Lehdistötiedote

Mittavat kaukolämpöinvestoinnit Espoossa saatu päätökseen

25 marraskuu 2009, 11:59

Fortum Power and Heat Oy Lehdistötiedote 25.11.2009

MITTAVAT KAUKOLÄMPÖINVESTOINNIT ESPOOSSA SAATU PÄÄTÖKSEEN

Fortumin uusi voimalaitosyksikkö Espoon Suomenojalla siirtyy kaupalliseen
käyttöön joulukuussa. Samalla otetaan käyttöön myös uusi laaja kaukolämmön
siirtoputkisto. Uusi voimalaitos toimii alueen energiantuotannon perustana
pitkälle 2020-luvulle. Lisääntyvä maakaasun käyttö vähentää energiantuotannon
päästöjä merkittävästi. Kaukolämmön hintaan se aiheuttaa nousua Espoon,
Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella vuoden alusta keskimäärin 8,1 %. 

Suomenojan voimalaitos aloitti toimintansa runsaat 30 vuotta sitten. Uudesta
maakaasuun perustuvasta voimalaitosinvestoinnista nykyisen laitoksen yhteyteen
päätettiin vuonna 2007. Vanhan hiilivoimalaitoksen ikääntyminen ja alueen
kasvava lämmöntarve edellyttivät investointia uuteen energiantuotantoon.
Tärkeänä kriteerinä oli myös siirtyminen ympäristövastuulliseen, hiilidioksidi-
ja muita päästöjä vähentävään tuotantoon. 

Maakaasu osoittautui selvityksissä saatavuutensa ja logistiikkansa ansiosta
järkevimmäksi ratkaisuksi kaupunkiympäristöön. Öljyn käyttö kaukolämmön
tuotannossa alueella vähenee ja hiilen käyttö puolittuu. Tämä merkitsee hiili-
ja tuhkakuljetusten sekä rikkidioksi- ja hiukkaspäästöjen vähenemistä.
Hiilidioksidipäästöt tuotettua energiaa kohden laskevat yli 10 %. 

Muutos käytettyjen polttoaineitten osuuksissa nostaa kaukolämmön tuotannon
polttoainekustannuksia. Kiinteitä kustannuksia lisäävät uuteen voimalaitokseen
ja siirtoverkkoon tehdyt investoinnit sekä polttoainetoimittajan kiinteiden
kustannusten kohoaminen. Kaukolämmön kokonaishinnassa nousu on keskimäärin
8,1 % 1.1.2010 alkaen. Muutoksesta kerrotaan asiakkaille tarkemmin kirjeitse
marraskuun lopussa. 

Uuden voimalaitosyksikön ansiosta Suomenojan voimalaitoksen vuosittainen
lämmöntuotanto vastaa jo noin 90 000 omakotitalon lämmöntarvetta. Sähköä
voimalaitos tuottaa noin 100 000 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutuksen
verran. 

Fortum, Lämpö-divisioona
Viestintä

Lisätiedot:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Lämpö-divisioona, Suomi, GSM 040 709 5690
Jussi Ojanen, myyntijohtaja, Fortum, Lämpö -divisioona, Suomi, GSM 050 453 6801