Lehdistötiedote

Jälleen ilmastomyötäinen tuotantovuosi Fortumille

06 maaliskuu 2009, 13:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 6.3.2009

JÄLLEEN ILMASTOMYÖTÄINEN TUOTANTOVUOSI FORTUMILLE                

Fortumin ympäristötunnusluvut vuodelta 2008                   
                                        
- Fortumin CO2-päästöt pienimpiä suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden     
joukossa.                                    
- Fortum tuotti EU:n alueella 92 % sähköstään ilman hiilidioksidipäästöjä. Koko 
Fortumin sähköntuotannosta 75 % oli hiilidioksiditonta.             
- Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähköntuotannosta EU:ssa oli 46 %.    
- Fortum on Pohjoismaiden suurin ympäristömerkityn sähkön myyjä.        
- Kunnianhimoinen EHS-suunnitelma käyttöön TGC-10:ssä.             

EU-maissa 92 % Fortumin sähköntuotannosta oli hiilidioksidipäästötöntä vuonna  
2008 (89 % vuonna 2007). Hiilidioksidipäästöttömän sähkön osuus Fortumin koko  
tuotannosta, mukaan lukien venäläinen tytäryhtiö TGC-10, oli 75 %. Noin 46 % (40
%) Fortumin EU-maissa tuottamasta sähköstä ja 34 % (34 %) lämmöstä tuotettiin  
uusiutuvilla energialähteillä.                         

Fortumin koko sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt, mukaan lukien TGC-10:n   
tuotanto, oli 134 g/kWh. Sähköntuotannon CO2-päästöt EU-maissa olivat 41 g/kWh, 
mikä on alhaisimpia arvoja suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden joukossa.   
Euroopan sähköntuottajien ominaispäästöjen keskiarvo on ollut viime vuosina   
lähes 400 g/kWh.                                

Fortum on laatinut TGC-10:lle ympäristö-, terveys- ja              
työturvallisuussuunnitelman (EHS), jonka tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön
toiminta saatetaan lähemmäs Fortumin muiden toimintojen tasoa. Suunnitelma   
sisältää useita konkreettisia toimenpiteitä, joilla vähennetään TGC-10:n    
hiilidioksidi-, rikkidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä. TGC-10:n vanhoja     
voimalaitoksia korvataan myöhemmin uusilla, energiatehokkaammilla        
voimalaitoksilla. Lisäksi sähkön ja lämmön yhteistuotannon ja pelkän      
lämmöntuotannon optimointi tarjoaa merkittävää säästöpotentiaalia.       

Fortum tutkii myös mahdollisuutta korvata joltakin osin hiilen käyttöä     
biopolttoaineella tai jäteperäisillä polttoaineilla. Lisäksi Fortum aloittaa  
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin koelaitoksen suunnittelun TGC-10:lle,
sillä sen sijainti lähellä Venäjän suuria öljy- ja kaasukenttiä tekee      
hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista erittäin houkuttelevan      
tulevaisuuden vaihtoehdon.                           

Noin 97 % (96 %) Fortumin liiketoiminnasta on sertifioinut           
ympäristöjärjestelmänsä ISO 14001 -standardin mukaisesti. EHS-ohjelman     
mukaisesti tavoitteena on saada ISO 14001 -sertifiointi myös TGC-10:lle vuoteen 
2012 mennessä.                                 

Vuonna 2007 Fortum oli suurin ympäristömerkityn sähkön myyjä Pohjoismaissa.   
Fortumin asiakkaista yli 60 %, eli noin 700 000 asiakasta, ostaa        
ympäristömerkittyä sähköä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.           

Fortum sai vuonna 2008 useita merkittäviä tunnustuksia kestävän kehityksen   
mukaisesta toiminnastaan. Kuudetta vuotta peräkkäin yhtiö varmisti paikkansa  
maailmanlaajuisessa Dow Jones Sustainability World -indeksissä. DJSI World   
-indeksin lisäksi Fortum lunasti paikan tänä vuonna myös Dow Jones       
Sustainability STOXX -indeksissä. Fortum valittiin myös toista kertaa Climate  
Disclosure Leadership -indeksiin (CDLI) ja on mukana Storebrandin Best in Class 
-vertailussa.                                  

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
Carola Teir-Lehtinen, Johtaja, Kestävä kehitys                 
puh. 010 45 24118                               
carola [piste] teir-lehtinen [ät] fortum [piste] com                         

www.fortum.fi/kestavakehitys                          

Fortum julkaisee toimintansa merkittäviin ympäristönäkökohtiin liittyvät    
tunnusluvut vuosittain. Ympäristötunnuslukuihin liittyvää lisätietoa löytyy   
Fortumin kestävän kehityksen www-sivuilta osoitteessa              
www.fortum.fi/kestavakehitys sekä yhtiön vuosikertomuksesta ja         
toimintakertomuksesta.