Lehdistötiedote

Fortumin uusi voimalaitos vihittiin käyttöön tänään Espoossa

10 joulukuu 2009, 13:00

Fortum Power and Heat Oy Lehdistötiedote 10.12.2009

Fortumin uusi voimalaitos vihittiin käyttöön tänään Espoossa          

Mittavat kaukolämpöinvestoinnit Espoossa päätökseen               

Fortumin uusi voimalaitosyksikkö Espoon Suomenojalla on vihitty käyttöön tänään.
Vihkimisen suoritti ministeri Jyri Häkämies. Samalla otettiin käyttöön myös uusi
laaja kaukolämmön siirtoputkisto. Uusi voimalaitos toimii alueen        
energiantuotannon perustana pitkälle 2020-luvulle.               

Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula totesi pitämässään vihkiäispuheessa, että 
vuoden 2020-jälkeistä energiatulevaisuutta pohditaan jo alkavalla        
vuosikymmenellä.                                

"Tulevaisuudessa Espoossa tarvittava energia voidaan tuottaa edelleen      
fossiilisilla polttoaineilla, jos hiilidioksidin talteenottoratkaisut saadaan  
laajamittaisesti käyttöön. Myös Loviisan mahdollisesta uudesta         
ydinvoimalaitosyksiköstä johdettava kaukolämpö on vakavan tutkimisen arvoinen  
vaihtoehto. Olisi sääli, jos Loviisa 3:n tuottaman lämmön käyttöä 
pääkaupunkiseudun lämmitykseen ei selvitettäisi perusteellisesti        
ydinvoimaluvista päätettäessä. Ratkaisulla olisi merkittävä vaikutus koko Suomen
hiilidioksidipäästöihin."                            

Lisääntyvä maakaasun käyttö vähentää energiantuotannon päästöjä Espoon alueella 
merkittävästi. Öljyn käyttö kaukolämmön tuotannossa vähenee ja hiilen käyttö  
puolittuu. Tämä merkitsee hiili- ja tuhkakuljetusten sekä rikkidioksidi- ja   
hiukkaspäästöjen vähenemistä. Hiilidioksidipäästöt tuotettua energiaa kohden  
laskevat yli 10 %. 

Uuden voimalaitosyksikön ansiosta Suomenojan voimalaitoksen vuosittainen    
lämmöntuotanto vastaa jo noin 90 000 omakotitalon lämmöntarvetta. Sähköä    
voimalaitos tuottaa noin 100 000 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutuksen   
verran.                                     

Fortum aikoo tulevaisuudessa myös hyödyntää niin sanottuja jätelämpöjä Espoon  
kaukolämmön tuotannossa. Esimerkiksi Espooseen rakennettavan uuden Blominmäen  
jätevedenpuhdistamon lämmön talteenotto on yksi mahdollisuus.          

Fortum, Lämpö-divisioona                            
Viestintä                                    

Lisätiedot:                                   
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Lämpö-divisioona, Suomi, GSM 040 709 5690  
Anu Salonsaari-Posti, viestintäjohtaja, Fortum Lämpö-divisioona, GSM 050 453  
4262