Lehdistötiedote

Pääurakoitsija Fortumin Njaganin voimalaitoshankkeeseen valittu

21 heinäkuu 2009, 15:15

Fortum Oyj Lehdistötiedote 21.7.2009

Pääurakoitsija Fortumin Njaganin voimalaitoshankkeeseen valittu         

Fortum on valinnut venäläisen insinööritoimisto E4 Groupin Siperiaan      
rakennettavan Njaganin voimalaitoksen päärakennusurakoitsijaksi. Sopimus kattaa 
laitoksen hankkeen rakennustyöt, ulkoisen infrastruktuurin sekä kaikki     
apujärjestelmät ja laitteet. Sopimuksen arvo on noin 13 miljardia ruplaa (noin 
300 miljoonaa euroa tämän hetkisellä vaihtokurssilla). Elokuussa 2008 Fortum  
tilasi laitoksen pääjärjestelmien toimituksen, asennuksen ja käyttöönoton E4  
Groupilta.                                   

Njaganin lauhdevoimalaitosta rakennetaan lähelle Njaganin kaupunkia       
Hanti-Mansian autonomiselle alueelle läntiseen Siperiaan, jossa se palvelee   
alueen öljy- ja kaasuteollisuuden sähköntarvetta. Valmistuessaan laitoksessa on 
kolme maakaasua polttoaineena käyttävää yksikköä, joiden            
sähköntuotantokapasiteetti on noin 420 megawattia (MW) per yksikkö.       
Voimalaitoksen turbiinit ja generaattorit valmistaa Siemens. Tällä hetkellä   
rakennustyömaalla käynnistetään töitä, jotka on suunniteltu tehtäväksi kesän  
aikana. Aikataulun mukaan ensimmäinen yksikkö on valmis käyttöönotettavaksi   
vuoden 2011 loppuun mennessä.                          

Njaganin voimalaitoksen rakentaminen on suurin yksittäinen projekti Fortumin  
Venäjän kapasiteetti-investointiohjelmassa ja sen arvioitu kokonaiskustannus  
noin 1,4 miljardia euroa. Hanke rahoitetaan OAO Fortumin uusosakeannilla    
maaliskuussa 2008 kerätyillä varoilla sekä velkakirja- ja pankkilainoilla.   

Fortumin venäläinen tytäryhtiö OAO Fortum on alueellinen tuotantoyhtiö, joka  
toimii Uralin alueella ja läntisessä Siperiassa. Yhtiön ja sen osakkuusyhtiöiden
sähköntuotantokapasiteetti on noin 3 000 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti noin 
15 800 MW. Käynnissä oleva investointiohjelma kasvattaa             
sähköntuotantokapasiteetin noin 5 300 MW:in. Ohjelman loppuosan arvo tammikuusta
2009 eteenpäin vuodenvaihteen valuuttakursseilla laskettuna on arviolta 2,0   
miljardia euroa.                                

E4 Group on johtava venäläinen insinööritoimisto, joka on erikoistunut sähkö- ja
lämpövoimalaitosten sekä muiden teollisuuslaitosten rakentamiseen. Yhtiö    
työllistää yli 20 000 henkeä.                          

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä