Pörssitiedote

CORRECTION: Fortumille uusi liiketoimintarakenne 1. lokakuuta 2009 alkaen

12 elokuu 2009, 09:52

Korjaus pörssitiedotteeseen:

Puuttui lause: 

Matti Ruotsala, Per Langer, Alexander Chuvaev ja Anne Brunila ovat uusia
johtoryhmän jäseniä. 


Fortum Oyj                                   
Pörssitiedote                                  
12.8.2009 klo 9:00
                               
Fortumille uusi liiketoimintarakenne 1. lokakuuta 2009 alkaen 
         
Fortum organisoi liiketoimintarakenteensa uudelleen neljään           
liiketoimintadivisioonaan ja neljään esikuntatoimintoon. Muutoksen tavoitteena 
on parantaa organisaation tehokkuutta ja selkeyttää tulosvastuullisuutta ja   
samalla yksinkertaistaa sen rakennetta. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.   
lokakuuta 2009. 
                                
“Uusi organisaatiorakenne on aiempaa yksinkertaisempi ja se vähentää      
päällekkäisyyksiä sekä selkeyttää vastuita. Tämä auttaa meitä parantamaan    
päätöksentekoa ja liiketoiminnan ohjausta”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio
Kuula.  
                                   
Uudet divisioonat ovat Sähkö, Lämpö, Venäjä, ja Sähköratkaisut ja sähkönsiirto. 
Sähködivisioona vastaa Fortumin sähköntuotannosta, suuresta osasta       
tuotannonsuunnittelu- ja trading-toimintaa sekä käyttö- ja kunnossapito ja   
muusta service-toiminnasta. Lämpödivisioona vastaa sähkön ja lämmön       
yhteistuotannosta, kaukolämpötoiminnasta sekä business to business       
-lämpöratkaisuista. Venäjädivisioona vastaa Fortumin toiminnoista Venäjällä.  
Sähköratkaisut ja sähkönsiirto -divisioona käsittää sähkön vähittäismyynnin,  
sähköratkaisut, teknologian ja sähkön siirron alue- ja jakeluverkoissa.     
Sähködivisioonaa ja Sähköratkaisut ja sähkönsiirto -divisioonaa johdetaan    
Espoosta, Lämpödivisioonaa Tukholmasta ja Venäjädivisioonaa Tjeljabinskista   
käsin.  
                                    
Uusi liiketoimintarakenne ei muuta Fortumin taloudellista raportointirakennetta.
Esikuntatoiminnot ovat Talous, Konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys, 
Konsernin henkilöstöyksikkö ja Konsernin strategia.               
Konsernin johtoryhmä asettaa strategiset tavoitteet, laatii konsernin vuotuisen 
liiketoimintasuunnitelman, seuraa tuloskehitystä sekä suunnittelee ja päättää  
valtuutuksensa puitteissa investoinneista ja yritysjärjestelyistä. Johtoryhmän 
kukin jäsen on vastuussa oman organisaationsa tärkeimmistä päivittäisistä    
liiketoiminnoista ja operatiivisten päätösten toteutuksesta. 
          
Johtoryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet: 
                    
Tapio Kuula, toimitusjohtaja (President and CEO)                
Matti Ruotsala, divisioonan                           
johtaja, Sähkö (Executive Vice President, Power Division)            
Per Langer, divisioonan johtaja, Lämpö (Executive Vice President, Heat
Division). Ruotsin, Puolan ja Baltian maiden maavastaava. 
Alexander Chuvaev, divisioonan johtaja, Venäjä. Toimitusjohtaja, OAO Fortum
(Executive Vice President, Russia Division, General Director of OAO Fortum).
Venäjän maavastaava. 
Timo Karttinen, divisioonan johtaja, Sähköratkaisut ja sähkönsiirto (Executive
Vice President, Electricity Solutions and Distribution Division). Suomen ja
Norjan maavastaava. 
Juha Laaksonen, konsernin talousjohtaja, Talous (Executive Vice President and  
Chief Financial Officer)                            
Anne Brunila, konsernin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja,
Konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys (Executive Vice President,
Corporate Relations and Sustainability) 
Mikael Frisk, konsernin henkilöstöjohtaja, Konsernin henkilöstöyksikkö (Senior
Vice President, Corporate Human Resources) 
Maria Paatero-Kaarnakari, konsernin strategiajohtaja, Konsernin strategia
(Senior Vice President, Corporate 
Strategy)

Matti Ruotsala, Per Langer, Alexander Chuvaev ja Anne Brunila ovat uusia
johtoryhmän jäseniä. 

Lakiasiainjohtaja Harri Pynnä toimii johtoryhmän sihteerinä, mutta ei kuulu   
johtoryhmään. 
                                 
Fortum Oyj                                   
Maria Romantschuk                                
viestintäjohtaja                                

Lisätietoja:                                  
Tapio Kuula, toimitusjohtaja, Fortum Oyj, 010 45 24112             

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi 

Fortumin johtoryhmän jäsenet 1.10.2009 alkaen                  

Tapio Kuula                                   
Toimitusjohtaja (President and CEO)                       
Syntynyt 1957.                                 
Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri. Fortumin palveluksessa vuodesta  
1996. Johtoryhmän jäsen vuodesta 1997. Toiminut aiemmin Fortum Oyj:n johtajana 
(2005-2009) ja Fortum Oyj:n sähkö ja lämpö -sektorin johtajana (2000-2005).   
Työskennellyt johtotehtävissä Fortum Oyj:ssä ja Imatran Voima Oy:ssä      
(1996-2000). Toimi aiemmin metsäteollisuudessa ja toimitusjohtajana useissa   
energiayhtiöissä. OAO Fortumin hallituksen puheenjohtaja Venäjällä. Teollisuuden
Voima Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja. Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö  
Varman hallintoneuvoston jäsen. 
                        
Matti Ruotsala                                 
Divisioonan johtaja, Sähködivisioona (Executive Vice President,         
Power Division)                                 
Syntynyt 1956. Diplomi-insinööri. Fortumin palveluksessa            
vuodesta 2007. Toiminut Generation liiketoimintayksikön johtajana Fortum Power 
and Heat Oy:ssä (2007-2009). Työskennellyt Oy Valtra Ab:n toimitusjohtajana ja 
AGCO Corporationissa johtajana (2005-2007). Työskennellyt useissa johto- ja   
päällikkötehtävissä Konecranes Oyj:ssä ja Kone Oy:ssä (1982-2005). Kemijoki Oy:n
ja PKC Group Oyj:n hallitusten puheenjohtaja. Teollisuuden Voima Oyj:n, OKG   
Aktiebolagin, Forsmarks Kraftgrupp AB:n, Oy Halton Group Ltd:n ja Larox Oyj:n  
hallitusten jäsen. 
                               
Per Langer                                   
Divisioonan johtaja, Lämpödivisioona (Executive Vice President, Heat      
Division). Ruotsin, Puolan ja Baltian maiden maavastaava.            
Syntynyt 1969.                                 
Kauppatieteiden maisteri. Fortumin palveluksessa vuodesta 1999. Toiminut Fortum 
Power and Heat Oy:ssä Heat liiketoimintaykösikön johtajana (2007-2009) ja    
Portfolio Management and Tradingin liiketoimintayksikön johtajana (2004-2007). 
Toiminut useissa päällikkötehtävissä Fortumissa (1999-2004). Työskennellyt   
päällikkötehtävissä Gullspång Kraftilla Örebrossa (1997-1999). Karlskoga Energi 
och Miljön hallituksen jäsen.
                          
Alexander Chuvaev                                
Divisioonan johtaja, Venäjädivisioona, OAO Fortumin               
toimitusjohtaja (Executive Vice President, Russia Division, General Director of 
OAO Fortum). Venäjän maavastaava                        
Syntynyt 1960. Diplomi-insinööri. Siirtyy                    
Fortumin palvelukseen 1.10.2009. Monipuolinen kansainvälinen toimialan kokemus 
eri johtotehtävistä.
                              
Timo Karttinen                                 
Divisioonan johtaja, Sähköratkaisut ja sähkönsiirto -divisioona         
(Executive Vice President, Electricity Solutions and Distribution Division).  
Suomen ja Norjan maavastaava                          
Syntynyt 1965. Diplomi-insinööri. Fortumin                   
palveluksessa vuodesta 1989. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2004. Toiminut konsernin
kehitysjohtajana (2004-2009) ja useissa johtotehtävissä Fortumissa ja Imatran  
Voima Oy:ssä (1997-2004). Fingrid Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja.     
Energiateollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja. Gasum Oy:n ja AS Eesti  
Gaasin hallintoneuvoston jäsen.                         

Juha Laaksonen                                 
Konsernin talousjohtaja (Executive Vice President and Chief           
Financial Officer). Vastuualueina myös riskienhallinta, konsernin lakiasiat,  
industrial intelligence and trading, hankinta ja tietotekniikka.        
Syntynyt 1952.                                 
Ekonomi. Fortumin palveluksessa vuodesta 1979. Johtoryhmän jäsen ja       
talousjohtaja vuodesta 2000. Toiminut M&A-johtajana Fortum Oyj:ssä (2000),   
Fortum Oil & Gas Oy:n rahoituksesta ja suunnittelusta vastaavana johtajana   
(1999-2000) sekä Neste Oyj:n talousjohtajana (1998-1999). Sato Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja. Kemira Oyj:n, Teollisuuden Voima Oyj:n ja OAO Fortumin      
hallitusten jäsen. Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen. 
           
Anne Brunila                                  
Konsernin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja          
(Executive Vice President, Corporate Relations and Sustainability).       
Vastuualueina viestintä, public affairs, branding ja kestävä kehitys.     
Syntynyt                                    
1957. Kauppatieteiden tohtori. Siirtyy Fortumin palvelukseen 15.9.2009. Toiminut
Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajana (2006-2009). Toiminut useissa tehtävissä 
valtiovarainministeriössä (2002-2005). Johtokunnan neuvonantajana Suomen    
Pankissa (2002). Neuvonantajana Euroopan komissiossa (2000-2002). Toiminut   
useissa tehtävissä Suomen Pankissa (1992-2000). Kone Oyj:n, Sampo Oyj:n,    
Aalto-korkeakoulusäätiön, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn, Elinkeinoelämän 
valtuuskunta EVAn ja Taloudellisen Tiedotustoimiston hallitusten jäsen.     
Valtioneuvoston kanslian, omistajaohjauksen asiantuntijaryhmän jäsen.      
Confederation of European Paper Industries CEPIn jäsen. Elinkeinoelämän     
Keskusliiton EKn laajan johtoryhmän jäsen. International Council of Forest and 
Paper Associations ICFPAn jäsen. Kansainvälisen kauppakamarin Suomen      
valtuuskunnan jäsen. Suomen ja Venäjän hallitusten välisen talouskomission   
korkean tason metsäsektorityöryhmän jäsen ja investointityöryhmän puheenjohtaja.
Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran Innoneuvoston jäsen.  
       
Mikael Frisk                                  
Konsernin henkilöstöjohtaja (Senior Vice President, Corporate Human       
Resources).                                   
Syntynyt 1961. Kauppatieteiden maisteri. Fortumin palveluksessa         
vuodesta 2001. Johtoryhmän jäsen ja henkilöstöjohtaja vuodesta 2001.      
Työskennellyt aiemmin Nokia Mobile Phones, Global Functions, henkilöstöjohtajana
(1998-2001), Nokia-Mailleferin henkilöstöjohtajana (1993-1998), Nokia NCM:n   
henkilöstön kehityspäällikkönä (1992-1993) ja Oy Huber Ab:n henkilöstön     
kehityspäällikkönä (1990-1992). Talentor Group Oy:n ja Sfaffpoint Oy:n     
hallitusten jäsen.  
                              
Maria Paatero-Kaarnakari                            
Konsernin strategiajohtaja (Senior Vice President,               
Corporate Strategy).                              
Syntynyt 1955. Diplomi-insinööri. Fortumin palveluksessa            
vuodesta 1985. Johtoryhmän jäsen ja strategiajohtaja vuodesta 2007. Toiminut  
kehitysjohtajana Fortum Oyj:ssä (2000-2007) ja strategisen suunnittelun     
päällikkönä Neste Oyj:ssä (1998-2000). Työskennellyt useissa päällikkötehtävissä
Neste Groupissa (1985-1998).