Lehdistötiedote

Fortum käynnistää viiden tuulivoimalan YVA-menettelyn Bergön saaressa Maalahden kunnassa

25 marraskuu 2009, 10:00

Fortum Power and Heat Oy Lehdistötiedote 25.11.2009

Fortum käynnistää viiden tuulivoimalan YVA-menettelyn Bergön saaressa Maalahden 
kunnassa                                    

Fortum aloittaa Bergön saarelle suunnitellun enintään viiden tuulivoimalaitoksen
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). Ensi vaiheessa hankkeelle    
laaditaan ns. YVA-arviointiohjelma, jonka jälkeen on YVA-selostuksen vuoro.   
Molemmat jätetään hankkeen yhteysviranomaisena toimivalle Länsi-Suomen     
ympäristökeskukselle.                              

Bergön tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksista on jo olemassa viime kesänä tehty
suppeampi ympäristöselvitys. Nyt käynnistyvän ympäristövaikutusten       
arviointimenettelyn arvioidaan kestävän runsaan vuoden.             

Myös Bergön tuulivoimala-alueen asemakaavoitusta ollaan käynnistämässä.     
Maalahden kunnan johdolla tehtävän kaavoituksen arvioidaan olevan valmis noin  
vuoden kuluttua. Mikäli tarvittavat luvat saadaan suunnitellussa aikataulussa  
Maalahden kunnalta ja muilta viranomaisilta, voisivat Bergön viisi tuulivoimalaa
aloittaa sähkön tuottamisen vuoden 2013 aikana.                 

Tuulivoimaloita suunnitellaan metsäiselle alueelle Granön kylään Bergön saaren 
lounaisosaan. Alueen maanomistajilta Fortumin vuokraama ja osittain myös ostama 
alue on Pohjanmaan maakuntakaavassa esitetty tuulivoiman tuotannolle      
soveltuvaksi alueeksi.                             

Fortum aloittaa tuulimittaukset joulukuun aikana, jolloin voimala-alueelle   
pystytetään väliaikainen mittausmasto.                     

Bergön viiden 3-5 megawatin tuulivoimalan yhteisteho on valittavasta      
laitoskoosta riippuen 15-20 megawattia.                     

"Tuulivoimalat sijoitetaan niin etäälle asutuksesta kuin mahdollista, vähintään 
puolen kilometrin päähän, jotta ne häiritsisivät mahdollisimman vähän      
ympäristöä", sanoo Sebastian Johansen Fortumin tuulivoimayksiköstä.       

Fortum tukee hiilidioksidittoman energian tuotannon ja uusiutuvien       
energialähteiden lisäämistä ja haluaa osaltaan vastata kunnianhimoisiin     
uusiutuvan energian tavoitteisiin, joihin Suomi on sitoutunut. Fortumin     
tavoitteena on kasvattaa tuulivoimatuotantoa tuntuvasti vuoteen 2025 mennessä. 

Fortum, Sähkö-divisioona                            

Lisätietoja: Sebastian Johansen, tuulivoimapäällikkö, Fortum, puh. 040 354 3683