Lehdistötiedote

Fortum suunnittelee uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämistä Tukholmassa

25 marraskuu 2009, 11:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 25.11.2009

Fortum suunnittelee uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämistä Tukholmassa  

Fortum aikoo vähentää merkittävästi sähkön- ja lämmöntuotantonsa        
hiilidioksidipäästöjä seuraavan vuosikymmenen aikana. Yhtiö suunnittelee    
Ruotsissa uusia investointeja biopolttoaineita hyödyntävään tuotantoon. Lisäksi 
nykyisen tuotannon fossiilisia polttoaineita aiotaan korvata ilmastomyötäisillä 
vaihtoehdoilla.                                 

Jo nyt 87 % kaukolämmöstä Tukholman alueella tuotetaan uusiutuvilla       
energianlähteillä tai jätteen energiahyötykäytöllä. Lämpöä tuotetaan sekä sähkön
ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa (CHP) että lämpölaitoksissa. Fortumin    
suurimmassa tuotantolaitoksessa, Värtanin CHP-laitoksessa, uusiutuvan energian 
osuus - merivedestä saatu lämpö, bioöljy ja oliivin kivet - on lähes 45 %. Loput
tarpeesta katetaan hiilellä ja sähköllä. Tavoitteena on nostaa uusiutuvan 
energian osuus Värtanin nykyisissä yksiköissä 70 %:iin vuoteen 2015 mennessä.  

Fortumin CO2-päästöjen vähentämissuunnitelmat sisältävät myös tavoitteen nostaa 
CHP-tuotannon osuutta kokonaistuotannosta. Tämä vähentäisi sähköllä toimivien  
lämpöpumppujen käyttöä kaukolämmöntuotannossa ja lisäisi uusiutuvilla      
energianlähteillä tuotetun sähkön määrää pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.   
Suunnitelmansa mukaisesti Fortum tutkii mahdollisuutta investoida muun muassa  
uuteen jätepolttoaineita käyttävään yksikköön Bristan CHP-laitoksella ja uuteen 
biopolttoaineita käyttävään yksikköön Värtanin CHP-laitoksella. Mikäli     
investointipäätökset tehdään, voitaisiin Bristassa aloittaa tuotanto vuonna 2013
ja Värtanilla vuonna 2016. Lisäksi Fortum ennakoi jo kokonaan uuden       
CHP-laitoksen rakentamista Tukholman seudulle vuonna 2020.           

“CHP-tuotannossa energia saadaan hyödynnettyä lähes 90-prosenttisesti. Tämän 
vuoksi se on ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto riippumatta siitä, mitä    
polttoainetta käytetään. Haluamme kuitenkin edelleen vähentää tuotantomme    
ympäristövaikutuksia lisäämällä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Arviomme  
mukaan fossiilisten polttoaineiden osuus Tukholman lämmöntuotannossa voidaan  
vähentää 5 %:iin vuoteen 2020 mennessä korvaamalla hiilen käyttöä        
biopolttoaineilla Värtanilla ja investoimalla uuteen tuotantoon”, sanoo Per   
Langer, Ruotsin toiminnoista vastaava johtaja Fortumista.            

Alustava arvio suunnitelman arvosta on noin miljardi euroa 11 vuoden aikana.  
Investointipäätös suunnitelman jokaisesta osasta tehdään erikseen, ja perustuu 
Fortumin normaaleihin investointikriteereihin. Fortum arvioi vuotuisten     
käyttöomaisuusinvestointiensa seuraavien 4-5 vuoden aikana olevan aiemmin    
ilmoitetun mukaisesti noin 0,8-1,2 miljardia euroa.          

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
Jens Bjöörn, viestintäjohtaja, Fortum Värme, puh: +46 70 298 41 25       
Pauliina Vuosio, johtaja, talousviestintä, Fortum Oyj, puh: 050 453 2383