taata keskeytymätön ja edullisempi kaukolämmön toimitus.        

”Vuosina 2009-2012 investoimme energiatehokkuuden parantamiseen yli 3 miljardia 
ruplaa (noin 70 miljoonaa euroa). Tämän lisäksi noin 1,5 miljardia ruplaa (noin 
35 miljoonaa euroa) hankkeiden toteuttamiseen kerätään kaukolämpötariffeista.  
Arvostamme sitä, että Tšeljabinskin alue- ja kaupunginhallinto osallistuvat   
hankkeiden käynnistämiseen ja kehittämiseen”, sanoo OAO Fortumin toimitusjohtaja
Aleksander Tšuvaev.                               

Fortum aikoo toteuttaa myös useita lämmön ja sähkön tuotantoa tehostavia    
teknisiä parannuksia Tšeljabinskin alueella sijaitsevissa voimalaitoksissaan.  
Yhtiö on myös käynnistänyt kestävän kehityksen ohjelman, joka tähtää      
ympäristövaikutusten vähentämiseen niin voimalaitosten kuin koko Tšeljabinskin 
alueella.                                    

Tšeljabinskin alueen teollisuus- ja luonnonvarojen ministerin Vladimir     
Elistratovin mukaan aluehallinto tukee energiansäästö- ja            
energiatehokkuusohjelmien kehittämistä ja toteuttamista. ”Omalta osaltaan    
Tšeljabinskin aluehallinto ryhtyy kaikkiin toimenpiteisiin kannustaakseen    
tällaisiin aloitteisiin”, Elistratov sanoo.                   

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä   

Kuvia vierailusta Fortumin Suomenojan voimalaitoksella ja tilaisuudesta, jossa 
Aleksander Tšuvaev ja Vladimir Elistratov allekirjoittivat aiesopimuksen.    

Kuvat on ladattavissa 28.02.2010 asti.                     

http://media.digtator.fi/digtator/tmp/653f1d4367172bd07baba94af5b26200/preview.h
tml  

Lisätietoja: Pauliina Vuosio, Vice President, Financial Communications, Fortum
Oyj, puh. 050 453 2383 

OAO Fortum                                   
OAO Fortum on alueellinen tuotantoyhtiö, joka toimii Uralin ja Länsi-Siperian  
alueilla. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetti on 3 000 megawattia (MW) ja     
lämmöntuotanto-kapasiteetti 15 800 MW. Sähköntuotanto on 18 terawattituntia   
(TWh) ja lämmöntuotanto 27 TWh vuodessa. OAO Fortumilla on laaja        
investointiohjelma, jonka mukaisesti se aikoo kasvattaa             
sähköntuotantokapasiteettiaan 2 300 MW:lla. Yhtiö työllistää noin 5 000     
henkilöä.