Lehdistötiedote

Fortum kommentoi suunniteltua veroa

31 maaliskuu 2009, 16:42

Fortum Oyj Lehdistötiedote 31.3.2009

Fortum kommentoi suunniteltua veroa                       

Hallitus on kertonut tänään suunnittelevansa uutta veroa, joka kohdistuisi ennen
Kioton sopimuksen solmimista vuonna 1997 rakennettuun vesi- ja ydinvoimaan.   

Fortumin mukaan tämän kaltaisen veron toteuttaminen olisi ilmasto- ja      
energiapolitiikan vastaista ja nostaisi sähkön tuotantokustannuksia ja sitä   
kautta sähkön hintaa.                              

Vero suosisi tuontisähköä suomalaisen sähköntuotannon kustannuksella. Se    
vääristäisi kilpailua myös siksi, että sen suuruus perustuisi arvioon ja se   
kohdistuisi harkinnanvaraisesti vain osaan tuotannosta kun taas veron      
ulkopuolelle jäävälle tuotannolle syntyisi valtion tukiainen. Hallituksen    
suunnitelma on myös EU:n energiaverodirektiivin vastainen, sillä direktiivin  
mukaan energiaa tulee verottaa sen kulutuksen eikä tuotannon mukaan.      

”Päästökauppajärjestelmän perimmäinen tarkoitus on ohjata energiayhtiöitä    
siirtymään päästöttömään tuotantoon. Päästökauppamaksu toimii ohjausmekanismina;
ne jotka päästävät, maksavat, ja päästötön tuotanto hyötyy. Ydin- ja vesivoiman 
erillisverotus toimisi päästökaupan vastaisesti ja rankaisisi päästötöntä    
sähköntuotantoa. Samalla epävarmuus lisääntyisi ja uudet investoinnit      
vaarantuisivat”, sanoo Fortumin kehitysjohtaja Timo Karttinen.         


Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                Lisätietoja: Timo Karttinen, kehitysjohtaja, Fortum Oyj, 050 453 6555