Lehdistötiedote

Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Länsi-Uudellamaalla

28 tammikuu 2009, 12:00

Fortum Sähkönsiirto Oy Lehdistötiedote 28.1.2009

Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Länsi-Uudellamaalla      

Fortumin sähköverkkotoiminnan investoinnit kasvoivat viime vuonna neljänneksellä
edellisvuoteen verrattuna. Verkon toimintavarmuutta on parannettu muun muassa  
Vihdissä muuttamalla ilmajohtoja maakaapeleiksi. Nummi-Pusulassa on kokeiltu  
uusia tekniikoita luotettavuuden lisäämiseksi.                 

Suomessa Fortumin sähköntoimitusvarmuus on tällä hetkellä 99,98 % - suunniteltu 
tai yllättävä sähkökatko koetaan keskimäärin kerran vuodessa. Fortumin     
tavoitteena on rakentaa sähköverkostaan pohjoisen rankat sääolosuhteet kestävä, 
ja yhtiö investoikin sähköverkkoihinsa viime vuonna Suomessa noin 78 miljoonaa 
euroa. Verkkotoiminnan investoinnit kasvoivat noin 25 % vuodesta 2007. Verkon  
luotettavuutta parannettiin lähinnä keskijänniteverkkoon kohdistuneilla     
perusparannuksilla sekä kunnossapidolla. 
  
”Fortumilla on Suomessa jakelu- ja alueverkkoa yhteensä 73 000 km. Sähkönjakelun
luotettavuutta on parannettu muun muassa siirtämällä johtoja pois metsästä,   
rakentamalla uusia sähköasemia, raivaamalla johtokatuja ja vaihtamalla     
ilmajohtoja maakaapeliksi. Lisäksi Fortum on lisännyt verkostoautomaatiota   
asentamalla viime vuosien aikana sähköverkkoonsa yli 300 kauko-ohjattavaa    
erotinlaitetta, joiden avulla vika saadaan häiriötilanteessa rajattua      
mahdollisimman pienelle alueelle”, kertoo verkostopäällikkö Risto Laurila Fortum
Sähkönsiirto Oy:stä.                              

Rakentamisen painopiste oli vuonna 2008 kovan kasvun takia verkon        
laajentamisessa, ja sen siirtokapasiteetin lisäämisessä. Sähköverkon      
rakentaminen uusille asiakkaille ja kaupunkien uusille kaava-alueille oli    
erityisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa merkittävin investointikohde.  
Kaiken kaikkiaan Fortumin sähköverkkoihin rakennettiin viime vuonna lähes 5 000 
uutta asiakasliittymää.                             

Nummi-Pusulassa luotettavuutta parannettu uusilla verkkorakenteilla 
      
Fortumilla on Länsi-Uudellamaalla sähköverkkoa yhteensä noin 16 800 kilometriä, 
ja verkon luotettavuutta on lisätty muun muassa korvaamalla ilmajohtoja     
maakaapeleilla. Sähköverkkoa kehitetään myös uusien kaava-alueiden myötä,    
jolloin alueen ja sen ympäristön sähkönkulutuksen kehitystä on tarkasteltu   
kokonaisuutena.                                 

”Kaava-alueita sähköistettäessä vahvistetaan monesti myös vanhaa verkkoa, mikä 
parantaa sähkön laatua asiakkaillamme. Vihdissä uudella Kopun kaava-alueella  
sähköhuoltoa on uudistettu poistamalla vanhaa keskijänniteilmajohtoa ja     
muuttamalla pylväsmuuntamoita puistomuuntamoiksi. Samalla pienjänniteilmajohtoja
on korvattu maakaapeleilla. Lohjalla rakensimme E18 -liikennetunnelin     
yhteydessä keskijänniteyhdyskaapelin Tytyrin sähköasemalta”, alueen       
verkostopäällikkö Risto Välimäki summaa.                    

Nummi-Pusulassa sähköverkkojen luotettavuutta on parannettu uudentyyppisillä  
verkkorakenteilla. Uutena menetelmänä verkon toimintavarmuuden parantamiseen on 
käytetty muun muassa suojaputken aurauksia. Maakaapelin auraus ei rasita luontoa
eikä maisemaa niin paljon kuin avojohto, sillä aurauksessa maakerrokset säilyvät
muuttumattomina ja aurauksesta syntyvän uran tasoittaa työkone.         

Sähköverkkojen tulevaisuuden haasteet     
                 
Riippuvuus sähköstä, sääolojen muutos ja alueellinen kehitys luovat tarpeita  
sähköverkon käyttövarmuuden parantamiselle ja verkon teknisen tason       
kohentamiselle tulevaisuudessa.                         

”Infrastruktuurin kehittyminen tulee jatkumaan erityisesti useissa       
kasvukeskuksissa, ja tämä vaatii myös sähköverkon laajentamista ja uudistamista.
Tältä osin näemme yhteistyön eri sidosryhmien, erityisesti kuntien ja kaupunkien
kanssa, erittäin tärkeänä. Yhteistyön avulla pystymme rakentamaan sähköverkkoa, 
joka sopii entistä paremmin muun infrastruktuurin keskelle. Lisäksi pystymme  
paremmin ennakoimaan tulevaisuuden investointitarpeet ja huomioimaan ne jo tämän
päivän rakentamisprojekteissa”, sanoo Laurila.                 

Lisätietoja: Fortum Sähkönsiirto Oy, verkostopäällikkö Risto Laurila, p. 050 455
7754; verkostopäällikkö/Länsi-Uusimaa, Risto Välimäki, p. 040 709 5207