Lehdistötiedote

Fortum parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Keski-Uudellamaalla

28 tammikuu 2009, 12:00

Fortum Sähkönsiirto Oy Lehdistötiedote 28.1.2009

Fortum parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Keski-Uudellamaalla        

Fortumin sähköverkkotoiminnan investoinnit kasvoivat viime vuonna noin     
neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Muun muassa Riihimäen alueen     
sähkönjakelua parannettiin lisäämällä päämuuntajakapasiteettia sekä rakentamalla
alueelle uusi sähköasema.                            

Suomessa Fortumin sähköntoimitusvarmuus on tällä hetkellä 99,98 % - suunniteltu 
tai yllättävä sähkökatko koetaan keskimäärin kerran vuodessa. Fortumin     
tavoitteena on rakentaa sähköverkostaan pohjoisen rankat sääolosuhteet kestävä, 
ja yhtiö investoikin sähköverkkoihinsa viime vuonna Suomessa noin 78 miljoonaa 
euroa. Verkkotoiminnan investoinnit kasvoivat noin 25 % vuodesta 2007. Verkon  
luotettavuutta parannettiin lähinnä keskijänniteverkkoon kohdistuneilla     
perusparannuksilla sekä kunnossapidolla. 
  
”Fortumilla on Suomessa jakelu- ja alueverkkoa yhteensä 73 000 km. Sähkönjakelun
luotettavuutta on parannettu muun muassa siirtämällä johtoja pois metsästä,   
rakentamalla uusia sähköasemia, raivaamalla johtokatuja ja vaihtamalla     
ilmajohtoja maakaapeliksi. Lisäksi Fortum on lisännyt verkostoautomaatiota   
asentamalla viime vuosien aikana sähköverkkoonsa yli 300 kauko-ohjattavaa    
erotinlaitetta, joiden avulla vika saadaan häiriötilanteessa rajattua      
mahdollisimman pienelle alueelle”, kertoo verkostopäällikkö Risto Laurila Fortum
Sähkönsiirto Oy:stä.                              

Rakentamisen painopiste oli vuonna 2008 kovan kasvun takia verkon        
laajentamisessa, ja sen siirtokapasiteetin lisäämisessä. Sähköverkon      
rakentaminen uusille asiakkaille ja kaupunkien uusille kaava-alueille oli    
erityisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa merkittävin investointikohde.  
Kaiken kaikkiaan Fortumin sähköverkkoihin rakennettiin viime vuonna lähes 5 000 
uutta asiakasliittymää.                             

Riihimäellä ja Hausjärvellä parannettu verkon toimintavarmuutta ja kapasiteettia
                                        
Fortumilla on Keski-Uudellamaalla yhteensä noin 5 500 kilometriä sähköverkkoa. 
Riihimäen alueella yksi merkittävimmistä verkkoinvestoinneista oli uuden    
päämuuntajan asentaminen Vienolan sähköasemalle kapasiteetin lisäämiseksi.   
Verkon luotettavuutta parannetaan myös Haapahuhdan uudella           
teollisuuskaava-alueella kaapeloimalla verkkoa ja poistamalla vanhoja      
ilmajohtoja. Hausjärvellä merkittävä parannus sähkönjakeluun on puolestaan   
Ryttylään rakennettu kevytrakenteinen sähköasema.                

”Alue on ollut vikaherkkä pitkien etäisyyksien ja ilmajohtojen vuoksi, mutta  
uuden aseman ansiosta alueen sähkönjakelukapasiteetti lisääntyy ja häiriöt   
vähenevät lyhentyneiden sähkönsyöttöetäisyyksien vuoksi. Asema myös nopeuttaa  
viankorjausta ja helpottaa uusien varayhteyksien ansiosta verkoston       
kunnossapitotöitä”, alueen verkostopäällikkö Pekka Vierimaa toteaa.       

Sähköverkkojen tulevaisuuden haasteet   
                   
Riippuvuus sähköstä, sääolojen muutos, ikääntyvä verkosto ja alueellinen kehitys
luovat tarpeita sähköverkon käyttövarmuuden parantamiselle ja verkon teknisen  
tason kohentamiselle tulevaisuudessa.                      

”Infrastruktuurin kehittyminen tulee jatkumaan erityisesti useissa       
kasvukeskuksissa, ja tämä vaatii myös sähköverkon laajentamista ja uudistamista.
Tältä osin näemme yhteistyön eri sidosryhmien, erityisesti kuntien ja kaupunkien
kanssa, erittäin tärkeänä. Yhteistyön avulla pystymme rakentamaan sähköverkkoa, 
joka sopii entistä paremmin muun infrastruktuurin keskelle. Lisäksi pystymme  
paremmin ennakoimaan tulevaisuuden investointitarpeet ja huomioimaan ne jo tämän
päivän rakentamisprojekteissa”, sanoo Laurila.                 


Lisätietoja: Fortum Sähkönsiirto Oy, verkostopäällikkö Risto Laurila, p. 050 455
7754; verkostopäällikkö/Keski-Uusimaa, Pekka Vierimaa, p. 050 455 7147