Lehdistötiedote

Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Satakunnassa

28 tammikuu 2009, 12:00

Fortum Sähkönsiirto Oy Lehdistötiedote 28.1.2009

Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Satakunnassa         

Fortumin sähköverkkotoiminnan investoinnit kasvoivat viime vuonna noin     
neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Verkon toimintavarmuutta parannettin 
Satakunnassa muun muassa uudistamalla vanhaa sähköverkkoa.           

Suomessa Fortumin sähköntoimitusvarmuus on tällä hetkellä 99,98 % - suunniteltu 
tai yllättävä sähkökatko koetaan keskimäärin kerran vuodessa. Fortumin     
tavoitteena on rakentaa sähköverkostaan pohjoisen rankat sääolosuhteet kestävä, 
ja yhtiö investoikin sähköverkkoihinsa viime vuonna Suomessa noin 78 miljoonaa 
euroa. Verkkotoiminnan investoinnit kasvoivat noin 25 % vuodesta 2007. Verkon  
luotettavuutta parannettiin lähinnä keskijänniteverkkoon kohdistuneilla     
perusparannuksilla sekä kunnossapidolla. 
   
”Fortumilla on Suomessa jakelu- ja alueverkkoa yhteensä 73 000 km. Sähkönjakelun
luotettavuutta on parannettu muun muassa siirtämällä johtoja pois metsästä,   
rakentamalla uusia sähköasemia, raivaamalla johtokatuja ja vaihtamalla     
ilmajohtoja maakaapeliksi. Lisäksi Fortum on lisännyt verkostoautomaatiota   
asentamalla viime vuosien aikana sähköverkkoonsa yli 300 kauko-ohjattavaa    
erotinlaitetta, joiden avulla vika saadaan häiriötilanteessa rajattua      
mahdollisimman pienelle alueelle”, kertoo verkostopäällikkö Risto Laurila Fortum
Sähkönsiirto Oy:stä.                              

Rakentamisen painopiste oli vuonna 2008 kovan kasvun takia verkon        
laajentamisessa, ja sen siirtokapasiteetin lisäämisessä. Sähköverkon      
rakentaminen uusille asiakkaille ja kaupunkien uusille kaava-alueille oli    
erityisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa merkittävin investointikohde.  
Kaiken kaikkiaan Fortumin sähköverkkoihin rakennettiin viime vuonna lähes 5 000 
uutta asiakasliittymää.                             

Satakunnassa tehty parannuksia vanhaan verkkoon usealla alueella  
       
Fortumilla on Satakunnassa yhteensä noin 5 000 kilometriä sähköverkkoa, ja sen 
luotettavuutta on parannettu muun muassa Vammalassa, Noormarkussa, ja      
Kiikoisissa. Vammalassa on uusittu vanhaa verkkoa Ekojärven ja Marjasuon    
alueella, jossa sähkölinjoja on siirretty tien varteen suojaan myrskyn     
aiheuttamilta häiriöiltä metsäosuuksilla. Myös Noormarkun Lahdenmaassa ja    
Ulvilan Härkihaassa on uudistettu vanhaa verkkoa. Kiikoisissa esiintyneisiin  
sähkönjakeluhäiriöihin on puolestaan saatu parannusta uuden sähköaseman myötä. 

”Kiikoisten alueen verkko koostui aikaisemmin pitkistä avojohdoista, osin    
metsäalueilla. Nyt rakennettu uusi sähköasema lisää alueen           
sähkönjakelukapasiteettia ja vähentää häiriötä lyhentyneiden          
sähkönsyöttöetäisyyksien vuoksi”, Laurila summaa.                

Sähköverkkojen tulevaisuuden haasteet  
                    
Riippuvuus sähköstä, sääolojen muutos ja alueellinen kehitys luovat tarpeita  
sähköverkon käyttövarmuuden parantamiselle ja verkon teknisen tason       
kohentamiselle tulevaisuudessa.                         

”Infrastruktuurin kehittyminen tulee jatkumaan erityisesti useissa       
kasvukeskuksissa, ja tämä vaatii myös sähköverkon laajentamista ja uudistamista.
Tältä osin näemme yhteistyön eri sidosryhmien, erityisesti kuntien ja kaupunkien
kanssa, erittäin tärkeänä. Yhteistyön avulla pystymme rakentamaan sähköverkkoa, 
joka sopii entistä paremmin muun infrastruktuurin keskelle. Lisäksi pystymme  
paremmin ennakoimaan tulevaisuuden investointitarpeet ja huomioimaan ne jo tämän
päivän rakentamisprojekteissa”, sanoo Laurila.                 

Lisätietoja: Fortum Sähkönsiirto Oy, verkostopäällikkö Risto Laurila, p. 050 455
7754