Lehdistötiedote

Fortum ja ABB aloittavat T&K -yhteistyön älykkäiden sähköverkkojen kehittämisessä

13 marraskuu 2009, 08:39

Fortum Oyj Lehdistötiedote 13.11.2009

Fortum ja ABB aloittavat T&K -yhteistyön älykkäiden sähköverkkojen kehittämisessä

Fortum ja ABB suunnittelevat ja asentavat yhteisessä kehitysprojektissaan Euroopan ensimmäisen laajan mittakaavan kaupunkiin suunnatun älykkään sähköverkon Norra Djurgårdsstadenin uuteen kaupunginosaan Tukholmaan. Älykkäät verkot ovat tärkeässä roolissa hiiliniukan yhteiskunnan rakentamisessa.

Tutkimus- ja kehitysprojektin tavoite on testata uudenlaista sähkönjakelun konseptia Norra Djurgårdsstadenissa. Älykkäät sähköverkot ovat edellytys muun muassa hajautetun energiantuotannon, energian varastoinnin ja sähköautojen latausinfrastruktuurin tehokkaalle hyödyntämiselle. Ne ovat myös kaupunginosan eri toimijoille tärkeä väline ympäristötavoitteiden saavuttamiseen.

”Norra Djurgårdsstadenin kunnianhimoiset ympäristötavoitteet ja Ruotsin kansalliset tavoitteet lisätä uusiutuvien energianlähteiden tuotantoa 25 terawattitunnilla vuoteen 2020 mennessä tekevät mikrotuotannosta ja älykkäistä verkoista tärkeitä tekijöitä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Tämä hanke mahdollistaa uusien teknologioiden testaamisen laajassa mittakaavassa sekä palautteen saamisen suoraan alueen asukkailta”, sanoo Per Langer, Fortumin Ruotsin toiminnoista vastaava johtaja.

Fortum ja ABB haluavat T&K-hankkeen lisäävän tietoisuutta paikallisesta, uusiutuvasta sähköntuotannosta, energiatehokkaasta asumisesta, älykkäiden sähköverkkojen muodostamisesta, energian varastoinnista sekä sääntelyn ja uusien markkinaehtojen tarpeesta. Hankkeessa viimeisimmät ratkaisut ympäristö- ja systeemitekniikassa voidaan testata ja soveltaa uudessa kaupunginosassa. Se toimii myös esittelytilana.

“Tukholman Norra Djurgårdsstaden on tärkeä askel ponnistuksissamme löytää yhteinen ratkaisu ympäristötavoitteiden saavuttamiselle kaupungeissa. Voimme nyt kehittää ja testata teknisiä ratkaisuja tulevaisuuden älykkäille sähköverkoille aidossa ympäristössä”, sanoo Sten Jakobsson, ABB Ruotsin toimitusjohtaja.

Fortum ja ABB kehittävät erilaisia ratkaisuja varmistaakseen, että kaupunginosassa uusiutuvilla energianlähteillä (kuten aurinkopaneeleilla) tuotettu ylimääräinen energia voidaan syöttää sähköverkkoon. Lisäksi mahdollistetaan sähköautojen lataaminen ja sähkön syöttö niistä takaisin verkkoon sekä energian varastointi. Joustavampi ja läpinäkyvämpi siirtoverkko mahdollistaa alhaisemman kulutuksen ja päästöt.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana Tukholman Norra Djurgårdsstadeniin rakennetaan moderni, innovatiivinen ja ekologisesti kestävä 10 000 kotitalouden ja 30 000 toimiston kaupunginosa. Energiatehokas liikenne, kestävä energiankäyttö ja jätteenkierrätys ovat suunnittelun pääpainopisteitä. Kaupunginosan tavoite on CO2-päästöjen vähentäminen asukasta kohden keskimäärin 1,5 tonniin vuodessa 2020 mennessä Tukholman nykyisten päästöjen ollessa keskimäärin 4 tonnia henkilöä kohden. Alueen tavoitteena on lisäksi luopua fossiilisista polttoaineista kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi 2010 ja asuntojen olevan muuttovalmiita 2011.

Myös Suomessa Fortum ja ABB ovat mukana CLEEN Oy:n ”Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat” -tutkimusohjelmassa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä