Lehdistötiedote

Fortum lisännyt investointejaan sähköverkkoihin pääkaupunkiseudulla

28 tammikuu 2009, 12:00

Fortum Sähkönsiirto Oy Lehdistötiedote 28.1.2009

Fortum lisännyt investointejaan sähköverkkoihin pääkaupunkiseudulla       

Fortumin sähköverkkotoiminnan investoinnit kasvoivat viime vuonna noin     
neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Espoon ja Kirkkonummen sähköverkkoihin
investoitiin viime vuonna kaikkiaan noin 20 miljoonaa euroa.          

Suomessa Fortumin sähköntoimitusvarmuus on tällä hetkellä 99,98 % - suunniteltu 
tai yllättävä sähkökatko koetaan keskimäärin kerran vuodessa. Fortumin     
tavoitteena on rakentaa sähköverkostaan pohjoisen rankat sääolosuhteet kestävä, 
ja yhtiö investoikin sähköverkkoihinsa viime vuonna Suomessa noin 78 miljoonaa 
euroa. Verkkotoiminnan investoinnit kasvoivat noin 25 % vuodesta 2007. Verkon  
luotettavuutta parannettiin lähinnä keskijänniteverkkoon kohdistuneilla     
perusparannuksilla sekä kunnossapidolla.
    
”Fortumilla on Suomessa jakelu- ja alueverkkoa yhteensä 73 000 km. Sähkönjakelun
luotettavuutta on parannettu muun muassa siirtämällä johtoja pois metsästä,   
rakentamalla uusia sähköasemia, raivaamalla johtokatuja ja vaihtamalla     
ilmajohtoja maakaapeliksi. Lisäksi Fortum on lisännyt verkostoautomaatiota   
asentamalla viime vuosien aikana sähköverkkoonsa yli 300 kauko-ohjattavaa    
erotinlaitetta, joiden avulla vika saadaan häiriötilanteessa rajattua      
mahdollisimman pienelle alueelle”, kertoo verkostopäällikkö Risto Laurila Fortum
Sähkönsiirto Oy:stä.                              

Rakentamisen painopiste oli vuonna 2008 kovan kasvun takia verkon        
laajentamisessa, ja sen siirtokapasiteetin lisäämisessä. Sähköverkon      
rakentaminen uusille asiakkaille ja kaupunkien uusille kaava-alueille oli    
erityisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa merkittävin investointikohde.  
Kaiken kaikkiaan Fortumin sähköverkkoihin rakennettiin viime vuonna lähes 5 000 
uutta asiakasliittymää.                             

Kasvavat Espoo ja Kirkkonummi vaativat investointeja sähköverkkoihin 
      
Fortumilla on Länsi-Uudellamaalla sähköverkkoa yhteensä noin 16 800 kilometriä, 
josta noin 7 000 kilometriä on Espoossa ja Kirkkonummella. Espoo ja Kirkkonummi 
kasvavat muun pääkaupunkiseudun mukana, ja alueelle rakennetaan uusia      
asuinalueita sekä uutta yritys- sekä teollisuustoimintaa. Tämän seurauksena myös
sähkönkulutus kasvaa.                              

Espoon ja Kirkkonummen jakeluverkkoon on viime vuonna investoitu kaikkiaan noin 
11 miljoonaa euroa. Alueella on rakenteilla useita uusia kaava-alueita, joiden 
jakeluverkko rakennetaan sähkönjakelun luotettavuutta parantavin maakaapelein. 
Uusia kaava-alueita rakennetaan muun muassa Espoon Suurpeltoon sekä Kirkkonummen
Perälänjärvelle. Viime vuonna yksi Kirkkonummen suurimmista investoinneista oli 
Stora Tynnaren ja Leivan saarten sähköistäminen.                

”Kaava-alueiden myötä tarkastellaan sekä uuden alueen että sen ympäristön    
sähkönkulutuksen kehitystä kokonaisuutena. Asemakaava-alueille tehdään     
jakeluverkon yleissuunnitelma, jossa on määritelty muuntamoiden ja runkoverkon 
sijainnit. Näin voimme vaikuttaa verkon luotettavuuteen ja minimoida      
verkostohäviöt”, alueen verkostopäällikkö Risto Välimäki kertoo.        

Jännitemäärältään suurempiin alueverkkoihin panostetaan rakentamalla parhaillaan
Tapiolan ja Suomenojan välille uusi sähkönsiirtoyhteys, jonka ansiosta koko   
Espoon sähkönjakelun luotettavuus paranee. Tämän hankkeen kustannukset ovat   
yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Lisäksi Auroranportissa otetaan pian käyttöön 
uusi sähköasema, jonka uudet kaapeloidut johtolähdöt parantavat oleellisesti  
sähköverkon kapasiteettia ja luotettavuutta Koillis- ja Pohjois-Espoossa.    
                                        
Lisätietoja: Fortum Sähkönsiirto Oy, verkostopäällikkö Risto Laurila, p. 050 455
7754; verkostopäällikkö/Länsi-Uusimaa, Risto Välimäki, p. 040 709 5207