Pörssitiedote

Fortumin osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

11 marraskuu 2009, 15:15

Fortum Oyj Pörssitiedote 11.11.2009 klo 15.15 EET

Fortumin osakkeenomistajien nimitysvaliokunta                  

Fortumin osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan on valittu seuraavat henkilöt: 
Pekka Timonen, ylijohtaja, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; Harri 
Sailas, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Jorma   
Huuhtanen, pääjohtaja, Kansaneläkelaitos. Fortumin hallituksen puheenjohtaja  
Matti Lehti toimii valiokunnan asiantuntijajäsenenä. Lisäksi Fortum Oyj:n    
hallitus on nimennyt toiseksi yhtiön hallituksen edustajaksi ja valiokunnan   
asiantuntijajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Sari Baldaufin.       

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan   
valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat 
lisäksi asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen  
keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä         
osakkeenomistajista. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta valmistelee      
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle    
varsinaiselle yhtiökokoukselle.                         


Fortum Oyj                                   
Anne Brunila                                  
Konsernin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja          
Puh. 010 45 20970                                

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi