Lehdistötiedote

Fortum kommentoi suunniteltua veroa

31 maaliskuu 2009, 16:42

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
31.3.2009

Fortum kommentoi suunniteltua veroa Hallitus on kertonut tänään suunnittelevansa uutta veroa, joka kohdistuisi ennen Kioton sopimuksen solmimista vuonna 1997 rakennettuun vesi- ja ydinvoimaan. Fortumin mukaan tämän kaltaisen veron toteuttaminen olisi ilmasto- ja energiapolitiikan vastaista ja nostaisi sähkön tuotantokustannuksia ja sitä kautta sähkön hintaa. Vero suosisi tuontisähköä suomalaisen sähköntuotannon kustannuksella. Se vääristäisi kilpailua myös siksi, että sen suuruus perustuisi arvioon ja se kohdistuisi harkinnanvaraisesti vain osaan tuotannosta kun taas veron ulkopuolelle jäävälle tuotannolle syntyisi valtion tukiainen. Hallituksen suunnitelma on myös EU:n energiaverodirektiivin vastainen, sillä direktiivin mukaan energiaa tulee verottaa sen kulutuksen eikä tuotannon mukaan. ”Päästökauppajärjestelmän perimmäinen tarkoitus on ohjata energiayhtiöitä siirtymään päästöttömään tuotantoon. Päästökauppamaksu toimii ohjausmekanismina; ne jotka päästävät, maksavat, ja päästötön tuotanto hyötyy. Ydin- ja vesivoiman erillisverotus toimisi päästökaupan vastaisesti ja rankaisisi päästötöntä sähköntuotantoa. Samalla epävarmuus lisääntyisi ja uudet investoinnit vaarantuisivat”, sanoo Fortumin kehitysjohtaja Timo Karttinen. Fortum Oyj Konserniviestintä Lisätietoja: Timo Karttinen, kehitysjohtaja, Fortum Oyj, 050 453 6555