Lehdistötiedote

Fortum TEM:n energian kysyntäarviosta: Päätös Loviisan ydinvoimalaitoksen uusimisesta tarvitaan nyt

10 marraskuu 2009, 17:18

Fortum Oyj Lehdistötiedote 10.11.2009

Fortum TEM:n energian kysyntäarviosta:                     
Päätös Loviisan ydinvoimalaitoksen uusimisesta tarvitaan nyt          

Tänään julkaistussa arviossaan Suomen energian kysynnästä vuodesta 2020     
eteenpäin työ- ja elinkeinoministeriö olettaa, että Loviisan ydinvoimalaitoksen 
2020-luvun loppupuolella käyttölupansa päähän tulevat yksiköt joko jatkavat tai 
ne korvataan vastaavalla ydinvoimakapasiteetilla tai muulla vähäpäästöisellä  
tuotannolla. Mikään näistä vaihtoehdoista ei kuitenkaan toteudu itsestään, vaan 
edellyttää aktiivista päätöksentekoa.                      

"Jotta Loviisan yksiköt voidaan korvata ennen nykyisten käyttölupien      
päättymistä, on päätös uuden voimalan rakentamisesta tehtävä nyt tai hanke
siirtyy useilla vuosilla eteenpäin. Uuden yksikön rakentaminen
ympäristövaikutusten arvioinnista luvitukseen, rakentamiseen ja käyttöönottoon
kestää lähemmäksi 15 vuotta. Maailmalla käynnistyvän ydinvoimarakennusbuumin
myötä on riskinä, että rakennusajat entisestään pitenevät. Ei voida ajatella,
että kun uusi laitos kytketään verkkoon, vanha otetaan saman tien siitä irti.
Siksi korvaavan kapasiteetin on oltava valmiina hyvissä ajoin ennen vanhan
alasajoa. Näistä syistä päätöksillä on kiire", sanoo Fortumin toimitusjohtaja
Tapio Kuula. 

Fortum on sitoutunut toteuttamaan Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikön siten, että 
sillä voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä, vaikka päätöksiä kaukolämpöputken    
rakentamisesta ei ymmärrettävästi voida tehdä periaatepäätöskäsittelyn     
aikataulun puitteissa. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto nostaa uuden       
ydinvoimalaitosyksikön hyötysuhdetta merkittävästi. Kaukolämpövaihtoehto on   
ainutlaatuinen mahdollisuus energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen      
vähentämiseksi Suomen pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden mukaisesti ja sillä 
on siinä mielessä myös valtakunnallista merkitystä.               

"Olemme tehneet kaukolämpövaihtoehdosta kattavat tekniset selvitykset ja    
taloudelliset arviot, jotka selkeästi osoittavat, että vaihtoehto on teknisesti 
ja taloudellisesti toteutettavissa. Toteutuessaan se vähentäisi Suomen     
hiilidioksidipäästöjä 6 prosentilla ja tukisi hallituksen linjaamien      
päästövähennysten saavuttamista. Myös tästä näkökulmasta päätös Loviisa 3:n   
toteutuksesta tuli tehdä mahdollisimman pian", Tapio Kuula jatkaa.       

Fortum on Suomen kokenein ydinvoimateknologian osaaja. Epävarmuus Loviisan   
laitosten jatkosta vaikeuttaisi merkittävällä tavalla korkeatasoisen      
ydinvoimaosaamisen säilyttämistä Suomessa.                   

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
Esa Hyvärinen, edunvalvontajohtaja, puh. 040 826 2646