Lehdistötiedote

Fortum aloittaa yt-neuvottelut Inkoon voimalaitoksella

04 toukokuu 2009, 14:42

Fortum Oyj Lehdistötiedote 4.5.2009

Fortum aloittaa yt-neuvottelut Inkoon voimalaitoksella             

Fortum suunnittelee siirtävänsä kaksi Inkoon hiilivoimalaitoksen neljästä    
yksiköstä pidennettyyn käynnistysvalmiuteen. Syynä on vähentynyt        
hiililauhdutusvoiman tarve, kun talouden taantuma on alentanut sähkön kulutusta 
ja sähkön tukkuhinnat ovat laskeneet. Koko Inkoon laitoksen           
käynnistysvalmiudessa pitäminen ei ole taloudellisesti perusteltua ottaen    
huomioon tulevaisuuden käyttöaste ja laitoksen ikä.               

Mahdollisen kahta yksikköä koskevan muutoksen seurauksena henkilöstön tarpeen  
arvioidaan pienenevän enimmillään 60 henkilöllä ja voimalaitoksella aloitetaan 
tätä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Kaikkiaan voimalaitoksella työskentelee
125 henkilöä. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 11.5.2009 ja kestävät   
enintään kuusi viikkoa. Tavoitteena on löytää mahdollisimman monelle      
työntekijälle vaihtoehtoinen ratkaisu, kuten eläkkeelle siirtyminen tai tehtävä 
Fortumin muilla voimalaitoksilla.                        

Inkoon voimalaitoksen valmiudessa oleva tuotantokapasiteetti pienenisi tämän  
muutoksen myötä nykyisestä 1 000 megawatista puoleen eli 500 megawattiin. Kahden
valmiuteen jäävän yksikön rooli luotettavasti käynnistyvänä           
varavoimakapasiteettina säilyy.                         

Vuosina 1974 - 1978 rakennettu Inkoon voimalaitos on viime vuosina toiminut   
varavoimalaitoksena, joka on tarvittaessa tuottanut sähköä yksittäisten     
kulutushuippujen, kuten kovien pakkasten aikana. Vuonna 2008 vain yksi     
voimalaitoksen neljästä yksiköstä oli ajoittain vähäisessä käytössä. Tänä vuonna
voimalaitos ei ole käynyt hetkittäisiä koeajoja lukuun ottamatta lainkaan.   

                                        
Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                


Lisätietoja:                               

Matti Ruotsala, yksikönjohtaja, Fortum Generation, puh. 010 452 1729