Lehdistötiedote

Fortum ja Sappi Finland sopivat laajasta ja pitkäaikaisesta energiayhteistyöstä

28 toukokuu 2009, 13:11

Fortum Markets Lehdistötiedote 28.5.2009

Fortum ja Sappi Finland sopivat laajasta ja pitkäaikaisesta energiayhteistyöstä 

Fortum ja Sappi Finland Oy ovat sopineet laajasta salkunhallinnan yhteistyöstä, 
fyysisen sähkön toimituksesta ja tuotannon tasehallinnasta. Sappi Finland kuuluu
Sappi Fine Paper Europe -ryhmään (SFPE), joka on johtava päällystetyn      
hienopaperin valmistaja Euroopassa. Yhtiöllä on kymmenen tuotantolaitosta eri  
puolilla Eurooppaa, joista Suomessa sijaitsevat Kirkniemen ja Kankaan tehtaat. 
Fortumin ja Sappi Finlandin sopimus on pitkäaikainen - yhteistyö jatkuu ainakin 
vuoden 2012 loppuun.                              

Salkunhallintapalvelut sisältävät mm. sähkön hankinnan suojauskaupat,      
riskienhallinnan ja raportoinnin. Tämän lisäksi Fortum huolehtii Sappi Finlandin
tuotannon tasehallinnasta ja fyysisen sähkön toimituksesta Sapin Kirkniemen ja 
Kankaan tehtaille. Yhtiöllä on omaa tuotantoa noin 600 gigawattituntia (GWh) ja 
loput noin 1,1 terawattitunnin (TWh) sähköntarpeesta katetaan Fortumin     
sähköntoimituksella. Kyseessä on siis myös huomattava sähköntoimitussopimus.  

- Toivotamme Fortum Markets Oy:n tervetulleeksi yhteistyökumppaniksemme. Laaja 
energia-alan kokemus ja asiantuntemus vakuuttivat. Koska olemme tehneet     
pitkäaikaista yhteistyötä Fortum Heatin ja Servicen kanssa tehtaamme      
voimalaitoksen käytössä ja kunnossapidossa, odotamme paljon yhteistyömme    
laajentamiselta, Sapin Kirkniemen tehtaan johtaja Martti Savalainen toteaa.   

Hankkiessaan M-realin päällystetyn paperin -liiketoiminnan vuoden 2008 lopussa, 
Sappi osti kaksi suomalaista paperitehdasta, Lohjalla sijaitsevan Kirkniemen  
tehtaan ja Jyväskylässä sijaitsevan Kankaan tehtaan. Tehtaat valmistavat    
päällystettyä aikakauslehtipaperia Galerie-tuotemerkillä laadukkaiden      
julkaisujen painamista varten. Sappi on nyt suurin pinnoitetun päällystetyn   
hienopaperin tuottaja Euroopassa ja koko maailmassa.              

- Laajojen energiayhteistyöratkaisujen kysyntä kasvaa teollisuudessa jatkuvasti.
Monipuolinen energia-alan osaamisemme mahdollistaa kattavan yhteistyön tekemisen
erikokoisten asiakkaiden kanssa toimivatpa ne Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai 
niissä kaikissa. On huomattavasti helpompi toimia yhden tutun ja luotettavan  
yhteistyökumppanin kuin monen eri toimijan kanssa, Risto Paldanius Fortum    
Marketsista kertoo.                               

Fortum Markets                                 
Viestintä                                    
                                        
Lisätietoja:                                  
Martti Savalainen, Sappi Finland Oy, puh. + 358 10 464 2475           
Risto Paldanius, Fortum Markets, puh. + 358 40 501 3669             


Sappi on maailman johtava päällystetyn hienopaperin tuottaja, jonka tuotteita  
käytetään korkealuokkaisissa aikakauslehdissä, luetteloissa, kirjoissa, ja   
mainonnassa. SFPE:n pääkonttori sijaitsee Brysselissä, Belgiassa. Yhtiön    
tuotemerkkejä ovat muun muassa Magno-, HannoArt-, Tempo-, Quatro-, Royal-,   
Allegro-, Cento-, Era-, Euro-, Furioso-, Galerie-, Mega- ja Tauro -graafiset  
paperit, kuten myös Algro, Leine ja Parade erikoismerkki-, pakkaus- ja     
kartonkipaperit.                                

Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä energiayhtiö,
jonka liiketoimintaa ovat sähkön- ja lämmöntuotanto, myynti ja jakelu sekä   
voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Fortum Markets on johtava sähkön     
vähittäismyyjä ja suurin ympäristömerkityn sähkön myyjä Pohjoismaissa. Markets 
ostaa kaiken sähkönsä Nord Pool -sähköpörssistä ja myy sitä kotitalous- ja   
yritysasiakkaille sekä muille sähkön jälleenmyyjille Suomessa, Ruotsissa ja   
Norjassa. Varsinaisen sähkönmyynnin lisäksi Markets tarjoaa yritysasiakkaille  
kattavia riskienhallinta- ja salkunhallintapalveluja.