Lehdistötiedote

Fortum mukana peräänkuuluttamassa yhteiseurooppalaista standardia sähköautojen latausinfrastruktuurille

28 lokakuu 2009, 10:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 28.10.2009

Fortum mukana peräänkuuluttamassa yhteiseurooppalaista standardia sähköautojen 
latausinfrastruktuurille                            

Fortum tavoittelee yhdessä muiden eurooppalaisten energiayhtiöiden kanssa    
yhteiseurooppalaista standardia sähköautojen latausinfrastruktuurille. Sähköalan
yhteistyöorganisaatio Eurelectric luovutti eilen illalla Brysselissä EU:n    
liikennekomissaarille julistuksen, jolla eurooppalaiset sähkönjakeluyhtiöt ja  
autonvalmistajat tavoittelevat sähköajoneuvojen käyttöönotolle poliittista tukea
Euroopan komissiolta ja muilta eurooppalaisilta päättäjiltä.          

Sähköalan yhteistyöorganisaatio Eurelectric luovutti eilen illalla EU:n     
liikennekomissaari Antonio Tajanille Brysselissä julistuksen          
yhteiseurooppalaisesta standardista sähköautojen latausinfrastruktuurille    
(Declaration on the standardisation of electric vehicle infrastructure).    
Julistuksen on allekirjoittanut yhteensä 50 eurooppalaista energiayhtiötä,   
Fortum mukaan lukien.                              

Sähköisen tieliikenteen edistämiseksi eri alojen välinen sopimus standardeista 
niin komponenttien, sähköautojen lataamisen ja viestintätekniikan osalta on   
välttämätön askel laajan ja nopean käyttöönoton edistämiseksi sekä       
yhteensopivuuden varmistamiseksi. Yhteisestä standardista sähköautojen     
latausinfrastruktuurissa hyötyvät kaikki osapuolet: autoteollisuus,       
varustevalmistajat, energiayhtiöt ja ennen kaikkea asiakkaat, joilla on     
standardin myötä aidosti mahdollisuus liikkua sähkön voimalla Euroopan     
laajuisesti.                                  

Tieliikenteen päästövähennyksillä merkittävä rooli hiiliniukan yhteiskunnan   
toteuttamisessa                                 

Eurooppalaiset energiayhtiöt, jotka edustavat yli 70 %:a koko EU:n       
sähköntuotannosta, sitoutuivat viime maaliskuussa allekirjoittamallaan     
julistuksella tavoittelemaan hiilineutraalia energiasektoria vuoteen 2050    
mennessä. Sähköisten teknologioiden hyödyntäminen nähdään tärkeänä myös muiden 
avainsektoreiden hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.  
           
Euroopan komission toisessa strategisessa energiakatsauksessa (European     
Commission's Second Strategic Energy Review) esiintyneiden tunnuslukujen mukaan 
liikennesektori vastaa nykypäivänä 23 %:sta EU:n hiilidioksidipäästöistä. 
Vähähiilisillä tuotantomuodoilla tuotettu sähkö voi tieliikenteessä       
hyödynnettynä vähentää huomattavasti liikennesektorin hiilidioksidipäästöjä.  
Lisäksi sähköinen tieliikenne parantaa paikallista ilmanlaatua ja vähentää   
melusaastetta. Tieliikenteen sähköistäminen lisää myös EU:n           
energiaturvallisuutta vähentämällä riippuvuutta tuontienergiasta.        

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja: Esa Hyvärinen, edunvalvontajohtaja, Fortum Oyj, puh. 040 826 2646