Lehdistötiedote

Fortum Svenska Kraftnätin ehdotuksesta: Ruotsin jakaminen useaan hinta-alueeseen haitallista pohjoismaisen sähkömarkkinan toimivuudelle

05 marraskuu 2009, 14:41

Fortum Oyj Lehdistötiedote 5.11.2009

Fortum Svenska Kraftnätin ehdotuksesta: Ruotsin jakaminen useaan hinta-alueeseen
haitallista pohjoismaisen sähkömarkkinan toimivuudelle             

Ruotsin valtion kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnät ehdottaa, että Ruotsi     
jaettaisiin neljään eri hinta-alueeseen, kun kyse on sähkön fyysisestä     
toimituksesta pohjoismaisella sähkömarkkinalla. Ehdotus on kantaverkkoyhtiön  
ratkaisu sähkönsiirtokapasiteetin puutteesta johtuviin ongelmiin. Toteutuessaan 
ehdotus vääristäisi kilpailua ja on ristiriidassa pyrkimysten kanssa luoda   
eurooppalainen sähkön tukkumarkkina ja pohjoismainen vähittäismarkkina.     

Tanskan energia-alan etujärjestö Dansk Energi valitti vuonna 2006 Euroopan   
komissiolle, että Svenska Kraftnätin Ruotsin sisäisten siirtojen        
hallintakäytäntö saattaa olla EU:n kilpailulainsäädännön vastainen. Komission  
kesäkuussa 2009 julkistaman alustavan arvion mukaan Svenska Kraftnät onkin   
saattanut väärinkäyttää määräävää markkina-asemaansa, kun se on ennaltaehkäissyt
ongelmia maan sisäisissä siirtoyhteyksissä rajoittamalla sähkön siirtoa Ruotsin 
ja naapurivaltioiden välillä. Vastauksena komission huoleen Svenska Kraftnät  
ehdottaa, että Ruotsi jaettaisiin neljään erilliseen hinta-alueeseen.      

Uudet hinta-alueet hidastavat investointeja siirtokapasiteettiin        

Suunnitelma uusien hinta-alueiden muodostamisesta on ristiriidassa EU:n     
tavoitteen kanssa muodostaa yhteinen eurooppalainen tukkusähkömarkkina.     
Toteutuessaan se myös vaikeuttaisi yhteispohjoismaisen sähkön vähittäismarkkinan
rakentamista. Fortumin näkemyksen mukaan laajat ja jopa valtakunnanrajat    
ylittävät hinta-alueet edistävät parhaiten toimivien pohjoismaisten tukku- ja  
vähittäismarkkinoiden kehitystä. Tavoitteena tulisikin olla yhteinen markkina ja
yksi pohjoismainen hinta-alue, jonka toimivuuden varmistaa riittävä       
siirtokapasiteetti.                               

"Tärkeintä olisi nyt keskittyä turvaamaan riittävät investoinnit uuteen     
siirtokapasiteettiin. Ainoa todella kestävä ratkaisu sähkön siirron hallinnan  
haasteisiin on mitoittaa siirtokapasiteetti markkinoiden tarpeita vastaavaksi. 
Jo sovitut investoinnit - etenkin Keski-Ruotsin ja Etelä-Norjan Ruotsin     
eteläkärkeen yhdistävä "Sydvästlänken" - tulisi toteuttaa osana talouden    
elvytystä", sanoo Fortumin Ruotsin toiminnoista vastaava johtaja Per Langer.  

"Kunnes tarvittavat investoinnit on toteutettu, paras ratkaisu haasteisiin   
lyhyellä aikavälillä on vasta-kauppa. Uusien hinta-alueiden käyttöönotto ei ole 
tarkoituksenmukaista, sillä se ei kannusta kantaverkkoyhtiöitä investoimaan   
uuteen siirtokapasiteettiin", Per Langer jatkaa.                

Uudet hinta-alueet vääristävät kilpailua ja nostavat kuluttajahintoja      

Uusien hinta-alueiden muodostaminen vähentää kuluttajamarkkinoiden       
läpinäkyvyyttä ja korottaa sähkön myyntiyhtiöiden suojauskustannuksia. Tämä   
puolestaan lisää vaihteluita kuluttajahinnoissa ja saattaa asettaa maan eri   
osissa asuvat kuluttajat eriarvoiseen asemaan, kun kaikki hinta-alueet eivät  
enää ole sähkön myyntiyhtiölle yhtä houkuttelevia. Useat hinta-alueet myös   
monimutkaistavat hinnanmuodostusta ja tekevät siitä kuluttajille vaikeammin   
ymmärrettävän.                                 

"Vasta viime kuussa Pohjoismaiden energiaministerit toivat julki yhteisen    
tavoitteensa muodostaa toimiva pohjoismainen sähkön vähittäismarkkina, missä  
kuluttajat voisivat halutessaan valita sähköntoimittajansa toisesta       
Pohjoismaasta. Jo valmiiksi rajattujen hinta-alueiden pilkkominen yhä pienempiin
alueisiin olisi suuri takaisku ministereiden ajamalle kehitykselle", Per Langer 
summaa.                                     


Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Fortumin kannanotto Euroopan komissiolle (englanniksi):
http://www.fortum.com/document.asp?path=14022;14024;14026;14043;14070;14071;4329
5;43957;50109&level=4 

Lisätietoja:                                  
Esa Hyvärinen, Edunvalvontajohtaja, Puh. 040 826 2646