Lehdistötiedote

Fortum haluaa rakentaa aaltovoimalaitoksen Ruotsin länsirannikolle

17 helmikuu 2009, 12:51

Fortum Oyj Lehdistötiedote 17.2.2009

Fortum haluaa rakentaa aaltovoimalaitoksen Ruotsin länsirannikolle       

Fortum ja ruotsalainen laitevalmistaja Seabased Energy ovat jättäneet Ruotsin  
energiaviranomaiselle aieilmoituksen ja investointitukihakemuksen koskien    
laajamittaisen, 500 aggregaattia käsittävän aaltovoimalaitoksen rakentamista  
Ruotsin länsirannikolle. Laitoksen sähköntuotantoteho olisi noin 10 megawattia, 
ja investoinnin arvo noin 25 miljoonaa euroa. Fortum on testannut aaltovoimaa  
Lysekilissä Ruotsissa yhteistyössä Uppsalan yliopiston kanssa.         

”Uskomme, että aaltovoima on yksi merkittävistä tulevaisuuden          
energiantuotantomuodoista. Se on edelleen kehitysasteella, mutta haluamme jo  
arvioida mahdollisuuksia laajamittaisen aaltovoimalaitoksen rakentamiseksi”,  
sanoo Göran Hult Fortumin sähköntuotantoyksiköstä.               

Meren aalloissa on runsaasti energiaa ja potentiaalia lähes jatkuvaan      
hyödyntämiseen. Tutkimusten mukaan yksin suhteellisen rauhallisen Itämeren   
aaltovoimapotentiaali vastaa noin 24 terawattitunnin, eli lähes kaikkien Ruotsin
kotitalouksien vuotuista sähkönkulutusta.                    

Suunnitellun hankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta noin 25 miljoonaa euroa
ja Ruotsin energiaviranomaisen toivotaan osallistuvan sen rahoitukseen.     
Laajamittainen aaltovoimahanke nopeuttaisi aaltovoimatuotannon kaupallistamista.

”Ruotsin hallituksen kunnianhimoinen tavoite nostaa vihreiden sertifikaattien  
tavoitetasoa 25 terawattituntiin edellyttää, että kaikkia mahdollisia uusiutuvia
energiamuotoja hyödynnetään. Mielestämme aaltovoimassa on erittäin paljon    
potentiaalia”, sanoo Göran Hult                         


Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
Göran Hult, johtaja, Fortum Sähköntuotanto, +46 70 344 5498           
Stefan Brandt, kehityspäällikkö, Fortum Sähköntuotanto, +46 70 631 6786     
Agneta Molinder, viestintäpäällikkö, Fortum Sverige, +46 70 344 5332      


Tausta                                     
Ruotsin energiaviranomaisen (Energimyndighet) tehtävänä on tukea ja edistää   
taloudellisesti kannattavien, uusiutuviin energialähteisiin perustuvien     
energiantuotantotekniikoiden kehittämistä myöntämällä investointitukea.     
Ensimmäisessä vaiheessa viranomainen on pyytänyt ns. aieilmoituksia       
kehityshankkeista. Energiaviranomainen tekee päätöksensä Fortumin hankkeen   
tukemisesta myöhemmin tämän vuoden aikana.                   

Seabased Energy Ab on ruotsalainen Uppsalassa toimiva aaltovoimateknologiaa   
kehittävä yhtiö. Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä Uppsalan yliopiston    
aaltovoimatutkimuksen kanssa.                          

Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava   
energiayhtiö. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu 
sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Visiomme on olla ensiluokkainen   
sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.            

Vuonna 2008 Fortumin liikevaihto oli 5,6 miljardia euroa ja liikevoitto 2,0   
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 16 000 henkilöä. Fortum Oyj:n  
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.fi