Lehdistötiedote

Fortumin ilmastotoimet maailman huipputasoa

22 syyskuu 2009, 08:30

Fortum Oyj Lehdistötiedote 22.9.2009

Fortumin ilmastotoimet maailman huipputasoa                   

Carbon Disclosure Project (CDP) valitsi Fortumin kolmantena peräkkäisenä vuonna 
johtavien yritysten joukkoon maailmanlaajuisessa Carbon Disclosure Leadership  
-indeksissä. Fortumin läpinäkyvä raportointi ja suunnitelmat vähentää      
kasvihuonekaasupäästöjä nyt myös OAO Fortumissa Venäjällä ovat vakuuttaneet   
analyytikot Fortumin toimista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Fortum paransi   
tulostaan indeksissä viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna tulos oli 79/100, kun
se edellisvuonna oli 74/100.                          

Carbon Disclosure Leadership -indeksiin valikoidaan ne FTSE Global 500     
-yritykset, joilla on ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta paras      
hallintotapa ja korkeatasoisin ilmastotoimien raportointi. Analyysi perustuu  
yhtiöiden vastauksiin CDP:n kasvihuonekaasupäästöihin,             
päästövähennystavoitteisiin sekä ilmastonmuutokseen liittyviin riskeihin ja   
mahdollisuuksiin keskittyvässä kyselyssä. Yhdyskuntapalveluiden alalla parhaiten
menestyivät yhdysvaltalaiset PG&E Corporation ja Public Service Enterprise   
Group, jotka molemmat saivat 88/100 pistettä. Fortum on indeksin ainut     
pohjoismainen yhtiö.                              

"Fortumille on suuri kunnia saada ulkoisia tunnustuksia toimenpiteistämme    
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Fortumin pitkän aikavälin tavoite on olla 
hiilidioksidipäästötön sähkö- ja lämpöyhtiö. Euroopassa olemme jo pitkään olleet
yksi vähäpäästöisimmistä energiayhtiöistä. Lisäksi tulemme tekemään paljon työtä
saavuttaaksemme kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet myös Venäjällä", sanoo 
Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja Anne Brunila.   

Vuonna 2008 92 % Fortumin sähköntuotannosta EU:n alueella ei aiheuttanut    
hiilidioksidipäästöjä. Vastaava luku Venäjä mukaan lukien oli 75 %. Fortumin  
tavoite on parantaa energiatehokkuutta ja vähentää tuotannon ominaispäästöjä  
kaikilla toiminta-alueillaan. Venäjällä Fortum on laatinut ympäristö-, terveys- 
ja turvallisuusasiat kattavan toimenpidesuunnitelman. Jo käynnistettyjä toimia 
ovat energiatehokkuuden lisääminen ja optimoitu sähkön ja lämmön yhteistuotanto.
Myös hiilen korvaamista biomassa- tai jätepohjaisilla polttoaineilla ja     
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia selvitetään mahdollisina      
tulevaisuuden keinoina.                             

Carbon Disclosure Projectin johtaja Paul Dickinson kommentoi:          
“Carbon Disclosure Leadership -indeksissä nimetyt yritykset palkitaan      
korkeatasoisista vastauksista, jotka he antoivat kyselyymme. Ne osoittavat, että
yrityksillä on hyvä ymmärrys siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa heidän    
liiketoimintaansa nyt ja tulevaisuudessa. Tulevaisuuden vähähiilisessä     
yhteiskunnassa pärjäävät parhaiten ne yritykset, jotka jo nyt kontrolloivat   
riskejään, hillitsevät päästöjään ja hyödyntävät mahdollisuuksia tuottaa    
vähähiilisiä tuotteita ja palveluita."                     

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä 
                               
Lisätietoja:                                  
www.cdproject.net                                
www.innovestgroup.com                              
www.fortum.com/sustainability 

Kari Kankaanpää, ilmastoasioiden päällikkö                   
Puh. 010 45 32330,                               
kari [piste] t [piste] kankaanpaa [ät] fortum [piste] com