Lehdistötiedote

Kaukolämpöinvestoinnit valmistuvat Joensuussa

25 marraskuu 2009, 12:04

Fortum Power and Heat Oy Lehdistötiedote 25.11.2009

KAUKOLÄMPÖINVESTOINNIT VALMISTUVAT JOENSUUSSA

Fortumin uusi  biopolttoaineita hyödyntävä lämpölaitos on otettu käyttöön
Joensuussa.  Uuden laitoksen ansiosta kaukolämmön tuotannon päästöt vähenevät
alueella entisestään. Kaukolämmön kokonaishintaa investoinnit nostavat 1.1.2010
alkaen noin 2,9 %. 

Uudella lämpölaitoksella tuotetaan vuosittain kaukolämpöä noin 70
gigawattituntia (GWh), joka vastaa noin 4 500 kaukolämmitteisen omakotitalon
vuosikulutusta. Lämpölaitos käyttää polttoaineinaan turvetta (20 %) ja
biopolttoaineita (80 %) kuten metsähaketta, kuorta, purua ja ruokohelpiä. Lähes
kaikki polttoaine on peräisin Pohjois-Karjalan alueelta. 
Lämpölaitosinvestoinnin vuoksi pääoma- ja käyttökustannukset kaukolämmön
tuotannossa nousevat. Tämä nostaa kaukolämmön perusmaksua 14,5 %, kaukolämmön
energiamaksun pysyessä ennallaan. Kaukolämmön kokonaishinnassa muutos
tarkoittaa 2,9 %:n keskimääräistä nousua. 

Fortum tarkistaa hintojaan myös useilla muilla kaukolämmön jakelualueillaan
Suomessa. Muutokset vaihtelevat paikkakunnittain riippuen muun muassa lämmön
tuotannossa käytetystä polttoaineesta ja investoinneista. Fortum toimittaa
kaukolämpöä noin 20 paikkakunnalla Suomessa. Suurimmat kaukolämpöverkot sillä
on Espoossa ja Joensuussa. 

Asiakkaille kerrotaan muutoksista tarkemmin kirjeitse marraskuun aikana.
Tammikuun alusta voimaantulevat hinnat löytyvät myös Fortumin internet-sivuilta
www.fortum.fi. 

Fortum, Lämpö-divisioona
Viestintä 


Lisätiedot:

Timo Partanen, aluejohtaja, Fortum , Lämpö-divisioona, Suomi, GSM 050 454 7200
Kristian Rehnström, kehityspäällikkö, Fortum, Lämpö-divisioona, Suomi, GSM 050
453 4271