Lehdistötiedote

Uusi biolämpölaitos käyttöön Hangossa

25 marraskuu 2009, 12:00

Fortum Power and Heat Oy Lehdistötiedote 25.11.2009

Fortumin uusi biopolttoaineita hyödyntävä lämpölaitos otetaan käyttöön vuoden vaihteessa Hangossa. Alueella tarvittava kaukolämpö tuotetaan tulevaisuudessa pääosin kotimaisella puuhakkeella. Uuden lämpölaitoksen ansiosta tuotannosta ei aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä.

Kaukolämmön tuotannossa käytetyn polttoaineen vaihdos vaikuttaa kaukolämmön hinnoittelurakenteeseen ja hintaan Hangossa. Kaukolämmön hinta nousee Hangossa keskimäärin 4 % 1.1.2010 alkaen.

Uusi kaukolämpöhinnoittelu noudattaa alalla yleisesti käytössä olevia hinnoitteluperiaatteita. Hinta tarkastetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa. Nyt tehtävä hinnoittelun rakennemuutos vakauttaa kaukolämmön hintaa aiempaan verrattuna.

Asiakkaille kerrotaan muutoksista tarkemmin kirjeitse marraskuun aikana. Tammikuun alusta voimaantulevat hinnat löytyvät myös Fortumin internet-sivuilta www.fortum.fi.

Fortum, Lämpö-divisioona Viestintä

Lisätiedot:
Kristian Rehnström, kehityspäällikkö, Fortum, Lämpö-divisioona, Suomi, 050 453 4271
Jussi Ojanen, myyntijohtaja, Fortum, Lämpö-divisioona, Suomi, 050 453 6801