Pörssitiedote

Fortum jätti hakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Loviisaan

05 helmikuu 2009, 08:05

Fortum Oyj
Pörssitiedote
5.2.2009 klo 08.05 EET

Fortum jätti hakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Loviisaan  

- Tiedotustilaisuus tänään klo 10.30 Fortumin pääkonttorissa osoitteessa    
Keilaniementie 1, Espoo.                            

Fortum on tänään 5.2.2009 jättänyt valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen  
uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Hästholmenin saarelle Loviisaan.  
Saarella on jo Fortumin kaksi ydinvoimalaitosyksikköä. Uusi           
ydinvoimalaitosyksikkö on suunnitelmien mukaan käytössä vuonna 2020. Sen    
suunniteltu käyttöikä on vähintään 60 vuotta. Hakemuksessa on esitetty viisi eri
laitosvaihtoehtoa, jotka valmistuttuaan täyttävät tiukat suomalaiset      
turvallisuusvaatimukset.                            

Fortumin hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen              

Loviisa 3 -hanke tukee hallituksen marraskuussa 2008 eduskunnalle jättämää   
ilmasto- ja energiastrategiaa. Ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen vähentää   
riippuvuutta ulkomaisesta tuontienergiasta, korvaa tulevina vuosikymmeninä   
poistuvaa sähköntuotantokapasiteettia sekä varmistaa hiilidioksidipäästöttömän 
ja kustannuksiltaan ennustettavan ja vakaan sähkön perustuotannon Suomessa.   

Loviisa 3 suunnitellaan siten, että se mahdollistaa sähkön ja lämmön      
yhteistuotannon. Sijainti pääkaupunkiseudun läheisyydessä luo mahdollisuudet  
kaukolämmön laajaan hyödyntämiseen.                       

Fortum on sitoutunut edistämään ydinvoiman lisäksi myös uusiutuvia       
energiamuotoja, kuten vesi- ja tuulivoimaa sekä biomassojen hyötykäyttöä, ja  
energiansäästöä. Näillä keinoilla on mahdollisuus päästä lähes         
hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon. Fortumin sähköntuotannosta     
EU-alueella on jo yli 90 % hiilidioksidivapaata.                

Fortum tuottaa sähköä markkinoille, missä se on kaikkien sähköä tarvitsevien  
saatavilla.                                   

Fortum on vahva suomalainen ydinvoimaosaaja                   

Fortumilla on pitkä kokemus ydinvoimalaitosten suunnittelusta, rakentamisesta ja
käytöstä sekä vahvat näytöt osaamisestaan. Yhtiön nykyisissä          
ydinvoimatoiminnoissa työskentelee yli 600 ammattilaista. Loviisan       
ydinvoimalaitos on ollut käytössä yli 30 vuotta, ja se on turvallisuudeltaan ja 
käytettävyydeltään yksi maailman parhaista. Loviisa 3 -hanke on tärkeä     
suomalaisen ydinvoimaosaamisen ylläpitämiseksi ja kartuttamiseksi.       

Loviisa on erinomainen sijaintipaikka uudelle ydinvoimalaitosyksikölle     

Loviisa 3:sta on tehty perusteellinen ympäristövaikutusten arviointi, joka   
osoittaa, että Hästholmenin saarelle Loviisaan voidaan rakentaa uusi      
ydinvoimalaitosyksikkö. Fortumin omistama alue on valmiiksi kaavoitettu uutta  
ydinvoimalaitosyksikköä varten. Yksikön rakentaminen ei aiheuta muutoksia    
maanomistuksiin tai suojavyöhykkeisiin, eikä edellytä pakkolunastuksia.     

Loviisa 3 -investoinnin työllisyysvaikutukset ovat noin 21 000 henkilötyövuotta.
Hankkeella on huomattava vaikutus työllisyyteen ja talouteen - erityisesti   
Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.                      

Fortumin ydinjätteiden loppusijoitukselle on valmis ratkaisu          

Uuden ydinvoimalaitosyksikön vähä- ja keskiaktiivinen jäte sijoitetaan     
Hästholmenin saarelle hyödyntäen olemassa olevia ratkaisuja ja laajentamalla  
nykyistä varastotilaa.                             

Käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan Olkiluotoon Eurajoelle.        
Loppusijoituksen käytännön toteutuksesta huolehtii Posiva Oy, joka on Fortumin 
ja Teollisuuden Voima Oyj:n yhdessä omistama yhtiö. Posiva on jättänyt     
YVA-selostuksen loppusijoitustilojen laajentamiseksi Loviisan kolmatta yksikköä 
varten. Loppusijoitustilaan voidaan sijoittaa Fortumin ja TVO:n aiempien ja nyt 
suunniteltujen uusien yksiköiden käytetty ydinpolttoaine.            

Fortumilla on resurssit toteuttaa uusi ydinvoimalaitosyksikkö          

Uuden sähköteholtaan 1 000-1 800 megawatin ydinvoimalaitosyksikön        
kokonaiskustannukset ovat toteutustavasta ja laitoskoosta riippuen 4-6 miljardia
euroa. Arvio perustuu Fortumin aiempaan kokemukseen sekä sen ydinvoimatuottajana
hankkimaan tietämykseen. Fortumin osaaminen ja taloudelliset edellytykset    
mahdollistavat Loviisa 3 -hankkeen toteuttamisen suunnitellussa aikataulussa ja 
ilman yhteiskunnan taloudellista tukea.                     


Fortum Oyj                                   
Maria Romantschuk                                
Viestintäjohtaja                                

Lisätietoja:                                  
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 452 9100 
Tapio Kuula, johtaja, Fortum Oyj, puh. 010 452 4112               
Matti Ruotsala, yksikönjohtaja, Fortum Generation, puh. 0400 487052       

Lisätietoja verkossa:                              
www.loviisa3.fi                                 

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi                                  

Kutsu tiedotustilaisuuteen                           

Fortum järjestää suomenkielisen lehdistötilaisuuden Loviisa 3 -hankkeesta tänään
5.2.2009 klo 10.30 Suomen aikaa yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaniementie
1, Espoo. Tilaisuus webcastataan ja sitä voi seurata suorana Fortumin      
internetsivuilla. Fortumin vuoden 2008 tulosta käsittelevä lehdistötilaisuus  
alkaa välittömästi tämän tilaisuuden päätyttyä.                 

Esitys katseltavissa Fortumin verkkosivuilla osoitteessa:            
www.fortum.fi/sijoittajat