Lehdistötiedote

Fortum ja TVO aloittavat yhteistyön Siemens Energyn kanssa hiilidioksidin talteenotossa ja varastoinnissa

14 lokakuu 2009, 10:30

Yhteistiedote Fortum/TVO/Siemens 14.10.2009

Fortum ja TVO aloittavat yhteistyön Siemens Energyn kanssa hiilidioksidin    
talteenotossa ja varastoinnissa                         

Meri-Porin voimalaitoksen omistajat, Fortum ja Teollisuuden Voima (TVO), ovat  
valinneet Siemens Energyn yhteistyökumppaniksi Meri-Porin hiilidioksidin    
talteenotto- ja varastointiteknologian (CCS) FINNCAP-projektiin talteenoton   
alueelle. Porissa sijaitsevan hiilivoimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on 
565 MW. CCS-demonstraatiolaitos on suunniteltu käsittelemään noin 50 %     
Meri-Porin voimalaitoksen savukaasuista ja ottamaan talteen 90 % niiden     
sisältämästä hiilidioksidista. Tämä vähentää voimalaitoksen           
hiilidioksidipäästöjä noin 1,25 miljoonalla tonnilla vuodessa. Meri-Porin    
CCS-laitos on yksi suurimmista tähän mennessä julkistetuista pesuritekniikkaa  
(post-combustion) käyttävistä talteenottolaitoshankkeista Euroopassa ja siinä  
Siemensin talteenottotekniikka yhdistetään laivakuljetukseen ja geologiseen   
varastointiratkaisuun. Fortum ja TVO aikovat pyrkiä hankkeella mukaan EU:n   
demonstraatio-ohjelmaan (European Flagship Programme). Arvion mukaan      
demonstraatio-ohjelman ensimmäisen vaiheen projektit valitaan vuonna 2011, ja  
lopulliset investointipäätökset tehdään vuosien 2011-2012 aikana. Laitos on   
aikataulun mukaan käyttövalmis vuonna 2015.                   

”Olemme valinneet CCS-laitokseemme Siemensin pesuritekniikan monien muiden   
teknisten ratkaisujen joukosta”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula.  
”Siemensin ratkaisu näyttää erityisen lupaavalta energiatehokkuuden ja päästöjen
hallinnan osalta. Meri-Porin CCS-laitos on yksi Fortumin hiilidioksidipäästöjen 
vähennysohjelman tärkeimmistä projekteista.”                  

”Fortumin ja TVO:n päätös käyttää Siemensin ratkaisua merkitsee toisen     
sukupolven talteenottotekniikkamme läpimurtoa tällä markkina-alueella”, sanoo  
toimitusjohtaja Michael Süß, Siemens Energy Fossil Power Generation. ”Valinta 
osoittaa, että eurooppalaiset CCS-ratkaisujen toimittajat ovat maailman     
markkinajohtajia. Kun tarkastellaan projektia kokonaisuutena, Meri-Pori on   
mielestämme yksi johtavista ehdokkaista eurooppalaiseen demonstraatio-ohjelmaan,
ja olemme ylpeitä siitä, että Meri-Pori käyttää hiilidioksidin talteenottoon  
Siemensin tekniikkaa.”                             

”Hankkeen tarjouskilpailuun osallistui useita mahdollisia toimittajia. Siemensin
ehdotus oli mielestämme ympäristöystävällinen ja taloudellisesti terveellä   
pohjalla”, lisää Fortumin Meri-Porin CCS-laitoksen projektipäällikkö Mikko   
Iso-Tryykäri. ”Odotamme innolla, että pääsisimme toteuttamaan projektin     
Siemensin kanssa.”                               

Hiilidioksidin talteenottotekniikan kehittäminen Meri-Porin voimalaitoksella  
tukee Fortumin ja TVO:n tavoitteita ilmastonmuutoksen torjunnassa. Noin 92 %  
Fortumin sähköntuotannosta Euroopassa (yhteensä 52 TWh) oli           
hiilidioksidipäästötöntä vuonna 2008. Yhtiön pitkän aikavalin tavoitteena on,  
ettei sen tuotannosta aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä, ja tässä     
CCS-tekniikalla on tärkeä merkitys. Teollisuuden Voima tuottaa         
hiilidioksiditonta sähköä Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa vuosittain noin 14,5 
terawattituntia, joka on noin 16 % Suomen sähkönkulutuksesta.          

”Yhteistyö Fortumin ja TVO:n kanssa on meille erinomainen mahdollisuus kehittää 
aminohappojen suoloihin perustuvasta talteenottotekniikastamme kaupallisen   
mittakaavan sovellus. Siksi arvostamme aikaista sitoutumista tekniseen     
ratkaisuumme tässä tärkeässä CCS-demonstraatiohankkeessa”, sanoo johtaja Nicolas
Vortmeyer, Siemens Energy Fossil Power Generation New Technologies.       
Voimalaitosten savukaasujen hiilidioksidin talteenottotekniikka on tärkeä osa  
Siemensin ympäristötuotevalikoimaa. Vuonna 2008 Siemensin ympäristötuotteiden ja
-ratkaisujen valikoiman liikevaihto oli lähes 19 miljardia euroa, joka on noin 
neljäsosa Siemensin koko liikevaihdosta.                    

Lisätietoja Fortumin, TVO:n ja Siemensin yhteyshenkilöiltä:           

Fortum                                     
Mikko Iso-Tryykäri, puh: 050 453 2650, mikko [piste] iso-tryykari [ät] fortum [piste] com

Teollisuuden Voima Oyj                             
Anna Lehtiranta, puh: 02 8381 5200, anna [piste] lehtiranta [ät] tvo [piste] fi 
Juhani Ikonen, puh: 02 8381 5210, juhani [piste] ikonen [ät] tvo [piste] fi       

Siemens Osakeyhtiö	                               
Kirsi Rejman, puh: 050 68 407, kirsi [piste] rejman [ät] siemens [piste] com 
Eetu Helminen, puh: 040 537 6597, eetu [piste] helminen [ät] siemens [piste] com     

Siemens AG	                                   
Alfons Benzinger, puh: +49 (0)9131 18 70 34, alfons [piste] benzinger [ät] siemens [piste] com 
Gerda Gottschick, puh: +49 (0)9131 18 857 53, gerda [piste] gottschick [ät] siemens [piste] com