Lehdistötiedote

Fortum julkaisi ilmastoraportin

12 kesäkuu 2009, 13:51

Fortum Oyj Lehdistötiedote 12.6.2009

Fortum julkaisi ilmastoraportin

Fortum on julkaissut raportin "Fortum and Climate Change 2009", joka esittelee 
yhtiön toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Raportti on saatavilla sivulla   
http://www.fortum.com/sustainability/climate.                  

Fortum on sitoutunut vahvasti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään sekä    
energiantuotannossaan että muissa toiminnoissaan. Euroopan alueella yli 90 %  
yhtiön sähköntuotannosta on CO2-päästötöntä.                  

"Fortum on jo useiden vuosien ajan saanut tunnustusta Carbon Disclosure     
-projektilta ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävästä työstään. Vastajulkaistun 
raportin kautta pyrimme entisestään parantamaan raportointimme läpinäkyvyyttä ",
sanoo Fortumin Kestävän Kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtinen.        

"Raportin avulla annamme tietoa laajasti eri sidosryhmillemme          
ilmastostrategiastamme ja -toimenpiteistämme. Se tuo esiin vahvan kokemuksemme 
ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävistä toimenpiteistä ja roolimme hiiliniukan 
yhteiskunnan mahdollistajana. Uskomme, että ilmastostrategiamme, hyvä      
raportointikäytäntömme ja päästöjen hallintamme auttaa sijoittaja arvioimaan  
Fortumin lähtökohtia vastata tulevaisuuden ilmastositoumuksiin ja nousevaan   
hiilidioksidin hintaan”, hän jatkaa.                      

Vuonna 2008 Fortumin sähköntuotannosta EU:n alueella 92 % oli CO2-päästötöntä  
yhtiön määrätietoisten vähähiilisiin energialähteisiin ja päästöjen       
vähentämiseen tähtäävien investointien ansiosta. Fortumin sähköntuotannon    
CO2-ominaispäästöt ovat vain kymmenesosa Euroopan keskiarvosta. Fortumin    
vuosittaiset CO2-päästöt ovat vähentyneet 3,6 - 5,9 miljoonaa tonnia.      

Fortumilla on tiukat tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjä yhtiön sähkön- ja
lämmöntuotannossa EU:n alueella. EU:n ulkopuolella yhtiö on sitoutunut lisäämään
tuotantolaitostensa energiatehokkuutta ja sen myötä vähentämään päästöjä.    
Lisäksi Fortum on asettanut muita päästövähennyksiin tähtääviä tavoitteita,   
kuten CO2-päästörajan yhtiön autoille sekä tavoitteen vähentää 10 %:lla     
lentomatkustamisesta johtuvia CO2-päästöjä.                   

Fortum and Climate Change 2009 -raportti luo katsauksen Fortumin asemaan    
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja tavoitteisiin CO2-päästöjen vähentämiseksi sekä
esittelee useiden esimerkkien avulla yhtiön toimenpiteitä tavoitteiden     
saavuttamiseksi. Lisäksi raportti kertoo Fortumin päästöjen hallinnasta,    
ilmastomyötäisistä tuotteista ja palveluista sekä tutkimus- ja         
kehitystoiminnasta hiiliniukan tulevaisuuden varmistamiseksi. Fortumin     
lopullinen tavoite on olla täysin hiilidioksidipäästötön energiayhtiö.     


Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
Kari Kankaanpää, Manager, Climate Affairs, puh. 010 4532330           
www.fortum.com/sustainability                          

Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava   
energiayhtiö. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu 
sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Visiomme on olla ensiluokkainen   
sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.