Lehdistötiedote

Sähkönkulutuksen ilmastovaikutus mahdollista nollata siirtymällä vihreään sähköön

10 marraskuu 2009, 10:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 10.11.2009

Sähkönkulutuksen ilmastovaikutus mahdollista nollata siirtymällä vihreään    
sähköön
                                     
Tutkimus: Kuluttajat eivät tiedä sähkönkulutuksen vaikutusta hiilijalanjälkeensä

Kuluttajan hiilijalanjälkeen eniten vaikuttavat osa-alueet ovat         
suuruusjärjestyksessä asunnon sähkön käyttö ja lämmitys, elintarvikkeet sekä  
autoilu. Helpoin tapa kuluttajalle pienentää omaa hiilijalanjälkeään on     
siirtyminen vihreän sähkön käyttäjäksi. Vihreä sähkö on uusiutuvilla      
energiamuodoilla tuotettua CO₂-päästötöntä sähköä, jota saadaan vesi- ja    
tuulivoiman lisäksi mm. puusta, biokaasusta, maalämmöstä, auringosta ja     
aalloista. Marraskuun alussa Fortum uudisti kuluttaja-asiakkaidensa       
sähkötarjontaa niin, että jatkossa kaikki asiakkaat saavat pelkästään      
vesivoimalla tuotettua sähköä. 
                         
Asunnon lämmitys ja sähkön käyttö muodostavat keskimäärin neljäsosan kuluttajien
hiilijalanjäljestä. Silti vain kolme prosenttia suomalaisista pitää vihreään  
sähköön siirtymistä tehokkaimpana keinona ilmastonmuutoksen hillitsemisessä,  
selviää Fortumin teettämästä Ilmastonmuutos ja kuluttajat -tutkimuksesta.    
Tutkimuksen toteuttivat viestintätoimisto Pohjoisranta ja Protone Oy.
      
”Siirtyminen vihreään sähköön on yksi merkittävimmistä yksittäisistä      
ympäristöteoista, jonka jokainen voi tehdä. Suomalaisten aiheuttamista     
ilmastopäästöistä iso osa syntyy sähkönkulutuksesta. Asiakas on kuningas    
sähkömarkkinoillakin. Kun kuluttajat päättävät ostaa vain ympäristöystävällistä 
sähköä, ei sitä tulevaisuudessa voi tuottaakaan muilla tavoilla.        
Ympäristöystävällisen sähkön merkiksi olemme Suomen Luonnonsuojeluliitossa   
luoneet Ekoenergia-merkin, joka helpottaa kuluttajan valintaa”, kertoo     
ekoenergiavastaava Riku Eskelinen Suomen Luonnonsuojeluliitosta. 
        
Sama ilmastovaikutus kuin työmatka-autoilusta luopumisella   
         
Ilmasto- ja ympäristöasioihin erikoistunut Natural Interest -yritys vertasi   
kuluttajan valintojen vaikutusta hiilijalanjäljen muodostumiseen. 
       
”Kerrostaloasunnossa asuvan kolmihenkisen perheen taloussähkönkulutuksesta   
aiheutuu suoria CO₂-päästöjä vuodessa noin 700 kiloa. Se on keskimäärin saman  
verran kuin vuoden työmatka-autoilun päästöt. Sähkölämmitteisen         
omakotitaloasukkaan päästöjen vähennyspotentiaali on tästä vielä noin      
kolminkertainen”, havainnollistaa Natural Interestin toimitusjohtaja Jonne   
Hellgren sähkön käytön vaikutusta hiilijalanjälkeen. 
              
Fortumin kotitalousasiakkaille vain CO2-päästötöntä vesisähköä 
         
Vaikka kuluttajien asenteet vihreää sähköä kohtaan ovat positiiviset, sen    
aktiivisesti valinneita kuluttajia on Suomessa vain muutamia tuhansia. Fortum  
myy tällä hetkellä 95 prosenttia Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimasta   
Ekoenergia-merkitystä sähköstä. Marraskuun alusta lähtien Fortumin kaikki    
kotitalousasiakkaat ovat saaneet sataprosenttisesti vesivoimalla tuotettua   
sähköä, josta ei aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Muutoksella halutaan  
auttaa kuluttajia pienentämään hiilijalanjälkeään helposti. Muutos ei vaikuta  
sähkön hintaan.   
                              
Fortumin kuluttaja-asiakas voi halutessaan valita myös tuulivoimalla tuotetun  
sähkön. Tuulisähkön kuluttajahinta on vesisähköä hieman korkeampi. 
       
Kaikki Fortumin Suomessa myymä vesi- ja tuulisähkö on Ekoenergia-merkittyä tai 
eurooppalaisessa alkuperäjärjestelmässä varmennettua vesisähköä. 
       
Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoa Fortumin kuluttajien ympäristöedun uudistuksesta:          
http://www.fortum.fi/document.asp?path=14020;14028;31772;31773;31781;31792;50040
;50053;50054 
                                  
Ilmastonmuutos ja kuluttajat -tutkimuksen aineisto kerättiin toukokuussa 2009 ja
siihen osallistui 1000 vastaajaa. Vastaajat edustavat suomalaisia sukupuolen,  
iän ja asuinpaikan suhteen. Puhelinhaastatteluilla toteutetusta tutkimuksesta  
vastasi Pohjoisranta ja Protone Oy. 
                      
Lisätietoja: 
                                  
Fortum Oyj, ilmastoasioiden päällikkö Kari Kankaanpää, 
kari [piste] kankaanpaa [ät] fortum [piste] fi, puh. 050 453 2330  
                   
Suomen Luonnonsuojeluliitto, ekoenergiavastaava Riku Eskelinen, 
riku [piste] eskelinen [ät] sll [piste] fi, puh. 050 572 7782   
                    
Natural Interest Oy, toimitusjohtaja Jonne Hellgren,
jonne [piste] hellgren [ät] naturalinterest [piste] fi, 040 574 6031