Lehdistötiedote

Fortum suunnittelee tuulivoimaloita Bergön saareen Maalahden kunnassa

06 huhtikuu 2009, 10:05

Fortum Oyj Lehdistötiedote 6.4.2009

Fortum suunnittelee tuulivoimaloita Bergön saareen Maalahden kunnassa      

Fortum selvittää mahdollisuuksia rakentaa viisi tuulivoimalaa Maalahden kunnassa
sijaitsevalle Bergön saarelle. Neuvottelut yksittäisten maanomistajien kanssa, 
joukossa Maalahden kunta, on saatu myönteiseen päätökseen. Keskustelut     
tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten arvioinnista on käynnistetty Länsi-Suomen 
ympäristökeskuksen kanssa.                           

Viiden tuulivoimalan yhteistehoksi on suunniteltu 15-20 megawattia. Se vastaa  
noin 2 000-2 700 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.
                                        
Fortumin Bergön saaren metsäisestä lounaiskeskustasta maanomistajilta vuokraama 
alue on Pohjanmaan maakuntakaavassa merkitty tuulivoiman tuotannolle      
soveltuvaksi alueeksi.                             

"Olemme vuokranneet maanomistajien kanssa tehdyillä esisopimuksilla käyttöömme 
runsaan 30 hehtaarin alueen. Alueelle rakennetaan tuulivoimaloiden perustukset, 
pystytyslevennykset sekä tarvittavat tiet. Muun vuokratun maa-alueen käyttö ja 
hyödyntäminen jatkuu kuten tähänkin saakka. Tuulivoimalat sijoitetaan niin   
etäälle asutuksesta kuin mahdollista, vähintään puolen kilometrin päähän, jotta 
ne häiritsisivät mahdollisimman vähän ympäristöä", sanoo Sebastian Johansen   
Fortumin tuulivoimayksiköstä.                          

Mikäli tarvittavat luvat saadaan Maalahden kunnalta ja muilta viranomaisilta,  
voidaan tuulivoimaloiden perustusten rakentaminen aloittaa vuosina 2012 - 2013. 
Sähköä tuulivoimalat alkaisivat tuottaa noin kaksi vuotta tämän jälkeen.    

Fortum tukee hiilidioksidittoman energiantuotannon ja uusiutuvien       
energialähteiden lisäämistä ja haluaa osaltaan vastata kunnianhimoisiin     
uusiutuvan energian tavoitteisiin, joita EU:ssa on asetettu Suomelle. Fortumin 
tavoitteena on kasvattaa tuulivoimatuotantoa tuntuvasti vuoteen 2025 mennessä. 


Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                


Lisätietoja: Sebastian Johansen, tuulivoimapäällikkö, Fortum Generation, puh. 
040 354 3683