Pörssitiedote

Fortumin yhtiökokouksen päätökset

07 huhtikuu 2009, 18:45

Fortum Oyj Pörssitiedote 7.4.2009 klo 18.45 EET

Fortumin yhtiökokouksen päätökset                        

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2009 Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksen, myönsi       
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta
2008 ja hyväksyi, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.  
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 14.4.2009 ja osinko maksetaan 21.4.2009.     

Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja                  

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 11. Hallintoneuvoston   
jäseniksi valittiin kansanedustajat Markku Laukkanen (puheenjohtaja), Sanna   
Perkiö (varapuheenjohtaja), Tarja Filatov, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri 
Komi, Juha Mieto, Jukka Mäkelä sekä liittopuheenjohtaja Martti Alakoski,    
puoluesihteeri Panu Laturi ja johtaja Helena Pesola. Nyt valitun        
hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen    
päättyessä.                                   
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti:          
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja            | 1 000 euroa/kuukausi         |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja          | 600 euroa/kuukausi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet               | 500 euroa/kuukausi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| kokouspalkkio            | 200 euroa/kokous           |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin 
uudelleen Matti Lehti, Esko Aho, Ilona Ervasti-Vaintola, Birgitta        
Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt. Uudeksi hallituksen jäseneksi   
valittiin Sari Baldauf. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Lehti ja  
varapuheenjohtajaksi Sari Baldauf. Nyt valitun hallituksen toimikausi päättyy  
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:         
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja            | 66 000 euroa/vuosi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja          | 49 200 euroa/vuosi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet               | 35 400 euroa/vuosi          |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio.
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville
hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön     
matkustussäännön mukaisesti.                          

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte &   
Touche Oy.                                   


Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta                      

Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä
ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle       
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman         
osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat lisäksi          
asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen      
keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä         
osakkeenomistajista. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on  
niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden  
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 2.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,      
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat      
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen  
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä        
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin     
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa   
viimeistään 30.10.2009 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.   

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja     
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.                

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään  
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.            


Fortum Oyj                                   
Maria Romantschuk                                
Viestintäjohtaja                                

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi                                  LIITE: Hallituksen jäsenet                           

Matti Lehti                                   
Hallituksen puheenjohtaja, s. 1947, kauppatieteiden tohtori           

Päätehtävä:                                   
Helsingin kauppakorkeakoulun kansleri                      

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, TietoEnator Oyj, Tietotehdas Oy ja
Tieto-konserni                                 
Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy                       

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Puheenjohtaja, Liikesivistysrahasto                       
Varapuheenjohtaja, Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö           

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005              

Fortumin osakkeita 0 kpl 31.12.2008                       


Sari Baldauf                                  
Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteen maisteri.         
Tekniikan kunniatohtori (Teknillinen korkeakoulu), ja kauppatieteiden      
kunniatohtori (Turun kauppakorkeakoulu) sekä London Business Schoolin      
kunniajäsen (Honorary Fellow).                         

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Hallituksen jäsen, CapMan Oyj,                         
F-Secure Oyj, Daimler AG ja Hewlett-Packard Company Hallituksen jäsen,     
Elinkeinoelämän Valtuuskunta ja Suomen Kulttuurirahasto             
Hallituksen varapuheenjohtaja, Kansainvälisen lasten ja nuorten säätiö     
Hallituksen puheenjohtaja, Savonlinnan Oopperajuhlat              

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Nokia Oyj, yhtiön palveluksessa vuosina 1983 -                 
2005, useita johtotason tehtäviä, johtokunnan jäsen vuosina 1994 - 2005.    

Fortumin osakkeita 2 300 kpl 30.1.2009.                     

Esko Aho                                    
S. 1954, valtiotieteen maisteri                         

Päätehtävä:                                   
Nokia Oyj, johtaja, yhteistyösuhteet ja yhteiskuntavastuu. Johtokunnan jäsen.  

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Yliasiamies, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra              
Suomen pääministeri                               
Kansanedustaja                                 
Puheenjohtaja Suomen Keskusta                          
Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA                     

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Hallituksen jäsen, Russian Venture Company                   

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006              

Fortumin osakkeita 0 kpl 31.12.2008                       


Ilona Ervasti-Vaintola                             
s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.                

Päätehtävä:                                   
Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen    
sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen.                     

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Päälakimies ja johtokunnan jäsen, Mandatum Oyj                 
Johtaja, partneri, Mandatum Co & Oy                       
Finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies, Suomen Yhdyspankki     

Tärkeimmät luottamustehtävät:                          
Hallituksen jäsen, Fiskars Oyj ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry      
Lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan jäsen,         
Keskuskauppakamari                               

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2008              

Fortumin osakkeita 4 000 kpl 31.12.2008                     

Birgitta Johansson-Hedberg                           
S.1947, BA, psykologian kandidaatti                       

Päätehtävä:                                   
Johtaja                                     

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Toimitusjohtaja, Lantmännen                           
Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken                      
Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer                

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
hallituksen puheenjohtaja Umeå Universitet ja Vinnova              
Hallituksen varapuheenjohtaja, A-banan                     
Hallituksen jäsen, Sveaskog, Finansinspektionen, NAXS, Rieber&Son ASA ja    
The Forest Company Limited                           

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004              

Fortumin osakkeita 900 kpl 31.12.2008                      


Christian Ramm-Schmidt                             
S. 1946, diplomiekonomi                             

Päätehtävä:                                   
Senior Partner, Merasco Capital Oy                       

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH)               
Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala  
Johtaja, ISS ServiSystems Oy                          

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Hallituksen jäsen, Rocla Oyj, Suomen lähikauppa Oy, Bang & Bonsomer Oy, OOO   
Moron (Moskova)ja OOO Vitim (Moskova)                      
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006              

Fortumin osakkeita 3 500 kpl 31.12.2008