Lehdistötiedote

Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Satakunnassa

28 tammikuu 2009, 12:00

Fortum Sähkönsiirto Oy
Lehdistötiedote
28.1.2009

Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Satakunnassa Fortumin sähköverkkotoiminnan investoinnit kasvoivat viime vuonna noin neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Verkon toimintavarmuutta parannettin Satakunnassa muun muassa uudistamalla vanhaa sähköverkkoa. Suomessa Fortumin sähköntoimitusvarmuus on tällä hetkellä 99,98 % - suunniteltu tai yllättävä sähkökatko koetaan keskimäärin kerran vuodessa. Fortumin tavoitteena on rakentaa sähköverkostaan pohjoisen rankat sääolosuhteet kestävä, ja yhtiö investoikin sähköverkkoihinsa viime vuonna Suomessa noin 78 miljoonaa euroa. Verkkotoiminnan investoinnit kasvoivat noin 25 % vuodesta 2007. Verkon luotettavuutta parannettiin lähinnä keskijänniteverkkoon kohdistuneilla perusparannuksilla sekä kunnossapidolla. ”Fortumilla on Suomessa jakelu- ja alueverkkoa yhteensä 73 000 km. Sähkönjakelun luotettavuutta on parannettu muun muassa siirtämällä johtoja pois metsästä, rakentamalla uusia sähköasemia, raivaamalla johtokatuja ja vaihtamalla ilmajohtoja maakaapeliksi. Lisäksi Fortum on lisännyt verkostoautomaatiota asentamalla viime vuosien aikana sähköverkkoonsa yli 300 kauko-ohjattavaa erotinlaitetta, joiden avulla vika saadaan häiriötilanteessa rajattua mahdollisimman pienelle alueelle”, kertoo verkostopäällikkö Risto Laurila Fortum Sähkönsiirto Oy:stä. Rakentamisen painopiste oli vuonna 2008 kovan kasvun takia verkon laajentamisessa, ja sen siirtokapasiteetin lisäämisessä. Sähköverkon rakentaminen uusille asiakkaille ja kaupunkien uusille kaava-alueille oli erityisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa merkittävin investointikohde. Kaiken kaikkiaan Fortumin sähköverkkoihin rakennettiin viime vuonna lähes 5 000 uutta asiakasliittymää. Satakunnassa tehty parannuksia vanhaan verkkoon usealla alueella Fortumilla on Satakunnassa yhteensä noin 5 000 kilometriä sähköverkkoa, ja sen luotettavuutta on parannettu muun muassa Vammalassa, Noormarkussa, ja Kiikoisissa. Vammalassa on uusittu vanhaa verkkoa Ekojärven ja Marjasuon alueella, jossa sähkölinjoja on siirretty tien varteen suojaan myrskyn aiheuttamilta häiriöiltä metsäosuuksilla. Myös Noormarkun Lahdenmaassa ja Ulvilan Härkihaassa on uudistettu vanhaa verkkoa. Kiikoisissa esiintyneisiin sähkönjakeluhäiriöihin on puolestaan saatu parannusta uuden sähköaseman myötä. ”Kiikoisten alueen verkko koostui aikaisemmin pitkistä avojohdoista, osin metsäalueilla. Nyt rakennettu uusi sähköasema lisää alueen sähkönjakelukapasiteettia ja vähentää häiriötä lyhentyneiden sähkönsyöttöetäisyyksien vuoksi”, Laurila summaa. Sähköverkkojen tulevaisuuden haasteet Riippuvuus sähköstä, sääolojen muutos ja alueellinen kehitys luovat tarpeita sähköverkon käyttövarmuuden parantamiselle ja verkon teknisen tason kohentamiselle tulevaisuudessa. ”Infrastruktuurin kehittyminen tulee jatkumaan erityisesti useissa kasvukeskuksissa, ja tämä vaatii myös sähköverkon laajentamista ja uudistamista. Tältä osin näemme yhteistyön eri sidosryhmien, erityisesti kuntien ja kaupunkien kanssa, erittäin tärkeänä. Yhteistyön avulla pystymme rakentamaan sähköverkkoa, joka sopii entistä paremmin muun infrastruktuurin keskelle. Lisäksi pystymme paremmin ennakoimaan tulevaisuuden investointitarpeet ja huomioimaan ne jo tämän päivän rakentamisprojekteissa”, sanoo Laurila. Lisätietoja: Fortum Sähkönsiirto Oy, verkostopäällikkö Risto Laurila, p. 050 455 7754