Lehdistötiedote

Fortum ja ABB aloittavat T&K -yhteistyön älykkäiden sähköverkkojen kehittämisessä

13 marraskuu 2009, 08:39

Fortum Oyj Lehdistötiedote 13.11.2009

Fortum ja ABB aloittavat T&K -yhteistyön älykkäiden sähköverkkojen       
kehittämisessä                                 

Fortum ja ABB suunnittelevat ja asentavat yhteisessä kehitysprojektissaan    
Euroopan ensimmäisen laajan mittakaavan kaupunkiin suunnatun älykkään      
sähköverkon Norra Djurgårdsstadenin uuteen kaupunginosaan Tukholmaan. Älykkäät 
verkot ovat tärkeässä roolissa hiiliniukan yhteiskunnan rakentamisessa.     

Tutkimus- ja kehitysprojektin tavoite on testata uudenlaista sähkönjakelun   
konseptia Norra Djurgårdsstadenissa. Älykkäät sähköverkot ovat edellytys muun  
muassa hajautetun energiantuotannon, energian varastoinnin ja sähköautojen   
latausinfrastruktuurin tehokkaalle hyödyntämiselle. Ne ovat myös kaupunginosan 
eri toimijoille tärkeä väline ympäristötavoitteiden saavuttamiseen.       

”Norra Djurgårdsstadenin kunnianhimoiset ympäristötavoitteet ja Ruotsin     
kansalliset tavoitteet lisätä uusiutuvien energianlähteiden tuotantoa 25    
terawattitunnilla vuoteen 2020 mennessä tekevät mikrotuotannosta ja älykkäistä 
verkoista tärkeitä tekijöitä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Tämä hanke 
mahdollistaa uusien teknologioiden testaamisen laajassa mittakaavassa sekä   
palautteen saamisen suoraan alueen asukkailta”, sanoo Per Langer, Fortumin   
Ruotsin toiminnoista vastaava johtaja.                     

Fortum ja ABB haluavat T&K-hankkeen lisäävän tietoisuutta paikallisesta,    
uusiutuvasta sähköntuotannosta, energiatehokkaasta asumisesta, älykkäiden    
sähköverkkojen muodostamisesta, energian varastoinnista sekä sääntelyn ja uusien
markkinaehtojen tarpeesta. Hankkeessa viimeisimmät ratkaisut ympäristö- ja   
systeemitekniikassa voidaan testata ja soveltaa uudessa kaupunginosassa. Se   
toimii myös esittelytilana.                           

“Tukholman Norra Djurgårdsstaden on tärkeä askel ponnistuksissamme löytää    
yhteinen ratkaisu ympäristötavoitteiden saavuttamiselle kaupungeissa. Voimme nyt
kehittää ja testata teknisiä ratkaisuja tulevaisuuden älykkäille sähköverkoille 
aidossa ympäristössä”, sanoo Sten Jakobsson, ABB Ruotsin toimitusjohtaja.    

Fortum ja ABB kehittävät erilaisia ratkaisuja varmistaakseen, että       
kaupunginosassa uusiutuvilla energianlähteillä (kuten aurinkopaneeleilla)    
tuotettu ylimääräinen energia voidaan syöttää sähköverkkoon. Lisäksi      
mahdollistetaan sähköautojen lataaminen ja sähkön syöttö niistä takaisin    
verkkoon sekä energian varastointi. Joustavampi ja läpinäkyvämpi siirtoverkko  
mahdollistaa alhaisemman kulutuksen ja päästöt.                 

Seuraavan kymmenen vuoden aikana Tukholman Norra Djurgårdsstadeniin rakennetaan 
moderni, innovatiivinen ja ekologisesti kestävä 10 000 kotitalouden ja 30 000  
toimiston kaupunginosa. Energiatehokas liikenne, kestävä energiankäyttö ja   
jätteenkierrätys ovat suunnittelun pääpainopisteitä. Kaupunginosan tavoite on  
CO2-päästöjen vähentäminen asukasta kohden keskimäärin 1,5 tonniin vuodessa 2020
mennessä Tukholman nykyisten päästöjen ollessa keskimäärin 4 tonnia henkilöä  
kohden. Alueen tavoitteena on lisäksi luopua fossiilisista polttoaineista    
kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi 2010 
ja asuntojen olevan muuttovalmiita 2011.                    

Myös Suomessa Fortum ja ABB ovat mukana CLEEN Oy:n ”Älykkäät sähköverkot ja   
energiamarkkinat” -tutkimusohjelmassa.                     

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  

Kari Koivuranta, Fortum, Senior Advisor, puh. 050 45 57129,   
kari [piste] koivuranta [ät] fortum [piste] com
                           
Dick Kronman, ABB Oy, Business Development Manager, puh. 050 33 42287,     
dick [piste] kronman [ät] fi [piste] abb [piste] com