Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella hyvä tuotantovuosi 2008

02 tammikuu 2009, 13:25

Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos Lehdistötiedote 2.1.2009

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella hyvä tuotantovuosi 2008

Fortumin Loviisan voimalaitoksella tuotettiin 7,7 terawattituntia sähköä vuonna 
2008. Voimalaitoksen tuotantoa kuvaava käyttökerroin oli lähes 90 prosenttia.  

Kakkosyksiköllä tehtiin syksyllä lyhyt 22,5 vuorokauden vuosihuolto, joka    
mahdollisti jälleen 4 terawattitunnin tuotannon. Ykkösyksikön tulos jäi 3,7   
terawattituntiin neljän vuoden välein toistuvan laajan tarkastusvuosihuollon  
takia. Vuosihuolto kesti noin 50 vuorokautta.                  

Tuotantokausi 2008 oli lähes häiriötön lukuun ottamatta ykkösyksikön      
vuosihuollon ylösajossa selvityksiä ja korjauksia teettänyttä säätösauvan    
suojaholkin painaumaa. Loppuvuodesta henkilöstö havaitsi kakkosyksikön     
reaktorisuojausjärjestelmässä virheellisen signaalitiedon. Säteilyturvakeskus  
luokitteli tapahtuman kansainvälisen, 7-portaisen ydinlaitostapahtumien     
vakavuusasteikon alimpaan luokkaan eli INES 1:een.               

Voimalaitosautomaation uusinta etenee                      
Digitaalisen automaation käyttö Loviisan voimalaitosprosessin ohjauksessa ja  
valvonnassa alkoi, kun automaation uusinnan ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön 
ykkösyksiköllä vuoden 2008 aikana. Ennen järjestelmien asennuksia        
käyttöönotettiin myös yksikön uudet automaatiorakennukset. Valmistelut tulevien 
vuosien automaatioasennuksia varten jatkuvat. Projekti kestää aina vuoteen 2014 
saakka.                                     

Säteily- ja työturvallisuus parantuneet                     
Voimalaitoksella tehty pitkäjänteinen työ tapaturmien ja henkilöstön      
säteilyannosten vähentämiseksi on tuottanut tulosta. Työtapaturmia saatiin   
vähennettyä, mutta 0-tavoitteeseen ei vielä päästy. Henkilöstön saamat
säteilyannokset vähentyivät 16 prosentilla yli kaksi kuukautta kestäneestä
vuosihuollosta huolimatta. 

Kolmekymmentä uutta henkilöä rekrytoitiin                    
Loviisan voimalaitoksella on meneillään sukupolven vaihdos. Sen myötä      
laitokselle rekrytoitiin vuonna 2008 kolmekymmentä uutta henkilöä. Sähköä    
tehtiin siten 490 fortumlaisen ja sadan muissa yrityksissä työskentelevän   
henkilön voimin. Vuosihuoltojen aikana ulkopuolisten henkilöiden määrä nousi 
tuhanteen.                                   

Loviisa 3 -hankkeen valmistelutyöt jatkuvat                   
Loviisa 3 -hankkeen valmistelutyöt jatkuivat vuoden aikana. Ympäristövaikutusten
arviointi (YVA) saatiin päätökseen syksyllä 2008. Työ- ja elinkeinoministeriö  
totesi lausunnossaan, että tehty YVA-selostus kattaa lainsäädännön       
sisältövaatimukset, se on käsitelty säädösten vaatimalla tavalla ja riittävä  
hankkeen nykyisessä suunnitteluvaiheessa.                    

------------------------------                         
Loviisan ydinvoimalaitoksella vuonna 2008 tuotettu sähkömäärä vastaa noin    
385.000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.             
Kansainvälisessä ydinvoimalaitosvertailussa Loviisan voimalaitoksen       
käyttökertoimet ovat maailman kärkitasoa. Käyttökertoimella kuvataan laitosten 
tuottoa tietyllä aikavälillä nimellistehoon verrattuna.             
Fortum on Euroopan puhtaimpia sähköntuottajia. Yhtiön pohjoismaisesta      
sähköntuotannosta noin 90 prosenttia on hiilidioksidipäästötöntä ja noin 40   
prosenttia tehdään uusiutuvilla energialähteillä. 

Fortum Power and Heat Oy
Loviisan voimalaitos
Viestintä               

Lisätietoja:                         
Markku Tiitinen, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 45 54010 tai 050 45 54010
Peter Gango, voimalaitosjohtaja, puh. 050 45 54000               
Peter Tuominen, kehitys- ja viestintäpäällikkö, puh. 050 45 24760