Pörssitiedote

Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2009

02 helmikuu 2009, 12:00

Fortum Oyj Pörssitiedote 2.2.2009, klo 12.00 EET

Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2009              

Fortum Oyj:n yhtiökokous päätti 1.4.2008 asettaa kolmen suurimman        
osakkeenomistajan edustajista koostuvan osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan  
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset  
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta
on 2.2.2009 pidetyssä kokouksessa päättänyt ehdottaa Fortum Oyj:n varsinaiselle 
yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettävän 7.4.2009, että hallitus koostuu
seitsemästä jäsenestä ja ehdottaa tulevaksi toimikaudeksi seuraavia hallituksen 
jäseniä:                                    

Peter Fagernäs, puheenjohtajaksi                        
Matti Lehti, varapuheenjohtajaksi                        
Esko Aho, jäseneksi                               
Sari Baldauf, jäseneksi (uusi jäsen)                      
Ilona Ervasti-Vaintola, jäseneksi                        
Birgitta Johansson-Hedberg, jäseneksi                      
Christian Ramm-Schmidt, jäseneksi                        

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta päätti esittää Fortum Oyj:n  
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät    
samoina kuin vuonna 2008, ja ovat seuraavat: 
                  
Puheenjohtajalle 66 000 euroa/vuosi                      
Varapuheenjohtajalle 49 200 euroa/vuosi
Jäsenille 35 400 euroa/vuosi
Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous.                  

Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista, ja se maksetaan     
kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuvalle hallituksen jäsenelle. 
Lisäksi korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.  
       
Fortum Oyj                                   
Maria Romantschuk                                
Viestintäjohtaja                                

Lisätietoja:                                  
Pekka Timonen, Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja,       
puh. 09 1602 3000

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi                                  

Liite: CV                                    

Sari Baldauf                                  
s. 1955, kauppatieteen maisteri.                        
Tekniikan kunniatohtori (Teknillinen korkeakoulu), ja kauppatieteiden      
kunniatohtori (Turun kauppakorkeakoulu) sekä London Business Schoolin      
kunniajäsen (Honorary Fellow).                         

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
CapMan Oyj:n, F-Secure Oyj:n, Daimler AG:n, Hewlett-Packard Companyn ja Sanoma 
Oyj:n hallituksen jäsen. Elinkeinoelämän Valtuuskunnan ja Suomen        
Kulttuurirahaston hallituksen jäsen, Kansainvälisen lasten ja nuorten säätiön  
hallituksen varapuheenjohtaja, sekä Savonlinnan Oopperajuhlien hallituksen   
puheenjohtaja.                                 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Nokia Oyj, yhtiön palveluksessa vuosina 1983 - 2005, useita johtotason tehtäviä,
johtokunnan jäsen vuosina 1994 - 2005.