Lehdistötiedote

Poliittista tukea tarvitaan pohjoismaisten sähkön vähittäismarkkinoiden rakentamiseksi

15 lokakuu 2009, 10:16

Fortum Oyj Lehdistötiedote 15.10.2009

Poliittista tukea tarvitaan pohjoismaisten sähkön vähittäismarkkinoiden
rakentamiseksi 

Pohjoismaiden ministerineuvoston energia-asioista vastaavat ministerit     
kokoontuvat 27. lokakuuta keskustelemaan yhteispohjoismaisista sähkön      
vähittäismarkkinoista. Toimivien vähittäismarkkinoiden luominen on jo asetettu 
tavoitteeksi, mutta toistaiseksi kehitys on ollut melko hidasta. Fortum uskoo, 
että yhteispohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat ovat kilpailun ja kuluttajan 
kannalta paras ratkaisu ja peräänkuuluttaa hankkeelle vahvaa poliittista tukea 
työn tehostamiseksi.                              

Pohjoismaiset energiaviranomaiset Nordic Energy Regulators (NordREG) jätti   
toukokuussa pohjoismaiden ministerineuvostolle raportin, jossa se painottaa   
yhteispohjoismaisten vähittäismarkkinoiden hyötyjä kuluttajille. Raportissaan  
NordREG alleviivaa, että yhteisten vähittäismarkkinoiden myötä sähkönkäyttäjien 
asema vahvistuisi lisääntyneen kilpailun ansioista ja että tarjolla olisi    
laajempi valikoima tuotteita ja palveluja. NordREGin lausunto on linjassa    
Fortumin näkemyksen kanssa ja yhtiö peräänkuuluttaa hankkeelle poliittista   
tukea.                                     

”Toimivien yhteispohjoismaisten vähittäismarkkinoiden luominen on kilpailun ja 
kuluttajan kannalta paras ratkaisu ja nyt sille tarvitaan tukea korkeimmalta  
poliittiselta tasolta. Selkeä viesti Pohjoismaiden ministerineuvostolta nostaisi
koko hankkeen profiilia ja uskottavuutta huomattavasti. Myös Fortum haluaa olla 
vahvasti mukana luomassa aidosti yhteisiä pohjoismaisia sähkön         
vähittäismarkkinoita”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula.       

Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat maailman kehittyneimmät            

Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat tehokkuudeltaan ja toimivuudeltaan maailman  
huippuluokkaa. Sähkön tukkumarkkinat Pohjoismaissa ovat jo yhdentyneet, mutta  
vähittäismarkkinat ovat vielä pääosin kansalliset, vaikka markkinat vapautettiin
yli 10 vuotta sitten.                              

Peruspalvelut, kuten helppo ja turvallinen sähkönmyyjän vaihto, toimivat    
kansallisilla vähittäismarkkinoilla suhteellisen hyvin jo nyt, mutta      
asiakaspalvelun laatua ja nopeutta on vielä tarvetta parantaa. Tämän lisäksi  
vähittäismarkkinoilla on velvollisuus kantaa kortensa kekoon ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi ja valmistautua tuleviin haasteisiin. Sähköautot, hajautettu  
energiantuotanto ja älykkäät kodit ovat esimerkkejä toimenpiteistä       
energiansäästön ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Vähittäismarkkinoiden   
tehtävä on tarjota rakenne innovaatioiden ja kestävän kehityksen        
rohkaisemiseksi. Harmonisoitujen markkinoiden luominen yhteisvoimin toisi    
selkeitä etuja, koska kaikilla Pohjoismailla on samat haasteet edessään     
lähitulevaisuudessa.                              

Lisätietoja:                                  
Esa Hyvärinen, edunvalvontajohtaja, Fortum Oyj                 
Puh. 040 826 26 46, esa [piste] hyvarinen [ät] fortum [piste] com

NordREGin raportti (lataa englanninkielisen pdf-raportin):           
https://www.nordicenergyregulators.org/upload/Reports/Market_Design_Common_Nordi
c_end-user_market_20090507.pdf 

Fortumin kannanotto yhteispohjoismaisista vähittäismarkkinoista:        
http://www.fortum.fi/document.asp?path=14020;14028;14029;14055;14244;14248;43306
;43987;49890&level=4