Lehdistötiedote

Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Koillismaalla

28 tammikuu 2009, 12:00

Fortum Sähkönsiirto Oy Lehdistötiedote 28.1.2009

Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Koillismaalla         

Fortumin sähköverkkotoiminnan investoinnit kasvoivat viime vuonna noin     
neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Koillismaalla sähkönjakelun      
luotettavuutta on parannettu muun muassa asentamalla kauko-ohjattavia erottimia 
ja vahvistamalla johtolinjoja.                         

Suomessa Fortumin sähköntoimitusvarmuus on tällä hetkellä 99,98 % - suunniteltu 
tai yllättävä sähkökatko koetaan keskimäärin kerran vuodessa. Fortumin     
tavoitteena on rakentaa sähköverkostaan pohjoisen rankat sääolosuhteet kestävä, 
ja yhtiö investoikin sähköverkkoihinsa viime vuonna Suomessa noin 78 miljoonaa 
euroa. Verkkotoiminnan investoinnit kasvoivat noin 25 % vuodesta 2007. Verkon  
luotettavuutta parannettiin lähinnä keskijänniteverkkoon kohdistuneilla     
perusparannuksilla sekä kunnossapidolla. 
 
”Fortumilla on Suomessa jakelu- ja alueverkkoa yhteensä 73 000 km. Sähkönjakelun
luotettavuutta on parannettu muun muassa siirtämällä johtoja pois metsästä,   
rakentamalla uusia sähköasemia, raivaamalla johtokatuja ja vaihtamalla     
ilmajohtoja maakaapeliksi. Lisäksi Fortum on lisännyt verkostoautomaatiota   
asentamalla viime vuosien aikana sähköverkkoonsa yli 300 kauko-ohjattavaa    
erotinlaitetta, joiden avulla vika saadaan häiriötilanteessa rajattua      
mahdollisimman pienelle alueelle”, kertoo verkostopäällikkö Risto Laurila Fortum
Sähkönsiirto Oy:stä.                              

Rakentamisen painopiste oli vuonna 2008 kovan kasvun takia verkon        
laajentamisessa, ja sen siirtokapasiteetin lisäämisessä. Sähköverkon      
rakentaminen uusille asiakkaille ja kaupunkien uusille kaava-alueille oli    
erityisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa merkittävin investointikohde.  
Kaiken kaikkiaan Fortumin sähköverkkoihin rakennettiin viime vuonna lähes 5 000 
uutta asiakasliittymää.                             

Johtolinjojen vahvistaminen parantaa sähkön toimitusvarmuutta Koillismaalla 
  
Koillismaalla sähköverkkojen luotettavuutta on lisätty muun muassa korjaamalla 
Aittokosken voimalinjaa. Noin 40 kilometriä pitkä Seitenoikea-Aittokoski-Ämmä  
-voimalinja uusitaan pylväineen ja perustuksineen vuoteen 2010 mennessä.    

Sähkönjakelun kapasiteettia on lisätty muun muassa vahvistamalla Ranuan     
sähköaseman ja Kuhan välistä johtolinjaa. Vuonna 2006 alkaneessa projektissa on 
vaihdettu noin 14 kilometriä avojohtoa päällystetyksi ilmajohdoksi ja      
kaapeliksi. Lisäksi Kuusamossa, Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Ranualla on  
asennettu kaikkiaan 13 kauko-ohjattavaa erotinasemaa.              

”Fortumilla on Koillismaalla sähköverkkoa yhteensä noin 9 000 kilometriä. Viime 
syksynä korvasimme ilmajohtoja maakaapeleilla, muunsimme neljä pylväsmuuntamoa 
puistomuuntamoksi ja raivasimme metsää sähköjohtojen tieltä. Lisäksi olemme   
parantaneet verkkojen kapasiteettia, jolloin myös sähkön laatu paranee”, alueen 
verkostopäällikkö Pekka Vierimaa summaa.                    

Sähköverkkojen tulevaisuuden haasteet 
                     
Riippuvuus sähköstä, sääolojen muutos ja alueellinen kehitys luovat tarpeita  
sähköverkon käyttövarmuuden parantamiselle ja verkon teknisen tason       
kohentamiselle tulevaisuudessa.                         

”Infrastruktuurin kehittyminen tulee jatkumaan erityisesti useissa       
kasvukeskuksissa, ja tämä vaatii myös sähköverkon laajentamista ja uudistamista.
Tältä osin näemme yhteistyön eri sidosryhmien, erityisesti kuntien ja kaupunkien
kanssa, erittäin tärkeänä. Yhteistyön avulla pystymme rakentamaan sähköverkkoa, 
joka sopii entistä paremmin muun infrastruktuurin keskelle. Lisäksi pystymme  
paremmin ennakoimaan tulevaisuuden investointitarpeet ja huomioimaan ne jo tämän
päivän rakentamisprojekteissa”, sanoo Laurila.                 

Lisätietoja: Fortum Sähkönsiirto Oy, verkostopäällikkö Risto Laurila, p. 050 455
7754; verkostopäällikkö/Koillismaa, Pekka Vierimaa, p. 050 455 7147