Lehdistötiedote

Fortum jälleen vastuullisin sähköyhtiö Storebrandin kansainvälisessä vertailussa

26 helmikuu 2009, 11:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 26.2.2009

Fortum jälleen vastuullisin sähköyhtiö Storebrandin kansainvälisessä vertailussa

Norjalainen pankkikonserni Storebrand on julkistanut maailmanlaajuisen     
raporttinsa vastuullisimmista sähköyhtiöistä. Arvioiduista 53 yrityksestä    
valikoitui 14 parasta Storebrandin rahastojen kriteerit täyttäviksi Best in   
Class -yrityksiksi. Vertailussa tutkittiin usein mittarein yritysten ympäristö- 
ja sosiaalista suorituskykyä. Kokonaisarvioinnissa Fortum oli jälleen paras.  

Fortum arvostettiin vertailussa parhaimmaksi ilmastonmuutoksen hillinnässä,   
johtuen yhtiön kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta sekä uusiutuvien      
energialähteiden suuresta osuudesta sähköntuotannossa. Lisäksi T&K-panostukset 
uusiutuvaan energiaan ja hiilidioksidin talteenottoteknologioihin saivat    
kiitosta. Tänä vuonna vertailuun oli otettu uutena mittarina mukaan       
ilmastonmuutos. Yhtiöt, joiden vaikutus ilmastonmuutokseen on suuri ja     
ilmastollinen suorituskyky heikko eivät pääse lainkaan Storebrandin       
sijoituskohteiksi.                               

Fortum pärjäsi hyvin myös sosiaalisen vastuun saralla, erityisesti hallinnossa, 
työturvallisuudessa sekä ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien      
turvaamisessa. Myös aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa sai kiitosta.  

Storebrand analysoi ajoittain yhtiöitä, jotka on listattu Morgan Stanley Capital
International World -indeksiin. Analyysit kattavat yhtiöiden ympäristö- ja   
sosiaalisen suorituskyvyn. Yhtiöt, jotka pääsevät 30 % parhaimmistoon saavat  
yhteiskunnallista pätevyyttä osoittavan Best in Class -tunnustuksen.      
Tunnustuksen saaneet yritykset hyväksytään Storebrandin SRI-sijoituskohteiksi  
(SRI = socially responsible investments). Storebrand on edelläkävijä      
sijoituskohteiden yhteiskuntavastuun arvioinnissa ja yksi maailman parhaimmista 
SRI-rahastoyhtiöistä.                              

Storebrandin tunnustuksen lisäksi Fortum on myös mukana Dow Jones Sustainability
World ja STOXX -indekseissä ainoana pohjoismaisena sähkö- ja lämpöyhtiönä. 
Lisäksi Fortum mukana myös Climate Disclosure Leadership Indeksissä (CDLI),   
johon valitut yritykset ovat alansa parhaita ilmastonmuutoksen hillintään    
sitoutuneita ja ilmastoasioistaan raportoivia yrityksiä. CDLI koostuu 67:stä  
FT500-yhtiöstä, jotka ovat kunnostautuneet kasvihuonepäästöjensä raportoinnissa 
ja ilmastostrategioidensa hallinnassa. Fortum on myös tämän indeksin ainoa   
pohjoismainen energiayhtiö.                           

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
www.storebrand.no                                
www.fortum.fi/kestavakehitys                          

Hannu Härkönen, Päällikkö, kestävä kehitys                   
puh. 010 45 24162
hannu [piste] harkonen [ät] fortum [piste] com