Lehdistötiedote

Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Lounais-Suomessa

28 tammikuu 2009, 12:00

Fortum Sähkönsiirto Oy Lehdistötiedote 28.1.2009

Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Lounais-Suomessa       

Fortumin sähköverkkotoiminnan investoinnit kasvoivat viime vuonna noin     
neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Lounais-Suomessa verkon luotettavuutta
on parannettu muun muassa saneeraamalla vanhaa verkkoa ja rakentamalla uusia,  
sähkönjakelua tehostavia kaava-alueita.                     

Suomessa Fortumin sähköntoimitusvarmuus on tällä hetkellä 99,98 % - suunniteltu 
tai yllättävä sähkökatko koetaan keskimäärin kerran vuodessa. Fortumin     
tavoitteena on rakentaa sähköverkostaan pohjoisen rankat sääolosuhteet kestävä, 
ja yhtiö investoikin sähköverkkoihinsa viime vuonna Suomessa noin 78 miljoonaa 
euroa. Verkkotoiminnan investoinnit kasvoivat noin 25 % vuodesta 2007. Verkon  
luotettavuutta parannettiin lähinnä keskijänniteverkkoon kohdistuneilla     
perusparannuksilla sekä kunnossapidolla.
 
”Fortumilla on Suomessa jakelu- ja alueverkkoa yhteensä 73 000 km. Sähkönjakelun
luotettavuutta on parannettu muun muassa siirtämällä johtoja pois metsästä,   
rakentamalla uusia sähköasemia, raivaamalla johtokatuja ja vaihtamalla     
ilmajohtoja maakaapeliksi. Lisäksi Fortum on lisännyt verkostoautomaatiota   
asentamalla viime vuosien aikana sähköverkkoonsa yli 300 kauko-ohjattavaa    
erotinlaitetta, joiden avulla vika saadaan häiriötilanteessa rajattua      
mahdollisimman pienelle alueelle”, kertoo verkostopäällikkö Risto Laurila Fortum
Sähkönsiirto Oy:stä.                              

Rakentamisen painopiste oli vuonna 2008 kovan kasvun takia verkon        
laajentamisessa, ja sen siirtokapasiteetin lisäämisessä. Sähköverkon      
rakentaminen uusille asiakkaille ja kaupunkien uusille kaava-alueille oli    
erityisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa merkittävin investointikohde.  
Kaiken kaikkiaan Fortumin sähköverkkoihin rakennettiin viime vuonna lähes 5 000 
uutta asiakasliittymää.                             

Lounais-Suomessa sähköverkon luotettavuus paranee saneerausten ja uusien    
kaava-alueiden myötä 
                             
Fortumilla on Lounais-Suomessa sähköverkkoa yhteensä noin 25 000 kilometriä.  
Verkon luotettavuutta on parannettu muun muassa uudistamalla vanhaa verkkoa   
Paimion Kaimalassa sekä Piikkiön Viukkalossa, jossa purettiin          
keskijännitelinjoja ja korvattiin ne avomaastoon sijoitetuilla, päällystetyillä 
ilmajohdoilla. Taajamien kohdalla verkko on rakennettu kaapeloimalla. Myös   
Paraisilla on uusittu vanhaa verkkoa ja lisätty samalla sen siirtokapasiteettia.
Lisäksi Suomusjärveltä Kiikalaan kulkevaa vanhaa sähkölinjaa uusitaan      
parhaillaan.                                  

Lounais-Suomessa on tänä vuonna rakennettu useita uusia kaava-alueita, jotka  
parantavat osaltaan sähkönjakelua. Uusien kaava-alueiden myötä tarkastellaan  
sekä uuden alueen että sen ympäristön sähkönkulutuksen kehitystä kokonaisuutena.

”Kaava-alueita sähköistettäessä vahvistetaan monesti myös vanhaa verkkoa tai  
muutetaan lmajohtoa maakaapeliksi, mikä osaltaan parantaa sähkön laatua     
asiakkaillamme. Uusia kaava-alueita on rakenteilla muun muassa Kemiössä,    
Sauvossa, Paraisilla, Piikiössä, Kaarinassa”, Liedossa sekä yhdistyvän Salon  
kunnissa, Laurila summaa.                            

Sähköverkkojen tulevaisuuden haasteet   
                   
Riippuvuus sähköstä, sääolojen muutos ja alueellinen kehitys luovat tarpeita  
sähköverkon käyttövarmuuden parantamiselle ja verkon teknisen tason       
kohentamiselle tulevaisuudessa.                         

”Infrastruktuurin kehittyminen tulee jatkumaan erityisesti useissa       
kasvukeskuksissa, ja tämä vaatii myös sähköverkon laajentamista ja uudistamista.
Tältä osin näemme yhteistyön eri sidosryhmien, erityisesti kuntien ja kaupunkien
kanssa, erittäin tärkeänä. Yhteistyön avulla pystymme rakentamaan sähköverkkoa, 
joka sopii entistä paremmin muun infrastruktuurin keskelle. Lisäksi pystymme  
paremmin ennakoimaan tulevaisuuden investointitarpeet ja huomioimaan ne jo tämän
päivän rakentamisprojekteissa”, sanoo Laurila.                 


Lisätietoja: Fortum Sähkönsiirto Oy, verkostopäällikkö Risto Laurila, p. 050 455
7754