Pörssitiedote

Fortumin yhtiökokouksen päätökset

07 huhtikuu 2009, 18:45

Fortum Oyj
Pörssitiedote
7.4.2009 klo 18.45 EET

Fortumin yhtiökokouksen päätökset Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2009 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2008 ja hyväksyi, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 14.4.2009 ja osinko maksetaan 21.4.2009. Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 11. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin kansanedustajat Markku Laukkanen (puheenjohtaja), Sanna Perkiö (varapuheenjohtaja), Tarja Filatov, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri Komi, Juha Mieto, Jukka Mäkelä sekä liittopuheenjohtaja Martti Alakoski, puoluesihteeri Panu Laturi ja johtaja Helena Pesola. Nyt valitun hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | puheenjohtaja | 1 000 euroa/kuukausi | -------------------------------------------------------------------------------- | varapuheenjohtaja | 600 euroa/kuukausi | -------------------------------------------------------------------------------- | jäsenet | 500 euroa/kuukausi | -------------------------------------------------------------------------------- | kokouspalkkio | 200 euroa/kokous | -------------------------------------------------------------------------------- Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Matti Lehti, Esko Aho, Ilona Ervasti-Vaintola, Birgitta Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Sari Baldauf. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Lehti ja varapuheenjohtajaksi Sari Baldauf. Nyt valitun hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | puheenjohtaja | 66 000 euroa/vuosi | -------------------------------------------------------------------------------- | varapuheenjohtaja | 49 200 euroa/vuosi | -------------------------------------------------------------------------------- | jäsenet | 35 400 euroa/vuosi | -------------------------------------------------------------------------------- Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat lisäksi asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 2. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 30.10.2009 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Fortum Oyj Maria Romantschuk Viestintäjohtaja Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.fortum.fi LIITE: Hallituksen jäsenet Matti Lehti Hallituksen puheenjohtaja, s. 1947, kauppatieteiden tohtori Päätehtävä: Helsingin kauppakorkeakoulun kansleri Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, TietoEnator Oyj, Tietotehdas Oy ja Tieto-konserni Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Puheenjohtaja, Liikesivistysrahasto Varapuheenjohtaja, Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005 Fortumin osakkeita 0 kpl 31.12.2008 Sari Baldauf Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteen maisteri. Tekniikan kunniatohtori (Teknillinen korkeakoulu), ja kauppatieteiden kunniatohtori (Turun kauppakorkeakoulu) sekä London Business Schoolin kunniajäsen (Honorary Fellow). Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, CapMan Oyj, F-Secure Oyj, Daimler AG ja Hewlett-Packard Company Hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän Valtuuskunta ja Suomen Kulttuurirahasto Hallituksen varapuheenjohtaja, Kansainvälisen lasten ja nuorten säätiö Hallituksen puheenjohtaja, Savonlinnan Oopperajuhlat Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Nokia Oyj, yhtiön palveluksessa vuosina 1983 - 2005, useita johtotason tehtäviä, johtokunnan jäsen vuosina 1994 - 2005. Fortumin osakkeita 2 300 kpl 30.1.2009. Esko Aho S. 1954, valtiotieteen maisteri Päätehtävä: Nokia Oyj, johtaja, yhteistyösuhteet ja yhteiskuntavastuu. Johtokunnan jäsen. Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Yliasiamies, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Suomen pääministeri Kansanedustaja Puheenjohtaja Suomen Keskusta Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, Russian Venture Company Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006 Fortumin osakkeita 0 kpl 31.12.2008 Ilona Ervasti-Vaintola s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari. Päätehtävä: Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen. Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Päälakimies ja johtokunnan jäsen, Mandatum Oyj Johtaja, partneri, Mandatum Co & Oy Finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies, Suomen Yhdyspankki Tärkeimmät luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, Fiskars Oyj ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry Lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan jäsen, Keskuskauppakamari Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2008 Fortumin osakkeita 4 000 kpl 31.12.2008 Birgitta Johansson-Hedberg S.1947, BA, psykologian kandidaatti Päätehtävä: Johtaja Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Toimitusjohtaja, Lantmännen Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja Umeå Universitet ja Vinnova Hallituksen varapuheenjohtaja, A-banan Hallituksen jäsen, Sveaskog, Finansinspektionen, NAXS, Rieber&Son ASA ja The Forest Company Limited Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004 Fortumin osakkeita 900 kpl 31.12.2008 Christian Ramm-Schmidt S. 1946, diplomiekonomi Päätehtävä: Senior Partner, Merasco Capital Oy Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH) Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala Johtaja, ISS ServiSystems Oy Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, Rocla Oyj, Suomen lähikauppa Oy, Bang & Bonsomer Oy, OOO Moron (Moskova)ja OOO Vitim (Moskova) Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006 Fortumin osakkeita 3 500 kpl 31.12.2008