Lehdistötiedote

Metso, Fortum, UPM ja VTT kehittävät yhdessä kotimaisesta bioöljystä puhdasta energiavaihtoehtoa

30 marraskuu 2009, 11:08

Fortum Oyj, Metso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, VTT
Lehdistötiedote
30.11.2009

Metso, Fortum, UPM ja VTT kehittävät yhdessä kotimaisesta bioöljystä puhdasta  
energiavaihtoehtoa 
                              
Metso, UPM ja VTT ovat kehittäneet biomassapohjaisen bioöljyn valmistusta    
vaihtoehdoksi fossiilisille polttoaineille. Tämän vuoden kesäkuusta lähtien on 
Metson Tampereen koelaitoksella tuotettu korkealaatuista kotimaista bioöljyä  
sahanpurusta ja metsähakkeesta. Fortum liittyy nyt mukaan kehityshankkeeseen. 
 
Bioöljyn valmistamiseksi on kehitetty prosessi, jossa kiinteä biomassa voidaan 
perinteisen leijukattilan yhteyteen sijoitetun reaktorin avulla ensin muuttaa  
kaasumaiseksi ja sen jälkeen tiivistää nestemäiseen olomuotoon. Viisi kuukautta 
jatkuneen koetuotannon aikana bioöljyn valmistusmenetelmiä ja prosessin     
hyötysuhdetta on parannettu hyödyntämällä koelaitoksen 2 MW:n laitteistoa. Tähän
mennessä bioöljyä on tuotettu jo yli 20 tonnia. Kotimainen bioöljy on vaihtoehto
ilmakehää kuormittavalle raskaalle ja kevyelle polttoöljylle. 
         
Suomalaisosaajat ovat sitoutuneet kehittämään bioöljyn tuotantoa uusiutuvista  
raaka-aineista. Yhtiöt näkevät, että bioöljyntuotannon yhdistäminen bioenergiaa 
hyödyntäviin voimalaitoksiin tarjoaa niille jatkossa myös uutta liiketoimintaa 
sekä merkittäviä kustannus- ja tehokkuushyötyjä. Yhtiöt ovat sopineet jatkavansa
bioöljyn koetuotantoa vuoden 2010 puolelle. 
                  
Fortum tuo nyt kehitysprojektiin tärkeän energiapalveluiden tuottajan ja    
lopputuotteen käyttäjänäkökulman. ”Fortumin pitkän aikavälin visiona on olla  
yhtiö, jonka tuotannosta ei synny hiilidioksidipäästöjä ja bioöljyn käyttö   
hiilidioksidineutraalina polttoaineena on lupaava lisä keinovalikoimassamme”,  
sanoo Fortumin strategia- ja T&K-johtaja Maria Paatero-Kaarnakari. 
       
Metso vastaa leijukattilaan integroitavan pyrolyysireaktorin          
teknologiakehityksestä. ”Bioöljy on vaihtoehto bioenergiaa tuottavien      
voimalaitosten ja öljykattiloiden polttoaineeksi ja voi tulevaisuudessa soveltua
myös kemianteollisuuden ja biodieselin raaka-aineeksi. Aiomme edelleen parantaa 
prosessin energiatehokkuutta”, toteaa Metson Voimantuotanto-liiketoimintalinjan 
teknologiajohtaja Kari Kuukkanen. 
                       
UPM tuo projektiin biomassaraaka-aineosaamista ”Tavoitteenamme on saada puun  
kaikki osat hyötykäyttöön. Tässä prosessissa voimme hyödyntää kuorta, kantoja ja
pienpuuta, joista nyt kehitetty prosessi voi kustannustehokkaasti tuottaa    
nestemäisiä polttoaineita. UPM:n tehtaat tarjoavat erinomaisen infrastruktuurin 
tuotannon kehittämiseen”, sanoo UPM:n Biopolttoaineliiketoiminta-alueen johtaja 
Petri Kukkonen. 
                                
Bioöljyn tuotantoprosessi perustuu VTT:n aiempaan tuotekehitykseen ja      
patentteihin. Koetuotannossa VTT:n painopiste on bioöljyn laadun hallinta ja sen
parantaminen. Pidemmällä tähtäimellä kehitetään myös bioöljyn jalostusta    
esimerkiksi tavanomaisen öljynjalostamon syötteeksi. Hankkeita tukevat mm. Tekes
ja EU.                                     

Lisätietoja lehdistölle antavat:                        
Jukka Heiskanen, kehitysjohtaja, T&K, Fortum Lämpö-divisioona, puh. 050 452 4250
Petri Kukkonen, johtaja, Biopolttoaineliiketoiminta-alue, UPM, 
puh. 0204 15 0336
Kari Kuukkanen, teknologiajohtaja, Voimantuotanto-liiketoimintalinja,      
Metso, puh. 0400 623 059                            
Satu Helynen, teknologiajohtaja, VTT, puh. 020 722 2661
                                        
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,     
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää  
noin 26 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com   
              
Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä energiayhtiö,
jonka liiketoimintaa on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä    
voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Fortum-konsernissa työskentelee noin 
13 500 henkilöä. www.fortum.fi 
                          
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja      
innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteet perustuvat uusiutuviin        
raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. UPM:n palveluksessa on noin 24 000   
henkilöä, ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. www.upm-kymmene.com  
  
VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka 
tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että  
kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. VTT:n   
henkilöstömäärä on 2700.