Lehdistötiedote

Fortum valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta: Pitkäjänteisyys ja kokonaisvaltaisuus tervetullutta ilmastopolitiikkaan

15 lokakuu 2009, 16:22

Fortum Oyj Lehdistötiedote 15.10.2009

Fortum valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta:                 
Pitkäjänteisyys ja kokonaisvaltaisuus tervetullutta ilmastopolitiikkaan     

"On erittäin positiivista, että selonteko tarkastelee näkymiä pitkälle     
tulevaisuuteen, yli nyt usein tavoitteeksi asetetun vuoden 2020, sillä nyt ja  
lähitulevaisuudessa tehtävät investoinnit ratkaisevat päästökehityksen     
vuosikymmeniksi eteenpäin" sanoo toimitusjohtaja Tapio Kuula.          

"Vaikka selonteossa keskitytäänkin pääosin päästökaupan ulkopuolisiin      
sektoreihin kuten liikenteeseen ja asumiseen, on mielestämme hyvä, että     
ilmastonmuutoksen hillintää ja tavoitteita käsitellään kokonaisvaltaisesti.   
Energia-alan päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa oikein suunnattu,    
pitkäjänteinen ja hyvin koordinoitu poliittinen ohjaus on välttämätöntä," Kuula 
jatkaa.                                     

Fortumin tavoitteet linjassa tulevaisuusselonteon kanssa            

Ilmastonmuutos on aikakautemme suurimpia haasteita ja sen hillitsemiseksi    
tarvitaan nopeasti koko maailman kattavia yhdensuuntaisia toimenpiteitä.    
Euroopassa energiamarkkinat ovat yhdentymässä, joten tulevaisuutta koskien   
energia-alan tarkastelunäkökulman tulee aina olla kansallista tasoa laajempi.  

Fortum on sitoutunut vähentämään oman energiantuotantonsa aiheuttamia      
hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2008 yhtiön kokonaissähköntuotannosta 75 % oli  
CO2-päästötöntä, mikä on selkeästi energia-alan keskiarvon paremmalla puolella. 
Yhtiö on investoinut merkittävästi päästöttömään tuotantoon ja tämän hetkisestä,
vuoteen 2013 ulottuvasta investointisuunnitelmasta 80 % suunnataan       
CO2-päästöttömään tuotantoon. Fortum haluaa olla vähäpäästöisen yhteiskunnan  
mahdollistaja tarjoamalla ympäristömerkittyjä energiatuotteita ja ohjaamalla  
niin yritys- kuin henkilöasiakkaitaan tehokkaaseen energiankäyttöön       
energiatehokkuuspalveluiden ja opastuksen kautta.                

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko asettaa tavoitteita myös henkilöautokannan 
ominaispäästöjen vähentämiseksi. Fortumilla on käynnissä sähkön käyttöä     
tieliikenteessä edistävä yhteistyöprojekti Espoon ja Tukholman kaupunkien    
kanssa. Projektissa tutkitaan, minkälaisia vaatimuksia sähköautojen       
laajamittainen käyttöönotto asettaa autojen lataamiselle ja latausverkostolle. 

Fortum kehittää myös yhteistyössä Teollisuuden Voiman kanssa hiilidioksidin   
talteenottoa Meri-Porin voimalaitoksella. Sähköautojen lisäksi myös tässä    
teknologiassa Suomella on mahdollisuus kiilata osaamisen eturintamaan, sillä  
kansainvälinen kärki ei vielä ole kaukana. Tämä edellyttää kuitenkin nopeita  
toimenpiteitä.                                 

Poliittinen ohjaus avainasemassa                        

Fortumin mukaan on tärkeää, että poliittinen ohjaus tukee investointeja     
päästöttömään tuotantoon pitkällä aikavälillä. Ensisijainen tavoite kaikessa  
kansallisessa ja kansainvälisessä ohjauksessa tulisi kuitenkin olla       
kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Ilmastopolitiikan ja muiden liitännäisten   
politiikkojen (energiaverotus, uusiutuvan energian edistäminen,         
energiatehokkuuden parantaminen) keskinäinen johdonmukaisuus on energia-alan  
kannalta ensiarvoisen tärkeää. Erilliset tavoitteet ja hajanaiset       
tukimekanismit esimerkiksi uusiutuville energiamuodoille johtavat        
kustannustehottomiin ja yhteiskunnan kannalta tarpeettoman kalliisiin      
ratkaisuihin.                                  


Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
Kari Kankaanpää, Manager, Climate Affairs                    
Tel. +358 10 45 32330, kari [piste] t [piste] kankaanpaa [ät] fortum [piste] com