Lehdistötiedote

Sollentuna Energi ja Fortum Värme tutkivat kaukolämpöyhteistyön laajentamista

20 lokakuu 2009, 15:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 20.10.2009

Sollentuna Energi ja Fortum Värme tutkivat kaukolämpöyhteistyön laajentamista  

Sollentuna Energi ja Fortum Värme tutkivat yhteistyömahdollisuuksia liittyen  
uuteen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon Bristan voimalaitoksella, Sigtunan   
kunnassa Ruotsissa. Valmistuessaan uusi voimalaitosyksikkö turvaisi Sollentunan 
kunnan kaukolämmön toimituksen tulevaisuudessa.                 

Sollentuna Energi ja Fortum Värme ovat sopineet yhteistyömahdollisuuksien    
kartoittamisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP). Fortum suunnittelee 
uutta yksikköä biomassaa polttoaineenaan käyttävään CHP-laitokseensa      
Bristaverketiin. Suunnitelman mukaan uusi yksikkö käyttäisi polttoaineenaan   
jätettä ja sen lämmöntuotantokapasiteetti olisi 60 MW ja            
sähköntuotantokapasiteetti 20 MW. Tämä vastaa noin 40 000 kotitalouden     
kaukolämmön ja sähkön kulutusta. Alustava arvio investoinnista on noin 200   
miljoonaa euroa ja tämänhetkisen suunnitelman mukaan laitos voisi aloittaa   
tuotannon 2013 mennessä.                            

"Sollentunan kunta ostaa kaiken kaukolämpönsä meiltä jo nyt. On luonnollista  
keskustella yhteistyön laajentamisesta, kun suunnittelemme uutta kapasiteettia 
Bristaverketiin. Tämän projektin myötä Sollentunan kunta voisi turvata     
pitkäaikaisen kaukolämmön toimituksensa", sanoo Fortum Värmen johtaja Anders  
Egelrud.                                    

Uusi voimalaitosyksikkö Bristassa voisi tuottaa sähköä ja lämpöä jopa 240 000  
tonnista kotitalous- ja teollisuusjätettä vuodessa. Laitoksen sijainti     
jätteenkäsittelylaitoksen läheisyydessä sekä olemassa oleva infrastruktuuri   
tarjoavat merkittäviä etuja alueellisen energianhuollon näkökulmasta.      

"Arvioimme kaukolämmön toimitusta pitkällä aikavälillä ja siinä yhteydessä   
Fortumin suunnitelmat uudesta tuotannosta Bristassa kiinnostavat meitä suuresti.
Olemme ostaneet kaukolämpömme Fortumilta jo monen vuoden ajan ja omistamme   
yhdessä Fortum Värmen kanssa Akallan lämpölaitoksen. Yhteistyö on toiminut   
erittäin hyvin", sanoo Gösta Söderkvist, Sollentuna Energin toimitusjohtaja.  

Fortumilla on pitkäaikaista kokemusta jätteen energiakäytöstä Etelä-Tukholmassa 
sijaitsevassa Högdalenin CHP-laitoksessa ja yhtiö haluaisi hyödyntää      
kokemuksiaan myös kaupungin pohjoisosissa.                   

"Tämä investointi panostaisi kestävään jätteidenhoitoon sekä ympäristöön. Kun  
Euroopan Komissio valitsi Tukholman Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi 2010, se 
oli osaksi Högdalenin jätteen energiakäytön ansiota", Anders Egelrud summaa.  

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                


Lisätietoja:                                  
Jens Bjöörn, johtaja, viestintä ja kestävä kehitys, Fortum Värme, puh: +46 70  
298 41 25                                    
Gösta Söderkvist, toimitusjohtaja, Sollentuna Energi puh: +46 73 514 99 10