Lehdistötiedote

Fortum ja puolalainen PGE aloittavat yhteistyön hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kehittämisessä

17 huhtikuu 2009, 15:45

Fortum Oyj Lehdistötiedote 17.4.2009

Fortum ja puolalainen PGE aloittavat yhteistyön hiilidioksidin talteenoton ja  
varastoinnin kehittämisessä 
                          
Fortum ja Puolan suurimman energiayhtiön PGE:n (Polska Grupa Energetyczna S.A.) 
tytäryhtiö PGE Belchatow Power Plant S.A. ovat tänään allekirjoittaneet     
sopimuksen, jonka mukaan yhtiöt tekevät yhteistyötä hiilidioksidin talteenottoon
liittyvien teknologioiden ja varastointiratkaisujen tutkimisen ja kehittämisen 
saralla. Sopimus allekirjoitettiin Euroopan Talouskongressin yhteydessä     
Katowicessa.  
                                 
Molemmilla yhtiöillä on omat kehityshankkeensa tähdäten Euroopan komission   
tukemaan hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstrointiohjelmaan.   
Euroopan komissio pyrkii aikaansaamaan 10-12 suuren mittakaavan hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin koehanketta jäsenmaissa vuodesta 2015 alkaen. 
   
PGE:n voimalaitos sijaitsee Belchatowissa, Puolan keskiosassa ja on Euroopan  
suurin ja maailman toiseksi suurin fossiilisia polttoaineita käyttävä      
voimalaitos. Sen sähköntuotantokapasiteetti on 4 440 megawattia (MW).  
    
Fortumin on tarkoitus toteuttaa koehanke yhteistyössä Teollisuuden Voiman (TVO) 
kanssa Meri-Porin voimalaitoksella, mikä puolestaan on yksi Euroopan      
puhtaimmista ja tehokkaimmista hiililaitoksista. Laitos on valmistunut vuonna  
1993 ja sen sähköntuotantokapasiteetti on 565 MW. Voimalaitos on Fortumin ja  
TVO:n yhteisomistuksessa.
                            
Fortum on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillintään ja pyrkii pitämään toimintansa
ympäristövaikutukset mahdollisimman vähäisinä. Fortum on jo nyt Euroopan    
puhtaimpien energiayhtiöiden joukossa ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on 
olla hiilidioksidineutraali sähkö- ja lämpöyhtiö. 
               
Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätiedot:                                   
Esa Suoninen, Head of CCS Business Development, Fortum Oyj, 
tel. +358 10 45 32070